AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
BYTHYNNOD HUNAN-ARLWY

BYTHYNNOD HUNAN-ARLWY

Hunan-arlwy ym mhentref Portmeirion

Mae gan Portmeirion 13 o fythynnod hunan-arlwy o wahanol feintiau.  Ceir ynddynt geginau wedi eu cyflenwi ag offer addas ac mae ymhob bwthyn deledu, ffôn a Wi-Fi. Cynhwysir gwresogi, tyweli a chynfasau ym mhris y bwthyn a’r gwelyau wedi eu cymenu cyn ichi gyrraedd. Yn anffodus, ni chaniateir cŵn (heblaw cŵn cymorth) yn y Bythynnod Hunan-Arlwy.  Caiff ein gwesteion fynediad am ddim i bentref Portmeirion a defnyddio'r pwll nofio awyr agored. Gellir cynnig cludiant o'r gorsafoedd trên a bysiau lleol os trefnir ymlaen llaw.  Mae llefydd parcio wedi eu clystnodi ar gyfer pob bwthyn. I gadw llety, archebwch trwy’r wefan hon i fanteisio ar y prisiau gorau sydd ar gael.

 

"RHEOL CHWECH" NEWYDD CYMRU

 

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru'r cyfyngiadau ar gynulliadau yng Nghymru. O 14 Medi, mae nifer yr oedolion sy'n gallu ymgynnull dan do yng Nghymru wedi'i osod ar uchafswm o chwech o un cartref estynedig ynghyd â phlant o dan 11 oed o'r un cartref estynedig.

Felly maer rheol hon yn effeithio yn unig ar ein tri bwthyn hunanarlwyo sy'n cysgu mwy na 6 o bobl.

EICH DEWISIADAU

 

 Os ydych wedi archebu un o'r bythynnod uchod ar gyfer mwy na 6 oedolyn o fewn y ddau fis nesaf, bydd angen i ni drafod opsiynau gyda chi gan gynnwys y canlynol:

 

  1. Lleihau nifer y bobl neu gyfansoddiad y partïon sy'n gysylltiedig â'r archeb yr effeithir arni i uchafswm o chwe oedolyn o un cartref estynedig ynghyd â phlant o dan 11 oed.
  2. Trafodwch gyda ni yr opsiynau i ddefnyddio llety ychwanegol ar gyfer eich archeb.
  3. Gofynnwch i ni ganslo'ch archeb ac mi gewch ad-daliad llawn o unrhyw flaendaliadau a dalwyd.

 

Ni chyhoeddwyd pryd dawr cyfyngiad deddfwriaethol newydd rheol 6 yma i ben ond maen bosibl y gallai Llywodraeth Cymru ei llacio cyn diwedd mis Hydref. Fodd bynnag, os bydd eich archeb yn digwydd yn ystod Medi neu Hydref byddem yn awgrymu eich bod yn cysylltu â ni ar 01766 770000 i drafod opsiynau.

 

Os oes gennych archeb yr effeithiwyd arni y tu hwnt i 31 Hydref ai bod hin ymddangos y bydd y cyfyngiadau mewn grym o hyd bryd hynny, byddwn yn eich cynorthwyo i ganfod yr opsiwn gorau yr adeg honno. Peidiwch â chanslo'ch archeb neu godi tâl yn ôl ar eich cerdyn talu heb siarad â nin gyntaf oherwydd yn yr achos hwnnw byddair telerau ac amodau arferol yn berthnasol. Os caiff eich archeb ei chanslo heb ymgynghori â'n tîm archebu, ni fyddwch yn gymwys i gael ad-daliad.

 

Nid oes angen i chi wneud dim os ydych chi wedi archebu un o'r bythynnod a grybwyllwyd uchod ar nifer yn chwech neu lai o oedolion ynghyd â phlant dan 11 oed. Maech archeb yn cyd-fynd â'r ddeddfwriaeth.

 

ARCHEBION NEWYDD

 

 

Os byddwch chi'n archebu bwthyn sy'n cysgu mwy na 6 o bobl rhwng rwan ar 1af o Ionawr 2021 (caiff y dyddiad ei adolygu yn unol â newidiadau ym mholisi'r Llywodraeth) ni allwn gymryd archebion nad ydyn nhwn cydymffurfio â'r "Rheol 6" ac felly ni fyddwch yn gallu cynnwys mwy na 6 oedolyn mewn un bwthyn ynghyd â phlant o dan 11 oed.

BYTHYNNOD

Angel

Angel

Cysgu  6 | Llofft dwbl | Dau lofft dau wely | Lolfa | Ystafell Fwyta | Cegin | Ystafell Ymolchi | Ystafell Gawod

Batri

Batri

Cysgu  5 | Llofft Dwbl | Lloft dau wely sengl | Llofft Sengl | Lolfa | Ystafell Fwyta | Cegin | Dau Ystafell Ymolchi | Ystafell Gawod

Belfedir

Belfedir

Cysgu  6 | Llofft Dwbl | Dau lofft 'zip & link' | Lolfa | Ystafell Fwyta | Cegin | Dau Ystafell Ymolchi | Ystafell Gawod

Borthwen Bach

Borthwen Bach

Cysgu  5 | Dau lofft Dwbl | Llofft sengl | Lolfa | Cegin | Ystafell Ymolchi | Twb Poeth

Bwthyn Deudraeth

Bwthyn Deudraeth

Cysgu  5 | Dau Lofft Dwbl | Llofft Sengl | Lolfa | Ystafell Fwyta | Cegin | Ystafell Ymolchi 

Siantri

Siantri

Cysgu  8 | Dau Lofft Dwbl | Llofft dau wely sengl | Tri llofft sengl | Lolfa | Cegin | Tri Ystafell Ymolchi 

Ty Clogwyn

Ty Clogwyn

Cysgu  5 | Llofft Dwbl | Dau dau wely sengl | Llofft Sengl | Lolfa | Ystafell Fwyta | Cegin | Dau Ystafell Ymolchi | Ystafell Gawod

Y Dolffin

Y Dolffin

Cysgu  4 | Llofft Dwbl | Llofft dau wely sengl | Lolfa | Ystafell Fwyta | Cegin | Ystafell Ymolchi

Dorlan Goch

Dorlan Goch

Cysgu  9 | Dau Lofft Dwbl | Dau lofft dau wely sengl | Llofft Sengl | Lolfa | Ystafell Fwyta | Cegin | Ystafell Ymolchi | Ystafell Gawod

Gatws

Gatws

Cysgu  5 | Dau Lofft Dwbl | Llofft Sengl | Lolfa | Ystafell Fwyta | Cegin | Dau Ystafell Ymolchi 

Ty'r Llywodraeth

Ty'r Llywodraeth

Cysgu  8 | Dau Lofft Dwbl | Dau Llofft Sengl | Dau Lofft Sengl | Lolfa | Ystafell Fwyta | Cegin | Dau Ystafell Ymolchi | Ystafell Gawod

Tolldy

Tolldy

Cysgu  6 | Llofft Dwbl | Lloft dau wely sengl | Dau Lloft Sengl | Lolfa | Ystafell Fwyta | Cegin | Ystafell Ymolchi 

Cesig Gwynion

Cesig Gwynion

Cysgu  4 | Dau Lofft Dwbl | Lolfa | Ystafell Fwyta | Cegin | Dau Ystafell Ymolchi | Ystafell Gawod