AROS YMA

Llofft 1 Guests
Llofft 2 Guests
Llofft 3 Guests
Llofft 4 Guests
Llofft 5 Guests
Please select accomodation type

Ymweld â Phortmeirion

Eiconig ac unigrwy. Mae Portmeirion wedi bod yn croesawu ymwelwyr ers 1926.

Adeiladwyd Portmeirion gan y pensaer Cymreig Clough Williams-Ellis o 1925 i 1976. Roedd yn awyddus i ddangos sut y gellid datblygu safle o harddwch naturiol heb ei ddifetha. Erbyn hyn mae Portmeirion yn un o brif atyniadau ymwelwyr Cymru ac yn croesawu dros 200,000 o ymwelwyr bob blwyddyn.

Yn ogystal â'i dreftadaeth bensaernïol a’i leoliad trawiadol a’i erddi is-drofannol toreithiog, mae gan bentref Portmeirion ddau westai ffasiynol, clwstwr o fythynnod hunan-arlwyo, nifer o siopau, caffis, bwytai, sba a gelateria yn yr arddull Eidalaidd.

O'r Pasg tan ddiwedd mis Hydref rydym yn cynnig teithiau tywys am ddim i’ch harwain o gwmpas y pentref a hefyd deithiau am ddim ar drên y Gwyllt o gwmpas y goedwig. Mae ein Canolfan Groeso ar agor drwy'r flwyddyn ac ar gael gydag unrhyw gymorth y byddech ei angen ynghyd â llyfrau tywys a mapiau.

Plant
PLANT DAN 5 AM DDIM

Mynediad am ddim
Ar ôl Cinio dau gwrs Castell Deudraeth

Mynediad am ddim
AR GYFER CINIO DYDD SUL GWESTY PORTMEIRION

Dim Cŵn
Ar y safle, heblaw cŵn tywys