AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
SIOPAU PORTMEIRION

SIOPAU PORTMEIRION

Mae yma gyfoeth o siopau anrhegion a siopau llyfrau â’u llond o nwyddau unigryw yn ogystal â siop Crochenwaith Ail-safon Portmeirion.

Rydyn ni’n gwerthu mwy na chrochenwaith. Mae Portmeirion yn gartref i bob math o siopau, felly rydych yn siŵr o ddod o hyd i’r anrheg ddelfrydol!

Mae amrywiaeth o anrhegion, llyfrau, nwyddau i’r cartref, teganau a mwy i’w cael yn siopau Portmeirion.

Siop y Llong

Siop y Llong

Siop y Prisoner

Siop y Prisoner

Pot Jam

Pot Jam

Oriel Rob Piercy

Oriel Rob Piercy

Siop Fawr Portmeirion

Siop Fawr Portmeirion

Portmeirion Ar-lein

Portmeirion Ar-lein