AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
Cynigion Munud Olaf

Cynigion Munud Olaf

Cynigion munud olaf arbennig Bythynnod Hunan-arlwy Portmeirion

Cynigion Munud Olaf Bythynnod Hunan-arlwy Portmeirion

Archebwch arlein neu gyrrwch ebost i aros@portmeirion.cymru

Dylid sylwi fod cyfanswm pris y llety'n ddyledus wrth gadarnhau archebion llety munud olaf. 

Yn unol â'n telerau hunan-arlwy, ni roddir ad-daliad os caiff yr archeb ei chanslo. Rydym yn eich cynghori i drefnu yswiriant teithio addas i'ch diogelu rhag ofn i chi orfod canslo. 

Ni ellir trosglwyddo archebion Llety Hunan-arlwy. 

CYNNIGION MUNUD OLAF MIS AWST

 

31 - 2 Gorffenaf ( 3 noson dros penwythnos)

Borthwen Bach - £897

Batri - £1043

Belfedir neu Gatws - £1116

 

7 - 9 Awst  (3 noson dros penwythnos)

Borthwen Bach neu Bwthyn Deudraeth - £930

Tollty neu Gatws - £1149

Dolffin - £1059

 

10 - 13 Awst (4 noson canol wythnos)

Gatws, Ty Clogwyn neu Angel - £1110

 

14 - 16 Awst (3 noson dors y penwythnos)

Borthwen Bach neu Bwthyn Deudraeth - £930

Batri neu Dolffin - £1059

Cesig Gwynion neu Tollty - £1149

 

14 - 20 Awst (7 noson)

Dolffin neu Batri - £1967

 

17 - 20 Awst (4 noson canol wythnos)

Batri neu Dolffin - £1008

 

21 - 23 Awst (3 noson penwythnos)

Borthwen Bach neu Bwthyn Deudraeth - £930

Gatws, Cesig Gwynion, Ty Clogwyn, Angel neu Tollty - £1149

Siantri - £1260

 

21 - 27 Awst (7 noson)

Borthwen Bach - £1722

 

24 - 27 Awst (4 noson canol wythnos)

Borthwen Bach - £928

 

28 - 30 Awst (3 noson dros y penwythnos)

Borthwen Bach - £930

Angel - £1149