AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Bwthyn Deudraeth

Bwthyn Deudraeth

Bwthyn hunan-arlwy yn cysgu 5

Mae’r  hen ffermdy hwn o'r 19eg ganrif yng nghalon ystâd fawr Portmeirion yn le delfrydol i ddianc oddi wrth fwrlwm bywyd. Mae tirwedd naturiol o'r amgylch, sydd yn berffaith ar gyfer cerdded, beicio a hyd yn oed marchogaeth. Ar ddiwedd dydd, cewch swatio o flaen y tan ar yr aelwyd hynafol.

Cynllun Llawr

Bwthyn Deudraeth