AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Siop Fawr Portmeirion

Siop Fawr Portmeirion

Tri llawr o nwyddau i’r cartref a chaffi

Mae Siop Fawr Portmeirion wedi'i leoli ar Stryd Fawr, Porthmadog. Mae ynddi dri llawr o nwyddau i’r cartref a chaffi. Tybir mai’r siop hon, Kerfoots gynt, yw’r siop adrannol hynaf yng Ngogledd Cymru, ac mae wedi bod wrth galon Stryd Fawr Porthmadog ers 1874. 


Mae’n ganolbwynt newydd i siopau Portmeirion, yn gwerthu nwyddau i’r cartref gan frandiau mawr yn cynnwys Sophie Conran, Emma Bridgewater a Smeg yn ogystal â dodrefn meddal Melin Tregwynt. Mae crochenwaith Portmeirion hefyd ar gael yno, yn cynnwys cyfres newydd Botanic Garden a’r gyfres newydd Atrium. 

Mae tu mewn newydd y siop yn olau ac yn braf, a’r grisiau troellog rhestredig yw’r brif nodwedd ar lawr y siop o hyd. Mae’r caffi ar y llawr cyntaf, Caffi Siop Fawr, yn gweini bwydlen amrywiol yn cynnwys dewis o salad a bwyd môr, yn ogystal â the prynhawn, cacennau cartref a hufen iâ Portmeirion.

 

Bwydlen Caffi Siop Fawr

Bwydlen Caffi Siop Fawr

Caffi Siop Fawr Bwyta allan i Helpu allanCookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more