AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
PRIODASAU

PRIODASAU

Lle hudolus i briodi

Dyma ganllawiau diweddaraf Llywodraethau Cymru ar gyfer Priodasau fel yr oeddynt ar y 5 Awst 2020 :

"Caiff pob safle sydd wedi'i drwyddedu i weinyddu priodas neu i ffurfio partneriaeth sifil agor ar gyfer seremonïau priodas a phartneriaeth sifil yn amodol ar yr angen i gymryd pob mesur rhesymol i leihau'r risg o ledaenu'r feirws yn y safle. Bydd y nifer a fydd yn cael mynd i seremoni o dan do yn dibynnu ar faint y safle lle caiff ei gynnal, gan ystyried y mesurau cadw pellter cymdeithasol.

“Gellir cynnal derbyniad ar gyfer hyd at 30 o bobl yn yr awyr agored. Ar hyn o bryd, ni chaniateir ymgynnull o dan do at y dibenion hyn na dibenion tebyg.”

PRIODASAU PORTMEIRION
LLEOLIAD PERFFAITH

PRIODASAU PORTMEIRION

SWITIAU'R PENTREF
LLETY PRIODAS

SWITIAU'R PENTREF

GWASANAETHAU TREFNU PRIODAS
TREFNU PRIODASAU

GWASANAETHAU TREFNU PRIODAS

Bydd ein trefnwyr priodasau'n falch o'r cyfle i'ch cwrdd a chael dangos y safle ichi gan ateb unrhyw gwestiynnau. 


FFÔN

01766 772333Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more