AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Welcome to the Portmeirion blog, where you'll find information on news, events and updates from the village.
Red Bull yn cynnal cynhadledd farchnata ym mhentref Portmeirion

Red Bull yn cynnal cynhadledd farchnata ym mhentref Portmeirion

1 October 2019

Daeth 82 o Swyddogion Marchnata o Red Bull UK i bentref Portmeirion ym mis Ebrill ar gyfer Cynhadled...

Dorlan Goch

Dorlan Goch

25 September 2019

Dorlan Goch yw un o fythynnod hunan arlwy mwyaf Portmeirion, gyda lle i hyd at naw o bobl aros yno. ...

Lonely Planet wedi cynnwys Portmeirion  yn yr Ultimate United Kingdom Travelist

Lonely Planet wedi cynnwys Portmeirion yn yr Ultimate United Kingdom Travelist

13 August 2019

Lonely Planet wedi cynnwys Portmeirion yn yr Ultimate United Kingdom Travelist.

Mae’r Ultimate ...

Bwthyn Deduraeth

Bwthyn Deduraeth

18 July 2019

Ydych chi’n meddwl am eich gwyliau haf? Nawr yw’r amser delfrydol i archebu eich gwyliau hunan-a...

Enwebwyd Portmeirion fel un o bentrefi glan môr harddaf gweledydd y DU

Enwebwyd Portmeirion fel un o bentrefi glan môr harddaf gweledydd y DU

13 May 2019

Daeth Portmeirion yn bedwerydd allan o’r 19 tref a phentref glan môr harddaf yn ôl dewis arbenig...

Siop Fawr Portmeirion yn agor ei drysau

Siop Fawr Portmeirion yn agor ei drysau

11 April 2019

Ailagorodd y Siop Fawr hanesyddol ar 8 Ebrill 2019, dan ofal Portmeirion. Mae ynddi dri llawr o nwyd...

Darganfod Portmeirion

Darganfod Portmeirion

10 April 2019

Eleni yw Blwyddyn Darganfod Croeso Cymru ac i ddathlu, rydym yn lansio cystadleuaeth #DarganfodPortm...

Pasg ym mhentref Portmeirion

Pasg ym mhentref Portmeirion

9 April 2019

Mae Gwyliau’r Pasg bron â chyrraedd ac mae gennym lu o bethau cyffrous ar y gweill ym mhentref Po...Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more