AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Welcome to the Portmeirion blog, where you'll find information on news, events and updates from the village.
Cynllun Twf Gogledd Cymru

Cynllun Twf Gogledd Cymru

4 June 2024

AROS YN SWȊTS Y PENTREF

AROS YN SWȊTS Y PENTREF

15 March 2023

Mae gan bentref Portmeirion amrywiaeth eang o fathau llety o'r Gwesty, bythynod hunan ddarpar, Caste...

SWȊT RICARDO PEARCE

SWȊT RICARDO PEARCE

1 March 2023

Rydym yn falch o gyhoeddi fod Swit Ricardo Pearce yng Nghastell Deudraeth nawr ar gael ar gyfer arch...

Blog Nadolig a'r Flwyddyn Newydd

Blog Nadolig a'r Flwyddyn Newydd

15 December 2022

Mae tymor y Nadolig ar ein gwarthau ac er y tywydd oer yr ydym wedi gael yn ddiweddar, mae’r pentr...

Syniadau ar gyfer encil rhamantus ym mhentref Portmeirion

Syniadau ar gyfer encil rhamantus ym mhentref Portmeirion

29 January 2020

Mae Dydd Gŵyl San Ffolant ar y gorwel, a does unlle gwell i’w dreulio na phentref hudolus Portmei...

10 Rheswm i ymweld â phentref Portmeirion yn 2020

10 Rheswm i ymweld â phentref Portmeirion yn 2020

21 January 2020

Red Bull yn cynnal cynhadledd farchnata ym mhentref Portmeirion

Red Bull yn cynnal cynhadledd farchnata ym mhentref Portmeirion

1 October 2019

Daeth 82 o Swyddogion Marchnata o Red Bull UK i bentref Portmeirion ym mis Ebrill ar gyfer Cynhadled...

Dorlan Goch

Dorlan Goch

25 September 2019

Dorlan Goch yw un o fythynnod hunan arlwy mwyaf Portmeirion, gyda lle i hyd at naw o bobl aros yno. ...Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more