AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Siop Fawr Portmeirion

Siop Fawr Portmeirion

Tri llawr o nwyddau i’r cartref a chaffi

Mae Siop Fawr Portmeirion wedi'i leoli ar Stryd Fawr, Porthmadog. Mae ynddi dri llawr o nwyddau i’r cartref a chaffi. Tybir mai’r siop hon, Kerfoots gynt, yw’r siop adrannol hynaf yng Ngogledd Cymru, ac mae wedi bod wrth galon Stryd Fawr Porthmadog ers 1874. 


Mae’n ganolbwynt newydd i siopau Portmeirion, yn gwerthu nwyddau i’r cartref gan frandiau mawr yn cynnwys Sophie Conran, Emma Bridgewater a Smeg yn ogystal â dodrefn meddal Melin Tregwynt. Mae crochenwaith Portmeirion hefyd ar gael yno, yn cynnwys cyfres newydd Botanic Garden a’r gyfres newydd Atrium. 

Mae tu mewn newydd y siop yn olau ac yn braf, a’r grisiau troellog rhestredig yw’r brif nodwedd ar lawr y siop o hyd. Mae’r caffi ar y llawr cyntaf, Caffi Siop Fawr, yn gweini bwydlen amrywiol yn cynnwys dewis o salad a bwyd môr, yn ogystal â the prynhawn, cacennau cartref a hufen iâ Portmeirion.

 

 

Anghenion Dietegol

 

Cydnabyddwn ddifrifoldeb alergeddau bwyd a gofynnwn i chi ddweud ymlaen llaw am unrhyw alergeddau a allai fod gennych a hysbysu’r staff ar y diwrnod. Cymerwn ofal mawr i leihau’r risg o groeshalogi ond nid cegin ddi-alergedd yw hon ac rydym yn trin cynhwysion alergaidd. Ni fydd Portmeirion Cyf / Siopau Portmeirion Cyf yn cymryd cyfrifoldeb am adweithiau niweidiol yn sgil prydau a gafwyd yma. Defnyddir yr alergenau canlynol yn ein cegin: llaeth, glwten, wyau, cnau, cnau daear, molysgiaid, crameniadau, pysgod, bysedd y blaidd, sylffitau, mwstard, sesami, soia, seleri.

Bwydlen Caffi Siop Fawr

Bwydlen Caffi Siop FawrCookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more