AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
AMSEROEDD AGOR

AMSEROEDD AGOR

Ar agor 9.30yb – 7.30yh bob dydd ac eithrio Dydd Nadolig

Mae Portmeirion ar agor i ymwelwyr bob dydd ac eithrio Dydd Nadolig. Prynwch docynnau o flaen llaw yma i arbed oddi ar y pris mynediad. Tocynnau arlein yn annilys ar y diwrnod prynu. Gallwch prynu tocynnau ar yr un diwrnod a mynediad tryw ein Tollborth.

 

Portmeirion

Siopau Portmeirion

Caffi’s Portmeirion

Christmas Eve

9.30yb – 4.00yp

9.30yb – 4.00yp

Wedi Cau am 4yp

Christmas Day

Gwesteion yn unig

Wedi Cau

Wedi Cau

Boxing Day

11.00yb – 4.00yp

Wedi Cau

Neuadd 11yb – 4yp

27th December

Ar Agor

Ar Agor

Ar Agor

28th December

Ar Agor

Ar Agor

Ar Agor

29th December

Ar Agor

Ar Agor

Ar Agor

30th December

Ar Agor

Ar Agor

Ar Agor

31st December

9.30yb – 4.00yp

9.30yb – 4.00yp

Wedi Cau am 4yp

1st January

11.00yb – 4.00yp

11.00yb – 4.00yp

11.00yb – 4.00yp

2nd January

Ar Agor

Ar Agor

Ar Agor

 

Y Pentref: 9:30yb – 7:30yh (1 Ebrill 2019 - 3 Tachwedd 2019) 9:30am - 5:30pm (4 Tachwedd 2019 - 31 Mawrth 2020)

Y Siopau: 9:30yb – 5:30yh

Y Caffis: 10yb – 5yh

Bwyty Castell Deudraeth:  Cinio 12yh – 2yh, Swper 6yh – 9yh 

Cewch FYNEDIAD AM DDIM i Bentref Portmeirion gyda chinio dau gwrs ym Mwyty Castell Deudraeth

Bwyty Gwesty Portmeirion: Cinio 12yh – 2yh, Te Prynhawn 2:30yh – 5yh, Swper 6:30yh – 9yh

Sylwer na chaniateir cŵn ar y safle (ac eithrio cŵn tywys). Am rhagor o wybodaeth, gwelwch ein Polisi Cŵn.