AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
AROS DROS NOS

AROS DROS NOS

Blas yr Eidal mewn nes ardal

 

Ffoniwch (01766) 770 000 neu e-bostiwch aros@portmeirion.cymru am ymholiadau llety.

 

AROS

Profwch hud a lledrith noson ym Mhortmeirion. Gwyliwch y wawr yn torri dros Foel Ysgyfarnogod; gwyliwch y llanw yn llenwi'r Traeth Bach. Mae’r pentref mewn lle delfrydol ar ochr ddeheuol penrhyn y ddau draeth (a roes ei enw i bentref Penrhyndeudraeth gerllaw).

Sylwch mai deg tan chwech yw oriau agor pwll nofio awyr agored y gwesty, saith diwrnod yr wythnos (Mis Ebrill - Mis Medi). Neilltuir defnydd y pwll i westeion preswyl y Gwesty, Castell Deudraeth a'r bythynnon hunan-arlwyo. 

Gwarantir y pris gorau am lety os archebwch arlein ar y wefan hon. 

GWESTY PORTMEIRION
GWESTY PORTMEIRION
GWESTY PORTMEIRION
GWESTY PORTMEIRION
GWESTY PORTMEIRION
GWESTY PORTMEIRION
GWESTY PORTMEIRION
GWESTY PORTMEIRION
PENSAERNÏAETH SYFRDANOL

GWESTY PORTMEIRION

Agorwyd Portmeirion ym 1926 a sonwyd yr adeg honno am Gwesty Portmeirion fel gwesty yn un o'r llefydd harddaf ar hyd arfordir Cymru.

CASTELL DEUDRAETH
CASTELL DEUDRAETH
CASTELL DEUDRAETH
CASTELL DEUDRAETH
CASTELL DEUDRAETH
CASTELL DEUDRAETH
CASTELL DEUDRAETH
Yr hen a'r newydd mewn cytgord cytbwys

CASTELL DEUDRAETH

Castell gothig a godwyd gan Dafydd Williams AS ganol y 19G. Mae gan y Castell 11 o lofftydd cyfoes, dwy ystafell fwyta, bar a stafell bwyllgor fawr

LLOFFTYDD Y PENTREF
LLOFFTYDD Y PENTREF
LLOFFTYDD Y PENTREF
LLOFFTYDD Y PENTREF
LLOFFTYDD Y PENTREF
ADEILADAU LLIWGAR LLAWN CYMERIAD

LLOFFTYDD Y PENTREF

Mae 32 o lofftydd a switiau yn y pentref, wedi eu harddurno'n gywrain a chyda golygfeydd o'r pentref a'r traeth.

BYTHYNNOD HUNAN-ARLWY
BYTHYNNOD HUNAN-ARLWY
BYTHYNNOD HUNAN-ARLWY
BYTHYNNOD HUNAN-ARLWY
BYTHYNNOD HUNAN-ARLWY
BYTHYNNOD HUNAN-ARLWY
BYTHYNNOD HUNAN-ARLWY
CLWSTWR O FYTHYNNOD HANESYDDOL

BYTHYNNOD HUNAN-ARLWY

Mae gan bentref Portmeirion 13 o fythynnod huan-arlwy a'r gwesteion yn cael mynedfa i holl adnoddau Gwesty Portmeirion.

MAES CARTREFI MODUR
MAES 5 SEREN

MAES CARTREFI MODUR

Mae gan bentref Portmeirion 23 llain newydd sbon ar gyfer cartrefi modur. Mae'r cyflusterau wedi ei graddio gyda 5 seren

Cynigion ac Achlysuron

Nadolig Portmeirion

Nadolig Portmeirion

Pecyn Nadolig Portmeirion

Pecyn Calan

Pecyn Calan

Nos Galan Castell Deudraeth

Cynigion Munud Olaf

Cynigion Munud Olaf

Cynigion arbennig munud olaf Bythynnod Hunan-arlwy Portmeirion

Croeso'n ôl

Croeso'n ôl

Arhoswch gyda ni ym MhortmeirionCookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more