AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
DATHLIAD NOS GALAN

DATHLIAD NOS GALAN

Nos Galan Castell Deudraeth

Dewch i groesawu’r flwyddyn newydd ym mhentref Portmeirion.

 

Pris y pecyn am 2 noson fel y ganlyn:

Stafell Ddwbl neu Twin yn y Pentref - £899

Swit neu Ystafell Moethus yng Nghastell Deudraeth - £999

Swit Pentref - £1099

Cysylltwch gyda'r Swyddfa Lety ar 01766 770000 neu ebostiwch  aros@portmeirion.cymru

 

**ARCHEBION LLETY - Nodwch yn garedig pecyn talu ymlaen llaw ydy'r Pecyn Calan ac mae'r balans llawn yn ddyledus wrth cadw llety. Yn anffodus does sim ad-daliad ar gael ac ni fydd y balans yn cael ei drosgwlyddo. Mae'n hanfodol i westeion sicrhau yswiriant teithio rhag ofn bydd angen rhyddhau llety. 

 

Isod fe welwch amserlen dathliadau Nos Galan y safle.
*Mae pob archeb bwrdd yn amodol ar argaeledd ar adeg archebu.

 

30fed Rhagfyr

Ar ôl cyrraedd y safle a cofrestru, ymgartrefwch yn eich ystafell, ac yna gobeithiwn y byddwch yn ymuno â ni am de prynhawn a gwydraid o win byrlymys.
Gweinir Te Prynhawn rhwng 14:00 a 16:00, ym mhob rhan o’r lolfeydd a’r bwyty
ar fyrddau cymunedol.

Yn dilyn prynhawn hamddenol, gellir archebu swper sydd wedi ei gynnwys yn eich pecyn naill ai yng Ngwesty Portmeirion neu yng Nghastell Deudraeth.

Nos Galan Bore

 

Gweinir brecwast yn y Gwesty os
yn brewsyl yn yr adeilad neu yn y pentref.
Mi fydd Brecwast ar gael i westeion y
Castell ym Mwyty’r Castell. Bydd angen
archebu brecwast o flaen llaw yn ystod
y broses archebu.

Ar ôl brecwast hamddenol efallai yr hoffech grwydro’r Pentref a'r Gwyllt.

Gellir archebu cinio yng Nghastell Deudraeth os y dymunwch

(Nid yw hyn yn gynnwysiedig yn eich pecyn).

Nos

Bydd Gwesty Portmeirion yn arddangos y gorau o gynnyrch Cymreig gyda’u Bwydlen Blasu Nos Galan. Noson i wisgo eich dillad gorau ac mi fyd derbyniad coctel cyn swper fydd yn cael ei weini ar fyrddau cymdeithasol.

Mi fydd y wledd yn cael eu weini rhwng 6 – 12.

Yn dilyn y wledd fe fydd y bar wedi’i drawsnewid, ac mi fydd yna fand yn chwarae hyd at ddathliadau Hanner Nos.

Am Hanner Nos, gewch wydraid o Siampen a gwneud llwnc destun i'r flwyddyn newydd a mwynhau'r tân gwyllt uwchben aber y Dwyryd.

1af Ionawr 2023

Ar ddiwrnod cyntaf y flwyddyn mwynewch eich brecwast ac yna wedi i chi adael eich lloft am 11:00 mae yna groeso i chi dreulio mwy o amser yn y penref os y dymunwch.