AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type

BWYD PORTMEIRION

Gyda dewis o fwytai arobryn a chaffis amrywiol, cewch ddigon o ddewis yma o ran beth i'w fwyta.

Mae Pentref Portmeirion yn cynnig sawl dewis o ran bwytai,  o fwyty ffurfiol 'art deco' Gwesty Portmeirion i'n Brasserie anffurfiol yng Nghastell Deudraeth.

Mae nifer o gaffis a siopau coffi ar y safle gan gynnwys Neuadd y Dref, Caffi'r Sgwâr a Chaffi Rhif 6. Yn Caffi Glas cewch ffefrynnau Eidalaidd megis pasta a phitsa ac yng Nghaffi'r Angel cewch hufen iâ yr arddull Eidalaidd wedi ei wneud ar y safle.

Mwynhewch De Prynhawn ar deras Gwesty Portmeirion neu yn un o'r lolfeydd neu'r bar. 

 

BWYD MEWN LLE UNIGRYW

GWESTY PORTMEIRION

Mwynhewch ginio ysgafn ar y lawn neu De Prynhawn ar y teras neu swper gyda'r nos ym mwyty'r Gwesty.

DANTEITHION MEWN LLE DELFRYDOL

CASTELL DEUDRAETH

Mae bwyty anffurfiol Castell Deudraeth yn cynnig bwydlen gyfoes wedi ei seilio ar gynnyrch lleol.

CLASURON Y CAFFI

NEUADD Y DREF

Caffi steil y 1950au gyda bar a theras tu allan a dewis o glasuron ar y fwydlen.

SIOPAU COFFI AMRYWIOL

EIN CAFES

Bwyd wedi'i baratoi'n ffres a geir yn ein caffis. Mwyhewch yr awyrgylch dros baned o goffi trwy lefrith.

Cynigion ac Achlysuron

Curo Felan Ionawr

Dyma’n cynnig poblogaidd yn ei ôl ar gyfer 2019

Cynnig Gaeaf Hunan-Arlwy

Cynnig 2 Noson Hunan Arlwyo

Pecyn San Ffolant

Encil rhamantus i 2 yng Ngwesty Portmeirion 

Gwledd y Gwanwyn

Te Hufen Moethus gyda Swper, Gwely a Brecwast

Cynigion Munud Olaf

Cynigion munud olaf arbennig Bythynnod Hunan-arlwy Portmeirion