AROS YMA

Llofft 1 Guests
Llofft 2 Guests
Llofft 3 Guests
Llofft 4 Guests
Llofft 5 Guests
Please select accomodation type

BWYD PORTMEIRION

Gyda dewis o fwytai arobryn a chaffis amrywiol, cewch ddigon o ddewis yma o ran beth i'w fwyta.

Mae Pentref Portmeirion yn cynnig sawl dewis o ran bwytai,  o fwyty ffurfiol 'art deco' Gwesty Portmeirion i'n Brasserie anffurfiol yng Nghastell Deudraeth.

Mae nifer o gaffis a siopau coffi ar y safle gan gynnwys Neuadd y Dref, Caffi'r Sgwâr a Chaffi Rhif 6. Yn Caffi Glas cewch ffefrynnau Eidalaidd megis pasta a phitsa ac yng Nghaffi'r Angel cewch hufen iâ yr arddull Eidalaidd wedi ei wneud ar y safle.

Mwynhewch De Prynhawn ar deras Gwesty Portmeirion neu yn un o'r lolfeydd neu'r bar. 

 

BWYD MEWN LLE UNIGRYW

GWESTY PORTMEIRION

Mwynhewch ginio ysgafn ar y lawn neu De Prynhawn ar y teras neu swper gyda'r nos ym mwyty'r Gwesty.

DANTEITHION MEWN LLE DELFRYDOL

CASTELL DEUDRAETH

Mae bwyty anffurfiol Castell Deudraeth yn cynnig bwydlen gyfoes wedi ei seilio ar gynnyrch lleol.

CLASURON Y CAFFI

NEUADD Y DREF

Caffi steil y 1950au gyda bar a theras tu allan a dewis o glasuron ar y fwydlen.

SIOPAU COFFI AMRYWIOL

EIN CAFES

Bwyd wedi'i baratoi'n ffres a geir yn ein caffis. Mwyhewch yr awyrgylch dros baned o goffi trwy lefrith.

Cynigion ac Achlysuron

O'r Gwanwyn i'r Haf

Mae ein cynnig Ar Drothwy'r Haf yn ei ôl ar gyfer 2018.

Hafan yr Hafnos

Aroswch dair noson neu fwy ganol yr wythnos i gael 10% oddi ar bris talu ymlaen llaw Swper, Gwely a Brecwast.

Gwely a Brecwast dros yr Haf

Arhoswch ym Mhortmeirion yn ystod mis Gorffennaf neu Awst, gyda prisiau yn cychwyn o £105 y person.

Cynigion Munud Olaf

Cynigion munud olaf arbennig Bythynnod Hunan-arlwy Portmeirion

Nadolig ym Mhortmeirion

Pecynnau Nadolig a noson Calan