AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
PRIODASAU

PRIODASAU

Lle hudolus i briodi

Dyma ganllawiau diweddaraf Llywodraethau Cymru ar gyfer Priodasau fel yr oeddynt ar y 5 Awst 2020 :

"Caiff pob safle sydd wedi'i drwyddedu i weinyddu priodas neu i ffurfio partneriaeth sifil agor ar gyfer seremonïau priodas a phartneriaeth sifil yn amodol ar yr angen i gymryd pob mesur rhesymol i leihau'r risg o ledaenu'r feirws yn y safle. Bydd y nifer a fydd yn cael mynd i seremoni o dan do yn dibynnu ar faint y safle lle caiff ei gynnal, gan ystyried y mesurau cadw pellter cymdeithasol.

“Gellir cynnal derbyniad ar gyfer hyd at 30 o bobl yn yr awyr agored. Ar hyn o bryd, ni chaniateir ymgynnull o dan do at y dibenion hyn na dibenion tebyg.”

PRIODASAU PORTMEIRION
LLEOLIAD PERFFAITH

PRIODASAU PORTMEIRION

PRIODASAU BACH A MAWR
PECYNNAU PRIODAS

PRIODASAU BACH A MAWR

SWITIAU'R PENTREF
LLETY PRIODAS

SWITIAU'R PENTREF

GWASANAETHAU TREFNU PRIODAS
TREFNU PRIODASAU

GWASANAETHAU TREFNU PRIODAS

TREFNU YMWELIAD
YMWELIAD PERSONOL I WELD YR ADNODDAU

TREFNU YMWELIAD

ORIEL BRIODASAU
LLEOLIAD TRAWIADOL I BRIODAS

ORIEL BRIODASAU

Bydd ein trefnwyr priodasau'n falch o'r cyfle i'ch cwrdd a chael dangos y safle ichi gan ateb unrhyw gwestiynnau. 


FFÔN

01766 772333