AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type

AMSEROEDD AGOR

Ar agor 9.30yb – 7.30yh bob dydd ac eithrio Dydd Nadolig

ORIAU AGOR NADOLIG:

 

 • Oriau agor Canolfan Groeso: 
 • Noswyl Nadolig – agored tan 4
 • Dydd Nadolig – ar gau
 • Gŵyl San Steffan – 10-4
 • 27 Rhag – oriau arferol
 • Nos Galan – oriau arferol
 • Dydd Calan – 11-4

 

 • Oriau agor Siopau:
 • Noswyl Nadolig – agored tan 4
 • Dydd Nadolig – ar gau
 • Gŵyl San Steffan – ar gau
 • 27 Rhag – oriau arferol (9.30 – 5.30)
 • Dydd Calan (1af) ond y Llong a Caffi 6 fydd ar agor

 

 • Oriau agor Neuadd y Dref:
 • Noswyl Nadolig agored tan 4
 • Dydd Nadolig ar gau
 • Gŵyl San Steffan – ar agor 10 – 3
 • 27 Rhag – arferol
 • Nos Galan – tan 4
 • Dydd Calan – 10 – 3

 

 • Oriau agor Sba:
 • Noswyl Nadolig - ar gau
 • Dydd Nadolig ar gau
 • Gŵyl San Steffan – ar gau
 • 27 Rhag – arferol
 • Nos Galan – arferol
 • Dydd Calan – ar gau

 

Mae Portmeirion ar agor i ymwelwyr bob dydd ac eithrio Dydd Nadolig. Prynwch docynnau o flaen llaw yma i arbed oddi ar y pris mynediad. Tocynnau arlein yn annilys ar y diwrnod prynu. Gallwch prynu tocynnau ar yr un diwrnod a mynediad tryw ein Tollborth.

Y Pentref: 9:30yb – 7:30yh (1 Ebrill 2018 - 4 Tachwedd 2018) 9:30am - 5:30pm (5 Tachwedd 2018 - 31 Mawrth 2019)

Y Siopau: 10yb – 5yh

Y Caffis: 10yb – 5yh

Bwyty Castell Deudraeth:  Cinio 12yh – 2:15yh, Swper 6yh – 9yh 

Cewch FYNEDIAD AM DDIM i Bentref Portmeirion gyda chinio dau gwrs ym Mwyty Castell Deudraeth

Bwyty Gwesty Portmeirion: Cinio 12yh – 2yh, Te Prynhawn 2:30yh – 5yh, Swper 6:30yh – 9yh

Sylwer na chaniateir cŵn ar y safle (ac eithrio cŵn tywys). Am rhagor o wybodaeth, gwelwch ein Polisi Cŵn.