AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type

AROS YM MHORTMEIRION

Blas yr Eidal mewn nes ardal

Profwch hud a lledrith noson ym Mhortmeirion. Gwyliwch y wawr yn torri dros Foel Ysgyfarnogod; gwyliwch y llanw yn llenwi'r Traeth Bach. Mae’r pentref mewn lle delfrydol ar ochr ddeheuol penrhyn y ddau draeth (a roes ei enw i bentref Penrhyndeudraeth gerllaw).

Gwarantir y pris gorau am lety trwy'r wefan hon.

PENSAERNÏAETH YSGAFNDROED

GWESTY PORTMEIRION

Agorwyd Portmeirion ym 1926 a sonwyd yr adeg honno am Gwesty Portmeirion fel gwesty yn un o'r llefydd harddaf ar hyd arfordir Cymru.

Diwyg Cyfoes mewn Castell Gothig

CASTELL DEUDRAETH

Castell ffug o gynfod Fictoria a godwyd gan Dafydd Williams. Mae gan y Castell 11 o lofftydd cyfoes, dwy ystafell fwyta, bar a stafell bwyllgor fawr

ADEILADAU LLIWGAR LLAWN CYMERIAD

LLOFFTYDD Y PENTREF

Mae 32 o lofftydd a switiau yn y pentref, wedi eu harddurno'n gywrain a chyda golygfeydd o'r pentref a'r traeth.

CLWSTWR O FYTHYNNOD HANESYDDOL

BYTHYNNOD HUNAN-ARLWY

Mae gan bentref Portmeirion 12 o fythynnod huan-arlwy a'r gwesteion yn cael mynedfa i holl adnoddau Gwesty Portmeirion.

Cynigion ac Achlysuron

Profiad Y Prisoner

Swper, Gwely a Brecwast gyda Thaith Dywys y Prisoner

Pecyn Serennog

Swper, Gwely a Brecwast gyda thaith dywys preifat

Te Bach Moethus

Pecyn canol-wythnos o ddydd Llun i ddydd Iau o £90 y person

Profiad Trên Stem

Gwyliau bach hunan-arlwy gan gynnwys tocynnau Rheilffordd Ffestiniog

Arhoswch Gyda Ni

Arhoswch ddwy noson ganol yr wythnos mi gewch botel o win yn eich croesawu.

Nadolig ym Mhortmeirion

Pecynnau Nadolig a noson Calan

Pecyn Calan

Croesawu 2020 mewn steil!

Curo Felan Ionawr

Dyma’n cynnig poblogaidd yn ei ôl ar gyfer 2020

Cynigion Munud Olaf

Cynigion munud olaf arbennig Bythynnod Hunan-arlwy Portmeirion