AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
AMSEROEDD AGOR

AMSEROEDD AGOR

Mae Portmeirion ar agor. (Bydd Portmeirion ar gau o 5yp ar y 9.1.22 tan 9.30yb ar y 1.2.22.)

 

Bydd ein mynediad ar agor am 9.30yb a byddwn yn cau am 5.30yp.

Rydym ar agor 7 diwrnod yr wythnos.


 

Os gwelwch yn dda, sicrhewch eich bod wedi prynu tocyn ar-lein cyn cyrraedd a bod o'n barod gennech chi i ddod trwy ein toll borth.

Am fwy o wybodaeth ewch draw i'n tudalen sut i gynllunio'ch eich ymweliad neu os oes gennych unrhyw gwestiynau anfonwch e-bost at ymholiad@portmeirion.cymru

 

Sylwer na chaniateir cŵn ar y safle (ac eithrio cŵn tywys). Am rhagor o wybodaeth, gwelwch ein Polisi Cŵn.