AROS YMA

Llofft 1 Guests
Llofft 2 Guests
Llofft 3 Guests
Llofft 4 Guests
Llofft 5 Guests
Please select accomodation type

Diwrnod Agored Priodasau

Dydd Sadwrn 17 Tachwedd - 12yp - 4yp

Bydd Portmeirion yn cynnal Diwrnod Agored Priodasau ddydd Sadwrn 17eg Tachwedd o hanner dydd tan 4 o’r gloch y pnawn. 


Bydd Diwrnod Agored Priodasau Portmeirion yn rhoi cyfle i gyplau weld ein hadnoddau priodasau a derbyniadau ac i gwrdd â’n trefnwyr priodasau ynghyd â chyflenwyr lleol. Bydd pob gwestai yn derbyn pecyn rhodd a gwydraid o win byrlysmus. 


DIGWYDDIAD RHAD AC AM DDIM yw hwn ond mae’n rhaid i westeion gofrestru i gymryd rhan. Cadwch eich lle yma