AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
YR ARCHIF

YR ARCHIF

Diogelu hanes Portmeirion

Mae gwaith ar y gweill i gasglu, categoreiddio a digideiddio gwybodaeth hanesyddol Portmeirion a'r bobl sydd wedi dylanwadu arno - ffeithiol a chwedlonol - a bydd llawer ohono ar gael ar-lein maes o law. 

Yn yr archif ceir cyfoeth o hen luniau, llythyrau ac manion perthnasol sy'n ymwneud â datblygiad pensaernïol Portmeirion a'i hanes cymdeithasol fel hafan wyliau. 

Os oes gennych wybodaeth a allai fod o gymorth - yn enwedig hen ffotograffau y tu mewn a'r tu allan i'r bythynnod a'r gwesty - cysylltwch â Rheolwr y Archif archif@portmeirion.cymruCookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more