AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Welcome to the Portmeirion blog, where you'll find information on news, events and updates from the village.
Bwthyn Deduraeth

Bwthyn Deduraeth

18 July 2019

Ydych chi’n meddwl am eich gwyliau haf? Nawr yw’r amser delfrydol i archebu eich gwyliau hunan-a...

Enwebwyd Portmeirion fel un o bentrefi glan môr harddaf gweledydd y DU

Enwebwyd Portmeirion fel un o bentrefi glan môr harddaf gweledydd y DU

13 May 2019

Daeth Portmeirion yn bedwerydd allan o’r 19 tref a phentref glan môr harddaf yn ôl dewis arbenig...

Siop Fawr Portmeirion yn agor ei drysau

Siop Fawr Portmeirion yn agor ei drysau

11 April 2019

Ailagorodd y Siop Fawr hanesyddol ar 8 Ebrill 2019, dan ofal Portmeirion. Mae ynddi dri llawr o nwyd...

Darganfod Portmeirion

Darganfod Portmeirion

10 April 2019

Eleni yw Blwyddyn Darganfod Croeso Cymru ac i ddathlu, rydym yn lansio cystadleuaeth #DarganfodPortm...

Pasg ym mhentref Portmeirion

Pasg ym mhentref Portmeirion

9 April 2019

Mae Gwyliau’r Pasg bron â chyrraedd ac mae gennym lu o bethau cyffrous ar y gweill ym mhentref Po...

POBL PORTMEIRION YN SÊR CYFRES DELEDU NEWYDD

POBL PORTMEIRION YN SÊR CYFRES DELEDU NEWYDD

9 April 2019

Bydd The Village yn cwrdd â rhai o’r dynion a’r merched sy’n helpu i redeg un o atyniadau ymw...

Sul y Mamau Delfrydol ym Mhortmeirion

Sul y Mamau Delfrydol ym Mhortmeirion

7 March 2019

Pwy bynnag rydych chi’n eu dathlu ar Sul y Mamau eleni, mae Portmeirion yn cynnig gwledd o ffyrdd ...

Portmeirion yn Torri Record

Portmeirion yn Torri Record

4 March 2019

Cynigiodd Bortmeirion fynediad am ddim i ymwelwyr ar Ddydd Gŵyl Dewi, a’r ymateb i hyn oedd y nif...Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more