AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Cynigion Munud Olaf

Cynigion Munud Olaf

Cynigion arbennig munud olaf Bythynnod Hunan-arlwy Portmeirion

Archebwch arlein neu yrru ebost i aros@portmeirion.cymru

Rhaid talu'n llawn am unrhyw archebion llety munud olaf wrth osod yr archeb.  

Yn unol â'n telerau hunan-arlwy, ni roddir ad-daliad os caiff yr archeb ei chanslo. Rydym yn eich cynghori i drefnu yswiriant teithio addas i'ch diogelu rhag ofn i chi orfod canslo. 

Ni ellir trosglwyddo archebion Llety Hunan-arlwy. 

 

 

 

 

ARGAELEDD MUNUD OLAF MIS MEDI

 

25 - 28 Medi ( 4 noson ganol wythnos)

Angel, Tolldy neu Borthwen Bach  £964

Siantri neu Ty'r Llywodraeth - £1072

ARCHEBU

 

29 Medi - 1 Hydref ( 3 noson dros penwythnos)

Gatws, Angel neu Tolldy - £963

Bwthyn Deudraeth - £768

ARCHEBU

 

ARGAELEDD MUNUD OLAF MIS HYDREF

 

2 - 5 Hydref (4 noson ganol wythnos)

Ty'r Llywodraeth neu Dorlan Goch - £976

ARCHEBU

 

9 - 12 Hydref ( 4 noson ganol wythnos)

Borthwen Bach - £860

Ty'r Llywodraeth neu Dorlan Goch - £976

ARCHEBU

 

13 - 15 Hydref ( 3 noson dros penwythnos)

Ty Clogwyn neu Borthwen Bach - £858

Ty'r Llywodraeth neu Dorlan Goch - £981

ARCHEBU

 

16 - 19 Hydref ( 4 noson ganol wythnos)

Batri - £768

Ty'r Llywodraeth neu Dorlan Goch - £976

ARCHEBU

 

20 - 22 Hydref ( 3 noson dros penwythnos)

Gatws neu Borthwen Bach - £858

ARCHEBU

 

23 - 26 Hydref ( 4 noson ganol wythnos)

Borthwen Bach - £860

ARCHEBU

 

27 - 29 Hydref ( 3 noson dros penwythnos)

Cesig Gwynion - £897

Batri - £768

Ty Clogwyn - £858

ARCHEBUCookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more