AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
AROS YM MHORTMEIRION

AROS YM MHORTMEIRION

Blas yr Eidal mewn nes ardal

Profwch hud a lledrith noson ym Mhortmeirion. Gwyliwch y wawr yn torri dros Foel Ysgyfarnogod; gwyliwch y llanw yn llenwi'r Traeth Bach. Mae’r pentref mewn lle delfrydol ar ochr ddeheuol penrhyn y ddau draeth (a roes ei enw i bentref Penrhyndeudraeth gerllaw).

Sylwch mai deg tan bump yw oriau agor pwll nofio awyr agored y gwesty, saith diwrnod yr wythnos tan 28ain o Fedi. Neilltuir defnydd y pwll i westeion preswyl y Gwesty, Castell Deudraeth a'r bythynnon hunan-arlwyo. 

Gwarantir y pris gorau am lety trwy'r wefan hon.

GWESTY PORTMEIRION
GWESTY PORTMEIRION
GWESTY PORTMEIRION
GWESTY PORTMEIRION
GWESTY PORTMEIRION
GWESTY PORTMEIRION
GWESTY PORTMEIRION
GWESTY PORTMEIRION
PENSAERNÏAETH YSGAFNDROED

GWESTY PORTMEIRION

Agorwyd Portmeirion ym 1926 a sonwyd yr adeg honno am Gwesty Portmeirion fel gwesty yn un o'r llefydd harddaf ar hyd arfordir Cymru.

CASTELL DEUDRAETH
CASTELL DEUDRAETH
CASTELL DEUDRAETH
CASTELL DEUDRAETH
CASTELL DEUDRAETH
CASTELL DEUDRAETH
CASTELL DEUDRAETH
Diwyg Cyfoes mewn Castell Gothig

CASTELL DEUDRAETH

Castell ffug o gynfod Fictoria a godwyd gan Dafydd Williams. Mae gan y Castell 11 o lofftydd cyfoes, dwy ystafell fwyta, bar a stafell bwyllgor fawr

LLOFFTYDD Y PENTREF
LLOFFTYDD Y PENTREF
LLOFFTYDD Y PENTREF
LLOFFTYDD Y PENTREF
LLOFFTYDD Y PENTREF
ADEILADAU LLIWGAR LLAWN CYMERIAD

LLOFFTYDD Y PENTREF

Mae 32 o lofftydd a switiau yn y pentref, wedi eu harddurno'n gywrain a chyda golygfeydd o'r pentref a'r traeth.

BYTHYNNOD HUNAN-ARLWY
BYTHYNNOD HUNAN-ARLWY
BYTHYNNOD HUNAN-ARLWY
BYTHYNNOD HUNAN-ARLWY
BYTHYNNOD HUNAN-ARLWY
BYTHYNNOD HUNAN-ARLWY
BYTHYNNOD HUNAN-ARLWY
CLWSTWR O FYTHYNNOD HANESYDDOL

BYTHYNNOD HUNAN-ARLWY

Mae gan bentref Portmeirion 12 o fythynnod huan-arlwy a'r gwesteion yn cael mynedfa i holl adnoddau Gwesty Portmeirion.

Cynigion ac Achlysuron

Arhoswch Gyda Ni

Arhoswch Gyda Ni

Arhoswch ddwy noson ganol yr wythnos mi gewch botel o win yn eich croesawu.

Nadolig ym Mhortmeirion

Nadolig ym Mhortmeirion

Pecynnau Nadolig a noson Calan

Pecyn Calan

Pecyn Calan

Croesawu 2021 mewn steil!

Cynigion Munud Olaf

Cynigion Munud Olaf

Cynigion munud olaf arbennig Bythynnod Hunan-arlwy Portmeirion