AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type

Cynigion Munud Olaf

Cynigion munud olaf arbennig Bythynnod Hunan-arlwy Portmeirion

Cynigion Munud Olaf Bythynnod Hunan-arlwy Portmeirion

Archebwch arlein neu gysylltu gyda'n cynorthwywyr dwyieithog ar 01766 772300 neu 772301 neu anfon ebost i aros@portmeirion.cymru

Dylid sylwi fod cyfanswm pris y llety'n ddyledus wrth gadarnhau archebion llety munud olaf. 

Yn unol â'n telerau hunan-arlwy, ni roddir ad-daliad os caiff yr archeb ei chanslo. Rydym yn eich cynghori i drefnu yswiriant teithio addas i'ch diogelu rhag ofn ichi orfod canslo. 

Ni ellir trosglwyddo archebion Llety Hunan-arlwy. 

Os hoffech fwyta ym mwyty  Gwesty Portmeirion neu Gastell Deudraeth dylech gysylltu â nhw'n uniongyrchol ar 01766 772440 (Gwesty) neu 01766 772400 (Castell).

CYNIGION MUNUD OLAF MIS IONAWR

11 - 13 (3 noson dros y penwythnos)

Bwthyn Deudraeth - £395

Batri - £450

Ty Clogwyn, Angel neu Tollty - £505

Siantri - £615

 

14 - 17 (4 noson canol wythnos)

Bwthyn Deudraeth - £395

Batri - £450

Ty Clogwyn, Angel, Cesig Gwinion - £505

Ty'r Llywodraeth, Siantri neu Dorlan Goch - £615

 

18 - 20 (3 noson dros y penwythnos)

Batri - £450

Gatws, Ty Clogwyn, Angel - £505

Siantri - £615

 

21 - 24 (4 noson canol wythnos)

Bwthyn Deudraeth - £395

Batri - £450

Ty Clogwyn, Angel, Belfidir, Gatws, Cesig Gwynion neu Tollty - £505

Siantri neu Dorlan Goch - £615

 

25 - 27 (3 noson dros y penwythnos)

Dolffin, Batri - £450

Ty Clogwyn, Angel - £505

Ty'r Llywodraeth, Siantri, Dorlan Goch - £615

 

28 - 31 (4 noson canol wythnos)

Dolffin - £450

Ty ClogwynBelfidir, Tollty - £505

Ty'r Llywodraeth, Siantri, Dorlan Goch - £615