AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Welcome to the Portmeirion blog, where you'll find information on news, events and updates from the village.

Lonely Planet wedi cynnwys Portmeirion yn yr Ultimate United Kingdom Travelist

2019-08-13

Mae’r Ultimate United Kingdom Travelist gan Lonely Planet yn rhestru’r 500 profiad mwyaf hynod ym Mhrydain Fawr, Gogledd Iwerddon ac Ynysoedd y Sianel. Dyma’r cydymaith diffiniol ar gyfer teithio’r Deyrnas Unedig.

 
Lluniwyd y casgliad hwn o’r 500 o gyrchfannau ac atyniadau mwyaf anhepgor yn y Deyrnas Unedig gan gymuned fyd-eang o arbenigwyr teithio Lonely Planet. Mae Portmeirion yn falch o ymddangos yn y cyhoeddiad, sy’n cynnwys enwau mawrion fel XXX ynghyd â pherlau bychain i greu’r teithlyfr gorau ar gyfer ymwelwyr â’r Deyrnas Unedig. Mae’r rhestr ddiffiniol hon o gyrchfannau gorau’r Deyrnas Unedig yn llawn adolygiadau craff a ffotograffau i’ch ysbrydoli. 


Cyrchfan wyliau yw pentref Portmeirion, wedi’i adeiladu ar benrhyn preifat ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri yng ngogledd Cymru. O ystyried mor fach yw’r pentref, mae yma wledd o bethau i’w gwneud a’u gweld – o draethau hynod a choedwigoedd egsotig, i lynnoedd cudd ac adeiladau ar steil Canoldirol. Mae ymwelwyr yn mwynhau teithiau cerdded, trên y Gwyllt a sioe glyweled sy’n egluro sut a pham crëwyd y pentref, yn ogystal ag arddangosfeydd tymhorol, a’r cwbl wedi’i gynnwys yn y pris mynediad.

Rhagor o wybodaeth ar gael yma: Lonely Planet reveals the 10 best travel experiences in the UK 

Prynnwch y llyfr

Blaenorol

Nesaf

Yn ôl

Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more