AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Bwthyn Deudraeth

Bwthyn Deudraeth

Bwthyn hunan-arlwy yn cysgu 5

Mae’r  hen ffermdy hwn o'r 19eg ganrif yng nghalon ystâd fawr Portmeirion yn le delfrydol i ddianc oddi wrth fwrlwm bywyd. Mae tirwedd naturiol o'r amgylch, sydd yn berffaith ar gyfer cerdded, beicio a hyd yn oed marchogaeth. Ar ddiwedd dydd, cewch swatio o flaen y tan ar yr aelwyd hynafol. Sylwch os gwelwch yn dda fod y twbyn poeth** wedi cael ei ail-lenwi cyn ichi gyrraedd. Mae angen cyfnod sylweddol o amser ir twbyn gyrraedd tymheredd addas iw ddefnddio ac ni fydd yn barod tan y bore trannoeth. Ar eich bore gadael, mi ddaw aelod o’r tîm cynnal acw i wagio’r twbyn a gofynnwn ichi beidio â’i ddefnyddio y bore hwnnw os gwelwch yn dda.

 

**Sylwch yn garedig os bydd angen y twb poeth, bydd tâl uwchwerthu o £100 yn cael ei ychwanegu at eich archeb. Rhowch wybod ar gadarnhau'r archeb a bydd hyn yn cael ei gymhwyso i'ch cyfrif bwthyn**

Cynllun Llawr

Bwthyn Deudraeth