AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
GWELY, BRECWAST A SWIGOD

GWELY, BRECWAST A SWIGOD

Swper, Gwely a Brecwast a gwydriad o swigod

Mwynhewch egwyl gyda Swper, Gwely a Brecwast ym mhentref Portmeirion rhwng 1 Chwefror a 7 Ebrill 2022 ac fe gewch chi wydriad o swigod am ddim cyn swper ar ein cynnig diweddaraf. 

Prisiau yn dechrau o £189 y noson i 2 berson yn rhannu stafell dwbl yn y Pentref ganol wythnos ag o £219 y noson dros penwythnos, yn amodol ar argaeledd. Gellir uwchraddio. Gall rheolau isafswm nosweithiau fod yn berthnasol. 

Mae'r cynnig yn amodol ar dalu ymlaen llaw yn unig

Archebwch arlein neu gysylltu gyda'n cynorthwywyr dwyieithog ar 01766 772300 / 772301 neu gallwch anfon ebost at aros@portmeirion.cymru 

Cofiwch fod Sba'r Fôr-forwyn Portmeirion ar agor gydol y flwyddyn; gallwch uwchraddio’ch arhosiad gyda phecyn sba moethus .