AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type

Cynigion Munud Olaf

Cynigion munud olaf arbennig Bythynnod Hunan-arlwy Portmeirion

Cynigion Munud Olaf Bythynnod Hunan-arlwy Portmeirion

Archebwch arlein neu gysylltu gyda'n cynorthwywyr dwyieithog ar 01766 772300 neu 772301 neu anfon ebost i aros@portmeirion.cymru

Dylid sylwi fod cyfanswm pris y llety'n ddyledus wrth gadarnhau archebion llety munud olaf. 

Yn unol â'n telerau hunan-arlwy, ni roddir ad-daliad os caiff yr archeb ei chanslo. Rydym yn eich cynghori i drefnu yswiriant teithio addas i'ch diogelu rhag ofn ichi orfod canslo. 

Ni ellir trosglwyddo archebion Llety Hunan-arlwy. 

Os hoffech fwyta ym mwyty  Gwesty Portmeirion neu Gastell Deudraeth dylech gysylltu â nhw'n uniongyrchol ar 01766 772440 (Gwesty) neu 01766 772400 (Castell).

 

CYNNIGION MUNUD OLAF MIS MEDI

 

23 - 26 Medi (4 noson canol wythnos)

Siantri neu Dorlan Goch - £724

 

CYNNIGION MUNUD OLAF MIS HYDREF

 

4 - 6 Hydref ( 3 noson dros penwythnos)

Siantri  neu Dorlan Goch - £810

Bwthyn Deudraeth - £549

 

7 - 10 Hydref ( 4 noson ganol wythnos)

Batri - £504

Bwthyn Deudraeth - £448

Siantri, Ty Llywodraeth neu Dorlan Goch - £668

 

11 - 13 Hydref ( 3 noson dros penwythnos)

Dorlan Goch - £891


14 - 17 Hydref ( 4 noson ganol wythnos)

Ty Llywodraeth neu Dorlan Goch - £724

 

18 - 20 Hydref ( 3 noson dros penwythnos)

Angel neu Tollty - £780

Bwthyn Deudraeth - £615

 

21 - 24 Hydref ( 4 noson ganol wythnos)

Batri - £616

Bwthyn Deudraeth - £548

 

25 - 27 Hydref ( 3 noson dros penwythnos)

Bwthyn Deudraeth - £615