AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
BWYD PORTMEIRION

BWYD PORTMEIRION

Gyda dewis o fwytai a chaffis amrywiol, cewch ddewis da yma o ran bwyd a diod.

Mae Pentref Portmeirion wedi gorfod addasu bwytai a chaffis y safle i gydymffurfio â rheoliadau Covid-19. Nid oedd modd addasu dau o'r caffis llai (Caffi Rhif 6 a Caffi Glas) i gydymffurfio â gofynion pellhau cymdeithasol ac fyddant yn agor eleni.

Mae Gwesty Portmeirion ar agor yn llawn unwaith eto.

Mae Castell Deudraeth. ar agor yn llawn unwaith eto. 

Mae Caffi Glas agor tan ddiwedd Medi. .

Mae gan Gaffi Neuadd y Dref fwydlen prydau parod, gyda byrddau y tu mewn a’r tu allan at ddefnydd cwsmeriaid. Ar agor tan 31 Hydref 2021.

Mae gan siop goffi Caffi'r Sgwâr ddewis o ddiodydd poeth a byrbrydiau i fynd.

Mae Caffi'r Angel yn cynnig gelato cartref ynghyd â the a choffi.

GWESTY PORTMEIRION
GWESTY PORTMEIRION
GWESTY PORTMEIRION
GWESTY PORTMEIRION
GWESTY PORTMEIRION
BWYD MEWN LLE UNIGRYW

GWESTY PORTMEIRION

Mwynhewch ginio ar y teras De Prynhawn yn y lolfeydd, neu Ginio Sul ym mwyty'r Gwesty.

CASTELL DEUDRAETH
CASTELL DEUDRAETH
CASTELL DEUDRAETH
CASTELL DEUDRAETH
CASTELL DEUDRAETH
CASTELL DEUDRAETH
DANTEITHION MEWN LLE DELFRYDOL

CASTELL DEUDRAETH

Mae bwyty anffurfiol Castell Deudraeth yn cynnig bwydlen gyfoes wedi ei seilio ar gynnyrch lleol.

NEUADD Y DREF
NEUADD Y DREF
NEUADD Y DREF
NEUADD Y DREF
NEUADD Y DREF
NEUADD Y DREF
CLASURON Y CAFFI

NEUADD Y DREF

Caffi steil y 1950au gyda bar a theras tu allan a dewis o brydau poeth ac oer i fynd

EIN CAFES
EIN CAFES
EIN CAFES
EIN CAFES
EIN CAFES
EIN CAFES
SIOPAU COFFI AMRYWIOL

EIN CAFES

Bwyd wedi'i baratoi'n ffres a geir yn ein caffis. Mwyhewch yr awyrgylch dros baned o goffi trwy lefrith.

Cynigion ac Achlysuron

Croeso'n ôl

Croeso'n ôl

Arhoswch gyda ni ym Mhortmeirion

Nadolig Portmeirion

Nadolig Portmeirion

Pecyn Nadolig Portmeirion

Pecyn Calan

Pecyn Calan

Nos Galan Castell Deudraeth

Cynigion Munud Olaf

Cynigion Munud Olaf

Cynigion arbennig munud olaf Bythynnod Hunan-arlwy PortmeirionCookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more