AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
DATHLU YM MHORTMEIRION

DATHLU YM MHORTMEIRION

Y lle delfrydol i ddathlu

Ar hyn o bryd ni ellir cynnal cyfarfodydd a dathliadau mawr oherwydd cyfyngiadau Covid-19.  Byddwn yn diweddaru'r ddalen hon pan ddêl rhagor o wybodaeth i'r fei.

ACHLYSRURON PREIFAT
Portmeirion yw'r lle perffaith ar gyfer achlysuron arbennig

ACHLYSRURON PREIFAT

YSTAFELLOEDD ACHLYSURON PREFIAT
Ar gael ar gyfer grwpiau preifat o rhwng 10 a 150

YSTAFELLOEDD ACHLYSURON PREFIAT

Bydd ein trefnwyr achlysuron yn falch o'r cyfle i'ch cwrdd a chael dangos y safle ichi gan ateb unrhyw gwestiynnau. 


FFÔN

01766 772333