AROS YMA

Llofft 1 Guests
Llofft 2 Guests
Llofft 3 Guests
Llofft 4 Guests
Llofft 5 Guests
Please select accomodation type

AMSEROEDD AGOR

Ar agor 9.30yb – 7.30yh bob dydd ac eithrio Dydd Nadolig ac yn ystod Gŵyl Rhif 6

Mae Portmeirion ar agor i ymwelwyr bob dydd ac eithrio Dydd Nadolig ac yn ystod Gŵyl Rhif 6.

Y Pentref: 9:30yb – 7:30yh

Y Siopau: 10yb – 5yh

Y Caffis: 10yb – 5yh

Bwyty Castell Deudraeth:  Cinio 12yh – 2:30yh, Swper 6:30yh – 9:30yh (archeb olaf 9:15yh)

Cewch FYNEDIAD AM DDIM i Bentref Portmeirion gyda chinio dau gwrs ym Mwyty Castell Deudraeth

Bwyty Gwesty Portmeirion: Cinio 12yh – 2yh, Te Prynhawn 2:30yh – 5yh, Swper 6:30yh – 9yh

Sylwer na chaniateir cŵn ar y safle (ac eithrio cŵn tywys). Sylwer fod y polisi dim cŵn yn cynnwys Ystâd Portmeirion yn ei gyfanrwydd yn cynnwys y brif ffordd i mewn a Chastell Deudraeth.