AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
AMSEROEDD AGOR

AMSEROEDD AGOR

Mae Portmeirion ar agor. (Bydd Portmeirion ar gau o 5yp ar y 9.1.22 tan 9.30yb ar y 1.2.22.)

 

Fe fydd pentref portmeirion ar gau i bawb ar ddydd nadolig a dydd san steffan

a rhwng 9fed - 30ain o ionawr 2023.


 

GAEAF / ALLAN O'R TYMOR

Yn ystod y cyfnod hwn sef 7fed o Dachwedd 2022 - 31ain o Fawrth 2023 fe fydd y tollborth yn agored rhwng 09:30yb ac yn cau 5:30yh (mynediad olaf am 4yp).

Cyfle arbennig i fwynhau'r pentref tra bydd ychydig yn dawelach ac ewch i ddarganfod rhannau ohoni nad ydych wedi'i gweld o'r blaen.

Fe fydd rhai caffis a siopau yn agored yn ystod y cyfnod hwn yn cynnig lluniaeth ysgafn.

Nodwch y bydd rhai cyfleusterau wedi cau yn ystod y cyfnod, ond edrychwch yn fanwl ar ein gwefan i ddarganfod y manylion sydd angen arnoch.

PRIF DYMOR / HAF

RYDYM YN GOFYN YN GAREDIG ICHI BRYNU EICH TOCYN MYNEDIAD O FLAEN LLAW YN YSTOD Y PRIF DYMOR GAN Y BYDD Y PENTREF YN BRYSUR AC FE FYDD HYN YN HELPU'R DREFN GYDA PARCIO A CHIWIO MEWN.

Yn ystod ein prif tymor sef 1af o Ebrill - 5ed o Dachwedd 2023, fe fydd y tollborth yn agor am 09:30am ac yn cau 06:30pm (mynediad olaf am 5:00yp).

Gwnewch yn siwr fod eich cyfeirinod tocyn yn barod gennych cyn ichi gyrraedd y tollborth.

Am fwy o wybodaeth ewch draw i'n tudalen sut i gynllunio'ch eich ymweliad neu os oes gennych unrhyw gwestiynau anfonwch e-bost at ymholiad@portmeirion.cymru

Sylwer na chaniateir cŵn ar y safle (ac eithrio cŵn tywys). Am rhagor o wybodaeth, gwelwch ein Polisi Cŵn.

 Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more