AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Llety Priodas

Llety Priodas

Llofftydd a Switiau Morthus

Mae gennym 57 o lofftydd a switiau rhwng prif adeilad y gwesty, ystafelloedd y pentref a llofftydd Castell Deudraeth, a phob un â golygfa braf.

Rydym yn cynnig Swît yn y Pentref i'r pâr priod ar gyfer noson y briodas, a hynny gyda'n cyfarchion, efo pob pecyn priodas. Ar ben hynny rydym yn cynnig gostyngiad o 15% oddi ar ein telerau gwely a brecwast ar gyfer llofftydd gwesteion (nifer yn dibynnu ar y pecyn).

Talu ymlaen llaw yw'r telerau ar gyfer pob archeb ar gyfer llety i'r briodas.

Taflen Priodasau

Taflen Priodasau