AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type

Cynigion Munud Olaf

Cynigion munud olaf arbennig Bythynnod Hunan-arlwy Portmeirion

Cynigion Munud Olaf Bythynnod Hunan-arlwy Portmeirion

Archebwch arlein neu gysylltu gyda'n cynorthwywyr dwyieithog ar 01766 772300 neu 772301 neu anfon ebost i aros@portmeirion.cymru

Dylid sylwi fod cyfanswm pris y llety'n ddyledus wrth gadarnhau archebion llety munud olaf. 

Yn unol â'n telerau hunan-arlwy, ni roddir ad-daliad os caiff yr archeb ei chanslo. Rydym yn eich cynghori i drefnu yswiriant teithio addas i'ch diogelu rhag ofn ichi orfod canslo. 

Ni ellir trosglwyddo archebion Llety Hunan-arlwy. 

Os hoffech fwyta ym mwyty  Gwesty Portmeirion neu Gastell Deudraeth dylech gysylltu â nhw'n uniongyrchol ar 01766 772440 (Gwesty) neu 01766 772400 (Castell).

CYNIGION MUNUD OLAF MIS MAWRTH

18 - 21 Mis Mawrth  (4 noson canol wythnos)

Siantri - £615

22 - 24 Mawrth (3 noson penwythnos)

Angel - £505

25 - 28 Mis Mawrth (4 noson canol wythnos)

Siantri, Dorlan Goch neu Ty'r Llywodraeth - £615

 

CYNIGION MUNUD OLAF MIS EBRILL

22 - 25 Mis Ebrill (4 noson canol wythnos)

Bwthyn Deudraeth - £615

26 - 28 Mis Ebrill (3 noson penwythnos)

Batri - £700

Angel - £780

Siantri - £890

29 Mis Ebrill - 2 Mis Mai (4 noson canol wythnos)

Angel - £875

Belfedir - £875

Siantri - £975

Ty'r Llywodraeth - £975

Dorlan Goch - £975