AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
BYTHYNNOD HUNAN-ARLWY

BYTHYNNOD HUNAN-ARLWY

Hunan-arlwy ym mhentref Portmeirion

Mae gan Portmeirion 13 o fythynnod hunan-arlwy o wahanol feintiau.  Ceir ynddynt geginau wedi eu cyflenwi ag offer addas ac mae ymhob bwthyn deledu, ffôn a Wi-Fi. Cynhwysir gwresogi, tyweli a chynfasau ym mhris y bwthyn a’r gwelyau wedi eu cymenu cyn ichi gyrraedd. Yn anffodus, ni chaniateir cŵn (heblaw cŵn cymorth) yn y Bythynnod Hunan-Arlwy.  Caiff ein gwesteion fynediad am ddim i bentref Portmeirion a defnyddio'r pwll nofio awyr agored. Gellir cynnig cludiant o'r gorsafoedd trên a bysiau lleol os trefnir ymlaen llaw.  Mae llefydd parcio wedi eu clystnodi ar gyfer pob bwthyn. I gadw llety, archebwch trwy’r wefan hon i fanteisio ar y prisiau gorau sydd ar gael.

 

BYTHYNNOD

Angel

Angel

Cysgu  6 | Llofft dwbl | Dau lofft dau wely | Lolfa | Ystafell Fwyta | Cegin | Ystafell Ymolchi | Ystafell Gawod

Batri

Batri

Cysgu  5 | Llofft Dwbl | Lloft dau wely sengl | Llofft Sengl | Lolfa | Ystafell Fwyta | Cegin | Dau Ystafell Ymolchi | Ystafell Gawod

Belfedir

Belfedir

Cysgu  6 | Llofft Dwbl | Dau lofft 'zip & link' | Lolfa | Ystafell Fwyta | Cegin | Dau Ystafell Ymolchi | Ystafell Gawod

Borthwen Bach

Borthwen Bach

Cysgu  5 | Dau lofft Dwbl | Llofft sengl | Lolfa | Cegin | Ystafell Ymolchi | Twb Poeth

Bwthyn Deudraeth

Bwthyn Deudraeth

Cysgu  5 | Dau Lofft Dwbl | Llofft Sengl | Lolfa | Ystafell Fwyta | Cegin | Ystafell Ymolchi | Twb Poeth

Siantri

Siantri

Cysgu  8 | Dau Lofft Dwbl | Llofft dau wely sengl | Tri llofft sengl | Lolfa | Cegin | Tri Ystafell Ymolchi 

Ty Clogwyn

Ty Clogwyn

Cysgu  5 | Llofft Dwbl | Dau dau wely sengl | Llofft Sengl | Lolfa | Ystafell Fwyta | Cegin | Dau Ystafell Ymolchi | Ystafell Gawod

Y Dolffin

Y Dolffin

Cysgu  4 | Llofft Dwbl | Llofft dau wely sengl | Lolfa | Ystafell Fwyta | Cegin | Ystafell Ymolchi

Dorlan Goch

Dorlan Goch

Cysgu  9 | Dau Lofft Dwbl | Dau lofft dau wely sengl | Llofft Sengl | Lolfa | Ystafell Fwyta | Cegin | Ystafell Ymolchi | Ystafell Gawod | Twb Poeth

Gatws

Gatws

Cysgu  5 | Dau Lofft Dwbl | Llofft Sengl | Lolfa | Ystafell Fwyta | Cegin | Dau Ystafell Ymolchi 

Ty'r Llywodraeth

Ty'r Llywodraeth

Cysgu  8 | Dau Lofft Dwbl | Dau Llofft Sengl | Dau Lofft Sengl | Lolfa | Ystafell Fwyta | Cegin | Dau Ystafell Ymolchi | Ystafell Gawod

Tolldy

Tolldy

Cysgu  6 | Llofft Dwbl | Lloft dau wely sengl | Dau Lloft Sengl | Lolfa | Ystafell Fwyta | Cegin | Ystafell Ymolchi 

Cesig Gwynion

Cesig Gwynion

Cysgu  4 | Dau Lofft Dwbl | Lolfa | Ystafell Fwyta | Cegin | Dau Ystafell Ymolchi | Ystafell GawodCookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more