AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Ystafelloedd Achlysuron Preifat

Ystafelloedd Achlysuron Preifat

Ar gael i grwpiau preifat o rhwng 10 a 150 o westeion

Mae gan bentref Portmeirion bump o ystafelloedd achlysruon preifat ar gyfer grwpiau o 10 i 150 o westeion. Neuadd Ercwlff yw'r brif neuadd gyda lle i rhwng 30 a 150 o westeion. Mae'r neuadd hon wedi ei phanelu gyda derw ac mae'r nenfwd unigryw o waith plaster cywrain yn dylunio anoethau Ercwlff. Mae Neuadd Tudur y drws nesaf yn ddelfrydol ar gyfer achlysuron o hyd at 40 o westeion. Mae gan Neuadd Tudur waliau paneli derw a ffenestri o'r llawr i nenfwd ynghyd â theras gyda golygfeydd o'r pentref a'r Traeth Bach ac mae'n ddelfrydol ar gyfer achlysuron bach. Mae Bwyty'r Traeth ym mhrif adeilad y gwesty wedi ei leoli ym mhen draw bwyty'r gwesty ac mae ganddo olygfeydd o'r Traeth a'r mynyddoedd y tu hwnt. Mae Ystafell y Drychau yn y prif westy yn ystafell gywrain a chlud gyda drychau o'r llawr i nenfwd a ffenestri tua'r Traeth Bach. 

Neuadd Ercwlff

Neuadd Ercwlff

Neuadd Tudur

Neuadd Tudur

Bwyty'r Traeth

Bwyty'r Traeth

Ystafell y Drychau

Ystafell y DrychauCookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more