AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
AMSEROEDD AGOR

AMSEROEDD AGOR

Mae Portmeirion ar agor yn dyddiol o 9.30yb or 12fed o Ebrill.

MAE'R PENTREF yn agor i ymwelwyr dyddiol ar y 12fed o ebrill 2021.

 

Rydym yn edrych ymlaen at groesawu ymwelwyr dyddiol i Bortmeirion o'r 12fed Ebrill 2021.

Bydd ein mynediad ar agor am 9.30yb a byddwn yn cau am 6.30yp.

Rydym ar agor 7 diwrnod yr wythnos.

Os gwelwch yn dda, sicrhewch eich bod wedi prynu tocyn ar-lein cyn cyrraedd a bod o'n barod gennech chi i ddod trwy ein toll borth.

Am fwy o wybodaeth ewch draw i'n tudalen sut i gynllunio'ch eich ymweliad neu os oes gennych unrhyw gwestiynau anfonwch e-bost at ymholiad@portmeirion.cymru

 

Sylwer na chaniateir cŵn ar y safle (ac eithrio cŵn tywys). Am rhagor o wybodaeth, gwelwch ein Polisi Cŵn.