AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
GWELY, BRECWAST A SWIGOD

GWELY, BRECWAST A SWIGOD

Swper, Gwely a Brecwast a gwydriad o swigod

Mwynhewch egwyl gyda Swper, Gwely a Brecwast ym mhentref Portmeirion rhwng 1 Chwefror a 7 Ebrill 2022 ac fe gewch chi wydriad o swigod am ddim cyn swper ar ein cynnig diweddaraf. 

Prisiau yn dechrau o £189 y noson i 2 berson yn rhannu stafell dwbl yn y Pentref ganol wythnos ag o £219 y noson dros penwythnos, yn amodol ar argaeledd. Gellir uwchraddio. Gall rheolau isafswm nosweithiau fod yn berthnasol. 

Archebwch arlein neu gysylltu gyda'n cynorthwywyr dwyieithog ar 01766 772300 / 772301 neu gallwch anfon ebost at aros@portmeirion.cymru 

Cofiwch fod Sba'r Fôr-forwyn Portmeirion ar agor gydol y flwyddyn; gallwch uwchraddio’ch arhosiad gyda phecyn sba moethus .