AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type

Cynigion Munud Olaf

Cynigion munud olaf arbennig Bythynnod Hunan-arlwy Portmeirion

Cynigion Munud Olaf Bythynnod Hunan-arlwy Portmeirion

Archebwch arlein neu gysylltu gyda'n cynorthwywyr dwyieithog ar 01766 772300 neu 772301 neu anfon ebost i aros@portmeirion.cymru

Dylid sylwi fod cyfanswm pris y llety'n ddyledus wrth gadarnhau archebion llety munud olaf. 

Yn unol â'n telerau hunan-arlwy, ni roddir ad-daliad os caiff yr archeb ei chanslo. Rydym yn eich cynghori i drefnu yswiriant teithio addas i'ch diogelu rhag ofn ichi orfod canslo. 

Ni ellir trosglwyddo archebion Llety Hunan-arlwy. 

Os hoffech fwyta ym mwyty  Gwesty Portmeirion neu Gastell Deudraeth dylech gysylltu â nhw'n uniongyrchol ar 01766 772440 (Gwesty) neu 01766 772400 (Castell).

 

CYNIGION MUNUD OLAF MIS TACHWEDD

16-18 Tachwedd (3 noson dros y penwythnos)

Tollty - £505

 

19-22 Tachwedd ( 4 noson canol wythnos)

Bwthyn Deudraeth - £395

Angel neu Tollty - £505

Siantri neu Dorlan Goch - £615

 

23-25 Tachwedd (3 noson dros y penwythnos)

Dolffin - £450

Gatws, Belfidir neu Angel - £505

Dorlan Goch - £615

 

26-29 Tachwedd ( 4 noson canol wythnos)

Bwthyn Deudraeth - £395

Batri - £450

Angel neu Ty Clogwyn - £505

Siantri neu Ty'r Llywodraeth - £615

 

3 - 6 Rhagfyr (4 noson canol wythnos)

Bwthyn Deudraeth - £395

Batri - £450

Ty Clogwyn, Cesig Gwinion neu Tollty - £505

Dorlan GochSiantri neu Ty'r Llywodraeth - £615