AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Cynigion Munud Olaf

Cynigion Munud Olaf

Cynigion arbennig munud olaf Bythynnod Hunan-arlwy Portmeirion

Archebwch arlein neu yrru ebost i aros@portmeirion.cymru

Rhaid talu'n llawn am unrhyw archebion llety munud olaf wrth osod yr archeb.  

Yn unol â'n telerau hunan-arlwy, ni roddir ad-daliad os caiff yr archeb ei chanslo. Rydym yn eich cynghori i drefnu yswiriant teithio addas i'ch diogelu rhag ofn i chi orfod canslo. 

Ni ellir trosglwyddo archebion Llety Hunan-arlwy. 

 

 

 

 

 

ARGAELEDD MUNUD OLAF MIS MAWRTH

 

15 - 18 Ebrill ( 4 noson ganol wythnos)

Borthwen Bach - £860

Batri - £856

ARCHEBU

 

19 - 21 Ebrill ( 3 noson dros penwythnos)

Dolffin neu Ty Clogwyn - £963

ARCHEBU

 

22 - 25 Ebrill ( 4 noson ganol wythnos)

Gatws neu Dolffin - £1212

ARCHEBU

 

29 Ebrill - 2 Mai ( 4 noson ganol wythnos)

Dorlan Goch neu Ty'r Llywodraeth - £1072

ARCHEBU

 

ARGAELEDD MUNUD OLAF MIS MAWRTH

 

3 - 5 Mai ( 3 noson dros penwythnos)

Angel - £1533

Bwthyn Deudraeth - £1293

ARCHEBU

 

6 - 9 Mai ( 4 noson ganol wythnos)

Borthwen Bach - £1316

ARCHEBU

 

10 - 12 Mai ( 3 noson dros penwythnos)

Gatws - £1395

Siantri - £1518

ARCHEBU

 

17 - 19 Mai ( 3 noson dros penwythnos)

Ty Clogwyn neu Tolldy - £1395

ARCHEBUCookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more