AROS YMA

Llofft 1 Guests
Llofft 2 Guests
Llofft 3 Guests
Llofft 4 Guests
Llofft 5 Guests
Please select accomodation type

Cynigion Munud Olaf

Cynigion munud olaf arbennig Bythynnod Hunan-arlwy Portmeirion

Cynigion Munud Olaf Bythynnod Hunan-arlwy Portmeirion

Archebwch arlein neu gysylltu gyda'n cynorthwywyr dwyieithog ar 01766 772300 neu 772301 neu anfon ebost i aros@portmeirion.cymru

Dylid sylwi fod cyfanswm pris y llety'n ddyledus wrth gadarnhau archebion llety munud olaf. 

Yn unol â'n telerau hunan-arlwy, ni roddir ad-daliad os caiff yr archeb ei chanslo. Rydym yn eich cynghori i drefnu yswiriant teithio addas i'ch diogelu rhag ofn ichi orfod canslo. 

Ni ellir trosglwyddo archebion Llety Hunan-arlwy. 

Os hoffech fwyta ym mwyty  Gwesty Portmeirion neu Gastell Deudraeth dylech gysylltu â nhw'n uniongyrchol ar 01766 772440 (Gwesty) neu 01766 772400 (Castell).

 

Cynigion munud olaf  Mis Awst

 

10 - 13 Awst (3 Noson Penwythnos)

Dolffin - £1010

Tollty  - £1100

31 Awst - 5 Medi (Cynnig 5 noson cyn Gŵyl Rhif 6 - sylwch y bydd rhywfaint o darfu ar heddwch y pentef oherwydd yr Wyl)

Tŵr Telford - £907

Y Siantry - £1265

 

Cynigion munud olaf  Mis Awst

 

3 - 5 Medi (Cynnig 2 noson cyn Gŵyl Rhif 6 - sylwch y bydd rhywfaint o darfu ar heddwch y pentef oherwydd yr Wyl)

Tŵr Telford, Dolffin neu Batri - £307

Gatws, Cesig Gwynion, Tŷ Clogwyn, Angel, Tollty neu Belfedîr - £350

Y Siantry - £405