AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type

Pecyn Calan

Croesawu 2019 mewn steil!

Pecyn Calan

 

Arhoswch am ddwy noson dros y Calan yng Ngwesty Portmeirion, Ystafelloedd y Pentref neu Gastell Deudraeth, gyda swper a brecwast yn y pris.

Bydd gwin sbeis poeth a the prynhawn Nadoligaidd o flaen y tân yn eich croesawu i Bortmeirion ar y 30ain. Wedyn, ymunwch â ni am ddiod cyn mwynhau swper moethus naill ai yng Ngwesty Portmeirion neu yng Nghastell Deudraeth.

Pan ddaw Nos Galan, cewch ddiwrnod rhydd i ymlacio o gwmpas y gerddi neu'r pentref. Wedyn, ymunwch â ni yng Ngwesty Portmeirion am noson chwaethus o swigod, tân gwyllt a bwydydd arobryn. Byddwn yn gweini Siampaen am hanner nos, ac yn cynnig llwncdestun i'r Flwyddyn Newydd a bydd tân gwyllt yn goleuo'r Traeth Bach.

Mae ein Pecyn calan yn dechrawu o £799 (ar sail dau'n rhannu llofft safonol)

Archebwch arlein neu gysylltu gyda'n cynorthwywyr dwyieithog ar 01766 772300 neu 772301 neu anfon ebost i aros@portmeirion.cymru

 

HUNAN ARLWY

P'un ai encil rhamantus I ddau ynteu fwthyn mwy ar gyfer ffrindiau a theulu sy'n mynd â'ch bryd, dyma'r lle delfrydol I fwrw'r ŵyl.

Mae gan Bortmeirion 13 bwthyn unigryw gyda mynediad llawn at gyfleusterau'r gwesty yn cynnwys bwytai, bariau a sba. Mae aros yn ein bythynnod hunan-arlwy yn ffordd wych o ddathlu'r ŵyl oddi cartref.

Mae prisiau ein gwyliau hunan-arlwy am 4 noson yn dechrau o £780

Archebwch arlein neu gysylltu gyda'n cynorthwywyr dwyieithog ar 01766 772300 neu 772301 neu anfon ebost I aros@portmeirion.cymru