AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Cynigion Munud Olaf

Cynigion Munud Olaf

Cynigion arbennig munud olaf Bythynnod Hunan-arlwy Portmeirion

Archebwch arlein neu yrru ebost i aros@portmeirion.cymru

Rhaid talu'n llawn am unrhyw archebion llety munud olaf wrth osod yr archeb.  

Yn unol â'n telerau hunan-arlwy, ni roddir ad-daliad os caiff yr archeb ei chanslo. Rydym yn eich cynghori i drefnu yswiriant teithio addas i'ch diogelu rhag ofn i chi orfod canslo. 

Ni ellir trosglwyddo archebion Llety Hunan-arlwy. 

 

LLETY MUNUD OLAF IONAWR

 

31 Ionawr - 3 Chwefror ( 4 noson ganol wythnos)

Ty'r Llywodraeth - £680

Angel - £556

Tolldy - £596

 

ARCHEBU

 

 

ARGAELEDD MUNUD OLAF CHWEFROR

 

4 - 6 Chwefror ( 3 noson dros penwythnos)

 

Borthwen Bach - £675

 

ARCHEBU

 

7 - 10 Chwefror ( 4 noson ganol wythnos)

Bwthyn Deudraeth - £604

Belfedir -£772

 

ARCHEBU

 

11 - 13 Chwefror ( 3 noson dros penwythnos)

Borthwen Bach  - £675

Bwthyn Deudraeth - £543

 

ARCHEBU

 

 

28 Chwefror - 3 Mawrth ( 4 noson ganol wythnos)

 

Borthwen Bach - £676

Dorlan Goch - £796

 

ARCHEBU