AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Pecyn Rhododendron

Pecyn Rhododendron

Pecyn hyd at 35 o westeion

Mae'r Pecyn Rhododendron yn berffaith ar gyfer priodasau agos atoch gyda rhwng 20 o 35 o westeion. Mae'r pecyn priodas hwn ar gael o ddydd Sul i Ddydd Iau ac mae'n cynnwys hyd at 35 o westeion ar gyfer y seremoni sifil yn Neuadd Tudur.

Bydd y pecyn hwn hefyd yn cynnwys derbyniad Siampaen gyda danteithion yng Ngwesty Portmeirion, y Wledd Briodas (tri chwrs gyda choffi a melysfwyd) ym Mwyty'r Traeth, ystafell breifat ym mhen draw prif fwyty Gwesty Portmeirion, detholiad o winoedd o'ch dewis o blith rhai label Portmeirion, dŵr llonydd a byrlymus, gwydraid o Siampaen ar gyfer y llwnc-destun, llofft i'r pâr priod a gostyngiad o 15% oddi ar bris llety gwely a brecwast i hyd at 10 yestafell am un noson yn unig.

Y Diwrnod Mawr

  • 12:00 - 13:00 Seremoni Sifil
  • 13:00 - 14:30 Tynnu Lluniau a Derbyniad Diodydd
  • 14:30 - 17:00 Y Wledd Briodas*
  •  

*Gofynnwn yn glen i'r holl westeion fod wrth y byrddau ar gyfer y wledd briodas erbyn 2:30 o'r gloch y pnawn.

 

Prisiau'r Pecyn Rhododendron

  • Pris am 20 o westeion:£4,500.00
  • Uchafswm o westeion ar gyfer y Seremoni Sifil: 35
  • Uchafswm o westeion ar gyfer Y Wledd Briodas: 35
  • Gwesteion Ychwanegol: £135.00
  • Plant 4-12 oed: £65.00
  • Plant o dan 4 oed: Am Ddim

Bwydlenni sampl Priodas

Bwydlen Priodas