AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type

Diwrnod Agored Priodasau

Dydd Sadwrn 2 Mawrth - 12yp - 3yp

Bydd Portmeirion yn cynnal Diwrnod Agored Priodasau ddydd Sadwrn 2ail Fawrth o hanner dydd tan 3 o’r gloch y pnawn. 


Bydd Diwrnod Agored Priodasau Portmeirion yn rhoi cyfle i gyplau weld ein hadnoddau priodasau a derbyniadau ac i gwrdd â’n trefnwyr priodasau ynghyd â chyflenwyr lleol. Bydd pob gwestai yn derbyn pecyn rhodd a gwydraid o win byrlysmus. 


DIGWYDDIAD RHAD AC AM DDIM yw hwn ond mae’n rhaid i westeion gofrestru i gymryd rhan. Cadwch eich lle yma