AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type

GWELY, BRECWAST A SWIGOD

Swper, Gwely a Brecwast gyda gwydriad o swigod

Archebwch Swper, Gwely a Brecwast ym mhentref Portmeirion rhwng 28 Ebrill a 23 Mai 2019 ac fe gewch chi wydriad o swigod am ddim cyn swper. 

Prisiau yn dechrau o £124 y pen y noson, yn amodol ar argaeledd. Gellir uwchraddio. Gall rheolau isafswm nosweithiau fod yn berthnasol. Dilys o 28 Ebrill – 23 Mai 2019.

Archebwch arlein neu gysylltu gyda'n cynorthwywyr dwyieithog ar 01766 772300 / 772301 neu gallwch anfon ebost at aros@portmeirion.cymru 

Cofiwch fod Sba'r Fôr-forwyn Portmeirion ar agor gydol y flwyddyn; gallwch uwchraddio’ch arhosiad gyda phecyn sba moethus .