AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
AMSEROEDD AGOR

AMSEROEDD AGOR

Mae Portmeirion wedi cau.

MAE'R PENTREF AR GAU AR HYN O BRYD OHERWYDD CYFYNGIADAU CORONAFIRWS

 

Bydd pentref Portmeirion ar gau tan1af Ebrill 2021 os caiff y cyfyngiadau cyfredol eu codi mewn pryd.

Welwch ein datganiad coronafeirws, am wybodaeth newydd ynglŷn ymweld â Phortmeirion.

 

Sylwer na chaniateir cŵn ar y safle (ac eithrio cŵn tywys). Am rhagor o wybodaeth, gwelwch ein Polisi Cŵn.