AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Cynigion Munud Olaf

Cynigion Munud Olaf

Cynigion arbennig munud olaf Bythynnod Hunan-arlwy Portmeirion

Archebwch arlein neu yrru ebost i aros@portmeirion.cymru

Rhaid talu'n llawn am unrhyw archebion llety munud olaf wrth osod yr archeb.  

Yn unol â'n telerau hunan-arlwy, ni roddir ad-daliad os caiff yr archeb ei chanslo. Rydym yn eich cynghori i drefnu yswiriant teithio addas i'ch diogelu rhag ofn i chi orfod canslo. 

Ni ellir trosglwyddo archebion Llety Hunan-arlwy. 

 

 

ARGAELEDD MUNUD OLAF MIS TACHWEDD

 

28 Tachwedd - 1 Rhagfyr ( 4 noson ganol wythnos)

Borthwen Bach - £556

Dorlan Goch - £680

 

ARGAELEDD MUNUD OLAF MIS RHAGFYR

5 - 8 Rhagfyr ( 4 noson ganol wythnos)

Batri - £472

Tolldy neu Borthwen Bach - £556

Dorlan Goch neu Ty'r Llywodraeth - £680

Bwthyn Deudraeth - £436

 

16 - 18 Rhagfyr ( 3 noson dros penwythnos)

Gatws, TolldyBorthwen Bach neu Ty Clogwyn - £675

Dorlan Goch - £798

Bwthyn Deudraeth - £543

 

19 - 22 Rhagfyr ( 4 noson ganol wythnos)

Gatws, DolffinTolldy neu Angel - £676

Siantri neu Ty'r Llywodraeth - £796

Bwthyn Deudraeth - £543

 

7 noson dros Nadolig (Cyrraedd 23ain a gadael 30 Rhagfyr)

DolffinTolldy neu Belfedir - £2331

Batri - £2163

Ty'r Llywodraeth - £2548

*Mae gennym 4 noson ar gael cyrraedd 23ain o Rhagfyr a gadael bore 27ain. Mae hefyd 3 noson ar gael o'r 27ain. I gadw bwthyn ar arhosiad byr dros y Nadolig, cysylltwch y Swyddfa Llety ar 01766 770000 neu ebostiwch aros@portmeirion.cymru

 

4 noson

DolffinTolldy neu Belfedir - £1372

Batri - £1236

Ty'r Llywodraeth - £1456

 

3 noson

DolffinTolldy neu Belfedir - £999

Batri - £927

Ty'r Llywodraeth - £1092

 

Wythnos Blwyddyn Newydd

30 Rhagfyr - 1 Ionawr ( 3 noson dros penwythnos)

Dolffin - £1329

Batri - £1230

 

2 - 5 Ionawr ( 4 noson ganol wythnos)

Angel - £676

Bwthyn Deudraeth - £544

 

6 - 8 Ionawr ( 3 noson dros penwythnos)

Gatws, TolldyBorthwen BachTy Clogwyn neu Angel

Cesig Gwynion - £717

Batri  - £615

SiantriTy'r Llywodraeth neu Dorlan Goch - £798

Bwthyn Deudraeth  - £543