AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
BWYD PORTMEIRION

BWYD PORTMEIRION

Gyda dewis o fwytai a chaffis amrywiol, cewch ddewis da yma o ran bwyd a diod.

Mae Pentref Portmeirion wedi gorfod addasu bwytai a chaffis y safle i gydymffurfio â rheoliadau Covid-19. Nid oedd modd addasu dau o'r caffis llai (Caffi Rhif 6 a Caffi Glas) i gydymffurfio â gofynion pellhau cymdeithasol ac fyddant yn agor eleni.

Mae Gwesty Portmeirion wedi gorfod cyfyngu’n sylweddol ar nifer y byrddau sydd ar gael ac ni all wasanaethu neb ond gwesteion preswyl ar gyfer brecwast a swper ar hyn o bryd. Serch hynny mae Teras y Gwesty ar agor am ginio awyr agored Llun – Sadwrn (os yw’r tywydd yn ffafriol, a dim cadw byrddau ymlaen llaw). Gallwch gadw bwrdd ar gyfer Cinio Sul ym mwyty’r Gwesty neu archebu te pnawn yn lolfeydd y Gwesty rhwng 2.30pm a 4pm, ddydd Llun i ddydd Sadwrn.

Cynigir cinio bob dydd ym mwyty Castell Deudraeth. Mae taleb mynediad am ddim ar ôl cinio wedi'i chynnwys gyda chinio dau gwrs a chinio dydd Sul yn y Castell

Cynigir cinio bob dydd ym mwyty Castell Deudraeth. Cewch docyn mynediad i’r pentref ar ôl cinio dau gwrs os cadwch fwrdd ymlaen llaw, neu ar ôl Cinio Sul.

Mae gan Gaffi Neuadd y Dref fwydlen prydau parod, gyda byrddau y tu mewn a’r tu allan at ddefnydd cwsmeriaid.

Mae gan siop goffi Caffi'r Sgwâr ddewis o ddiodydd poeth a byrbrydiau i fynd.

Mae Caffi'r Angel yn cynnig gelato cartref ynghyd â the a choffi.

GWESTY PORTMEIRION
GWESTY PORTMEIRION
GWESTY PORTMEIRION
GWESTY PORTMEIRION
GWESTY PORTMEIRION
BWYD MEWN LLE UNIGRYW

GWESTY PORTMEIRION

Mwynhewch ginio ar y teras De Prynhawn yn y lolfeydd, neu Ginio Sul ym mwyty'r Gwesty.

CASTELL DEUDRAETH
CASTELL DEUDRAETH
CASTELL DEUDRAETH
CASTELL DEUDRAETH
CASTELL DEUDRAETH
CASTELL DEUDRAETH
DANTEITHION MEWN LLE DELFRYDOL

CASTELL DEUDRAETH

Mae bwyty anffurfiol Castell Deudraeth yn cynnig bwydlen gyfoes wedi ei seilio ar gynnyrch lleol.

NEUADD Y DREF
NEUADD Y DREF
NEUADD Y DREF
NEUADD Y DREF
NEUADD Y DREF
NEUADD Y DREF
CLASURON Y CAFFI

NEUADD Y DREF

Caffi steil y 1950au gyda bar a theras tu allan a dewis o brydau poeth ac oer i fynd

EIN CAFES
EIN CAFES
EIN CAFES
EIN CAFES
EIN CAFES
EIN CAFES
SIOPAU COFFI AMRYWIOL

EIN CAFES

Bwyd wedi'i baratoi'n ffres a geir yn ein caffis. Mwyhewch yr awyrgylch dros baned o goffi trwy lefrith.

Cynigion ac Achlysuron

NEW YEAR'S EVE

NEW YEAR'S EVE

Nos Galan Castell Deudraeth

Curo Felan Ionawr

Curo Felan Ionawr

Mae Curo Felan Ionawr yn ei ôl am y pris gorau erioed

Cynigion Munud Olaf

Cynigion Munud Olaf

Cynigion arbennig munud olaf Bythynnod Hunan-arlwy Portmeirion