AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Oriel Rob Piercy

Oriel Rob Piercy

Oriel Gelf yng nghanol Pentref Portmeirion

Yn Oriel Rob Piercy ym Mhortmeirion ceir detholiad o ddyfrlliwiau, printiau a chardiau cyfarch gan yr arlunydd lleol.

Mae Rob Piercy yn aelod o’r Academi Frenhinol Gymreig a Chymdeithas Frenhinol Dyfrlliw Cymru ac mae wedi arddangos ei waith mewn nifer o gystadlaethau uchel eu bri ledled y Deyrnas Unedig.

Mae Pentref Portmeirion wedi bod yn ysbrydoliaeth i Rob, ac wedi dylanwadu ar ei luniau i’r fath raddau ei fod wedi cyhoeddi llyfr o’i luniau dyfrlliw o Bortmeirion, “Portmeirion: Persbectif sy’n Pontio Sawl Degawd", yn 2012.

Gallwch weld rhywfaint o waith celf Rob yn yr oriel isod. Gwnewch yn siŵr eich bod yn galw heibio Oriel Rob Piercy ar Sgwâr y Batri’r tro nesaf y byddwch yn ymweld â Phortmeirion.

**Noder nad yw talebau anrheg Portmeirion yn adenilladwy yma, nid yw oriel Rob Piercy yn rhan o siopau Portmeirion.**Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more