AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Caffi'r Ddraig

Caffi'r Ddraig

Bwyd Stryd

Mae Caffi’r Ddraig yn cynnig amrywiaeth o fwyd stryd wedi’i leoli yng nghanol y pentref. Bwyd ar garlam hynod o flasus a chyfle i fwynhau golygfeydd o’ch cwmpas yn yr mannau eistedd gerllaw.

Bydd y Caffi yma yn agored yr hyd y flwyddyn gyda’r fwydlen yn amrywio o dymor i dymor.Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more