AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
Cynigion Munud Olaf

Cynigion Munud Olaf

Cynigion munud olaf arbennig Bythynnod Hunan-arlwy Portmeirion

Cynigion Munud Olaf Bythynnod Hunan-arlwy Portmeirion

Archebwch arlein neu gysylltu gyda'n cynorthwywyr dwyieithog ar 01766 772300 neu 772301 neu anfon ebost i aros@portmeirion.cymru

Dylid sylwi fod cyfanswm pris y llety'n ddyledus wrth gadarnhau archebion llety munud olaf. 

Yn unol â'n telerau hunan-arlwy, ni roddir ad-daliad os caiff yr archeb ei chanslo. Rydym yn eich cynghori i drefnu yswiriant teithio addas i'ch diogelu rhag ofn ichi orfod canslo. 

Ni ellir trosglwyddo archebion Llety Hunan-arlwy. 

Os hoffech fwyta ym mwyty  Gwesty Portmeirion neu Gastell Deudraeth dylech gysylltu â nhw'n uniongyrchol ar 01766 772440 (Gwesty) neu 01766 772400 (Castell).

 

CYNNIGION MUNUD OLAF MIS TACHWEDD

 

15 - 17 Tachwedd ( 3 noson dros penwythnos)

Borthwen - £396

 

18 - 21 Tachwedd ( 4 noson ganol wythnos)

Bwthyn Deudraeth  neu Borthwen - £396

Dolffin neu Batri - £404

Gatws Angel , Ty Clogwyn neu Belfedir- £476

Ty Llywodraeth neu Dorlan Goch - £556

 

25 - 28 Tachwedd ( 4 noson ganol wythnos)

Dolffin neu Batri - £404

Angel  neu Ty Clogwyn - £476

Bwthyn Deudraeth  neu Borthwen - £396

Ty Llywodraeth neu Siantri - £556