AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Bwthyn Deudraeth

Bwthyn Deudraeth

Bwthyn hunan-arlwy yn cysgu 5

Mae’r  hen ffermdy hwn o'r 19eg ganrif yng nghalon ystâd fawr Portmeirion yn le delfrydol i ddianc oddi wrth fwrlwm bywyd. Mae tirwedd naturiol o'r amgylch, sydd yn berffaith ar gyfer cerdded, beicio a hyd yn oed marchogaeth. Ar ddiwedd dydd, cewch swatio o flaen y tan ar yr aelwyd hynafol. Sylwch os gwelwch yn dda fod y twbyn poeth** wedi cael ei ail-lenwi cyn ichi gyrraedd. Mae angen cyfnod sylweddol o amser ir twbyn gyrraedd tymheredd addas iw ddefnddio ac ni fydd yn barod tan y bore trannoeth. Ar eich bore gadael, mi ddaw aelod o’r tîm cynnal acw i wagio’r twbyn a gofynnwn ichi beidio â’i ddefnyddio y bore hwnnw os gwelwch yn dda.

 

 

Cynllun Llawr

Bwthyn DeudraethCookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more