AROS YMA

Llofft 1 Guests
Llofft 2 Guests
Llofft 3 Guests
Llofft 4 Guests
Llofft 5 Guests
Please select accomodation type

Cynigion Munud Olaf

Cynigion munud olaf arbennig Bythynnod Hunan-arlwy Portmeirion

Cynigion Munud Olaf Bythynnod Hunan-arlwy Portmeirion

Archebwch arlein neu gysylltu gyda'n cynorthwywyr dwyieithog ar 01766 772300 neu 772301 neu anfon ebost i aros@portmeirion.cymru

Dylid sylwi fod cyfanswm pris y llety'n ddyledus wrth gadarnhau archebion llety munud olaf. 

Yn unol â'n telerau hunan-arlwy, ni roddir ad-daliad os caiff yr archeb ei chanslo. Rydym yn eich cynghori i drefnu yswiriant teithio addas i'ch diogelu rhag ofn ichi orfod canslo. 

Ni ellir trosglwyddo archebion Llety Hunan-arlwy. 

Os hoffech fwyta ym mwyty  Gwesty Portmeirion neu Gastell Deudraeth dylech gysylltu â nhw'n uniongyrchol ar 01766 772440 (Gwesty) neu 01766 772400 (Castell).

 

CYNIGION MUNUD OLAF MIS HYDREF

1 - 4 Hydref (4 noson canol wythnos)

Bwthyn Deudraeth - £450

 

5 - 7 Hydref (3 noson dros y penwythnos)

Bwthyn Deudraeth - £395

Batri - £450

Ty Clogwyn neu Angel - £505

Dorlan Goch - £615

 

8 - 11 Hydref (4 noson canol wythnos)

Bwthyn Deudraeth - £395

Dolffin - £505

Belfedir - £505

Dorlan Goch, Ty'r Llywodraeth neu Siantri - £615

 

15 - 18 Hydref (4 noson canol wythnos)

Bwthyn Deudraeth - £395

Dolffin neu Batri - £450

Angel neu Belfidir - £505

Siantri neu Ty'r Llywodraeth - £615

 

19 - 21 Hydref (3 noson dros y penwythnos)

Twr Telford - £450

Bwthyn Deudraeth - £395