AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
Cynigion Munud Olaf

Cynigion Munud Olaf

Cynigion munud olaf arbennig Bythynnod Hunan-arlwy Portmeirion

Cynigion Munud Olaf Bythynnod Hunan-arlwy Portmeirion

Archebwch arlein neu gysylltu gyda'n cynorthwywyr dwyieithog ar 01766 772300 neu 772301 neu anfon ebost i aros@portmeirion.cymru

Dylid sylwi fod cyfanswm pris y llety'n ddyledus wrth gadarnhau archebion llety munud olaf. 

Yn unol â'n telerau hunan-arlwy, ni roddir ad-daliad os caiff yr archeb ei chanslo. Rydym yn eich cynghori i drefnu yswiriant teithio addas i'ch diogelu rhag ofn ichi orfod canslo. 

Ni ellir trosglwyddo archebion Llety Hunan-arlwy. 

Os hoffech fwyta ym mwyty  Gwesty Portmeirion neu Gastell Deudraeth dylech gysylltu â nhw'n uniongyrchol ar 01766 772440 (Gwesty) neu 01766 772400 (Castell).

CYNNIGION MUNUD OLAF MIS IONAWR

 

27 - 30 Ionawr ( 4 noson ganol wythnos)

Batri - £408

Ty Clogwyn, Tollty neu Belfedir - £464

Borthwen  - £356

 

31 Ionawr - 2 Chwefror ( 3 noson dros penwythnos)

Bwthyn Deudraeth neu Borthwen - £356

 

CYNNIGION MUNUD OLAF MIS CHWEFROR

 

3 - 6 Chwefror ( 4 noson ganol wythnos)

Ty Clogwyn , Angel  neu Gatws - £504

Bwthyn Deudraeth neu Borthwen - £396

Dorlan Goch neu Ty Llywodraeth - £576

 

7 - 9 Chwefror ( 3 noson dros penwythnos)

Gatws - £561

Bwthyn Deudraeth neu Borthwen - £495

Batri neu Dolffin - £450