AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type

AROS YM MHORTMEIRION

Blas yr Eidal mewn nes ardal

Profwch hud a lledrith noson ym Mhortmeirion. Gwyliwch y wawr yn torri dros Foel Ysgyfarnogod; gwyliwch y llanw yn llenwi'r Traeth Bach. Mae’r pentref mewn lle delfrydol ar ochr ddeheuol penrhyn y ddau draeth (a roes ei enw i bentref Penrhyndeudraeth gerllaw).

Gwarantir y pris gorau am lety trwy'r wefan hon.

PENSAERNÏAETH YSGAFNDROED

GWESTY PORTMEIRION

Agorwyd Portmeirion ym 1926 a sonwyd yr adeg honno am Gwesty Portmeirion fel gwesty yn un o'r llefydd harddaf ar hyd arfordir Cymru.

Diwyg Cyfoes mewn Castell Gothig

CASTELL DEUDRAETH

Castell ffug o gynfod Fictoria a godwyd gan Dafydd Williams. Mae gan y Castell 11 o lofftydd cyfoes, dwy ystafell fwyta, bar a stafell bwyllgor fawr

ADEILADAU LLIWGAR LLAWN CYMERIAD

LLOFFTYDD Y PENTREF

Mae 32 o lofftydd a switiau yn y pentref, wedi eu harddurno'n gywrain a chyda golygfeydd o'r pentref a'r traeth.

CLWSTWR O FYTHYNNOD HANESYDDOL

BYTHYNNOD HUNAN-ARLWY

Mae gan bentref Portmeirion 13 o fythynnod huan-arlwy a'r gwesteion yn cael mynedfa i holl adnoddau Gwesty Portmeirion.

Cynigion ac Achlysuron

Gwely a Brecwast Sul y Mamau

Gwely a Brecwast gyda bocs o siocledi

Dathlu'r Gwanwyn

Te Hufen Moethus gyda Swper, Gwely a Brecwast

Te Bach Moethus

Cynnig dwy noson ganol wythnos

Gwely, Brecwast a Swigod

Swper, Gwely a Brecwast gyda gwydriad o swigod

Profiad Y Prisoner

Swper, Gwely a Brecwast gyda Thaith Dywys y Prisoner

Ar Drothwy'r Haf

Mae ein cynnig Ar Drothwy'r Haf yn ei ôl ar gyfer 2019.

Cynigion Munud Olaf

Cynigion munud olaf arbennig Bythynnod Hunan-arlwy Portmeirion