AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
AMSEROEDD AGOR

AMSEROEDD AGOR

Ar agor 9.30yb – 5.30yh **

Mae Portmeirion ar agor i ymwelwyr bob dydd ac eithrio Dydd Nadolig.

Welwch ein datganiad coronafeirws, am wybodaeth newydd ynglŷn ymweld â Phortmeirion.

Gallwch prynu tocynnau ar yr un diwrnod a mynediad tryw ein Tollborth.

Y Pentref:  9:30am - 5:30pm (2 Tachwedd 2020 - 22 Mawrth 2021)

Y Siopau: 9:30yb – 5:30yh

Y Caffis: 10yb – 5yh

Bwyty Castell Deudraeth:  Cinio 12yh – 2.30yh, Swper 6yh – 9yh 

Cewch FYNEDIAD AM DDIM i Bentref Portmeirion gyda chinio dau gwrs ym Mwyty Castell Deudraeth

Bwyty Gwesty Portmeirion: Cinio 12yh – 2yh, Te Prynhawn 2:30yh – 5yh, Swper 6:30yh – 9yh

Sylwer na chaniateir cŵn ar y safle (ac eithrio cŵn tywys). Am rhagor o wybodaeth, gwelwch ein Polisi Cŵn.