AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
Welcome to the Portmeirion blog, where you'll find information on news, events and updates from the village.
Enwebwyd Portmeirion fel un o bentrefi glan môr harddaf gweledydd y DU

Enwebwyd Portmeirion fel un o bentrefi glan môr harddaf gweledydd y DU

13 May 2019

Daeth Portmeirion yn bedwerydd allan o’r 19 tref a phentref glan môr harddaf yn ôl dewis arbenig...

Siop Fawr Portmeirion yn agor ei drysau

Siop Fawr Portmeirion yn agor ei drysau

11 April 2019

Ailagorodd y Siop Fawr hanesyddol ar 8 Ebrill 2019, dan ofal Portmeirion. Mae ynddi dri llawr o nwyd...

Darganfod Portmeirion

Darganfod Portmeirion

10 April 2019

Eleni yw Blwyddyn Darganfod Croeso Cymru ac i ddathlu, rydym yn lansio cystadleuaeth #DarganfodPortm...

Pasg ym mhentref Portmeirion

Pasg ym mhentref Portmeirion

9 April 2019

Mae Gwyliau’r Pasg bron â chyrraedd ac mae gennym lu o bethau cyffrous ar y gweill ym mhentref Po...

POBL PORTMEIRION YN SÊR CYFRES DELEDU NEWYDD

POBL PORTMEIRION YN SÊR CYFRES DELEDU NEWYDD

9 April 2019

Bydd The Village yn cwrdd â rhai o’r dynion a’r merched sy’n helpu i redeg un o atyniadau ymw...

Sul y Mamau Delfrydol ym Mhortmeirion

Sul y Mamau Delfrydol ym Mhortmeirion

7 March 2019

Pwy bynnag rydych chi’n eu dathlu ar Sul y Mamau eleni, mae Portmeirion yn cynnig gwledd o ffyrdd ...

Portmeirion yn Torri Record

Portmeirion yn Torri Record

4 March 2019

Cynigiodd Bortmeirion fynediad am ddim i ymwelwyr ar Ddydd Gŵyl Dewi, a’r ymateb i hyn oedd y nif...

Penwythnos Gŵyl Dewi

Penwythnos Gŵyl Dewi

19 February 2019

Portmeirion yn cynnig MYNEDIAD AM DDIM ar Fawrth y 1af 2019 i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi.

Bydd Portm...