AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
GŴYL FWYD A CHREFFT

GŴYL FWYD A CHREFFT

Rhagfyr 1af, 2ail a 3ydd 2023


"Digwyddiad i’r teulu oll sy’n dathlu bwydydd a chrefftau lleol o bob lliw a llun"


Rydym yn hapus i gyhoeddi dyddiadau 2023 ar gyfer Ffair Fwyd a Chrefft Portmeirion.


Mae ein digwyddiad Nadolig ym Mhortmeirion yn gyfle i arddangos y bwyd lleol gorau, diodydd, anrhegion ac adloniant.

Mae’r ŵyl yn cynnwys stondinau crefftwyr sy’n arddangos y cynnyrch Cymreig gorau. Yn ogystal â chynnyrch a chrefftau lleol, mae gennym raglen lawn o adloniant at ddant pawb.

Cynhelir y digwyddiad ledled y pentref ar

ddydd Gwener y 1af, dydd Sadwrn yr 2il a dydd Sul y 3ydd o Ragfyr 2023

 

Bydd mwy o fanylion yn cael eu rhyddhau yn fuan, dilynwch ni ar ein llwyfannau cyfryngau cymdeithasol - Facebook @portmeirion neu Instagram @visit_portmeirion am ddiweddariadau.


 

CEISIADAU STONDINAU.

 

Ar gyfer ceisiadau stondinau, llenwch ein ffurflen gais ar-lein:

https://portmeirion.wales/food-and-craft-fair-application-form

 

Gofynnwn yn garedig i geisiadau gael eu derbyn gan y rhai sy'n gymwys i wneud cais yn unig - rhaid i'r telerau canlynol fod yn berthnasol i bob busnes:

* Rhaid i bob cynnyrch a werthir gael ei wneud â llaw yng Nghymru,

* Rhaid i bob Cwmni /Elusen gofrestru yng Nghymru.

 

Y dyddiad cau ar gyfer ein ffurflenni cais yw: 19.06.2023

Bydd ateb awtomatig yn cael ei anfon yn uniongyrchol atoch, i gydnabod eich cais, cofiwch wirio eich post 'sothach' yn ogystal a'r man arferol yn eich ebost.

(Sylwer y derbynnir pob gohebiaeth o'r cyfeiriad e-bost hwn).

Ni fyddwn yn anfon unrhyw ohebiaeth bellach wedi i'r dyddiad cau fynd heibio. Byddwn yn cadarnhau eich bod wedi derbyn neu cael eich gwrthod unwaith y bydd y panel wedi edrych ar bob cais a dderbynnir.

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau yn y cyfamser, cysylltwch gyda Ellie Jones drwy ebostio - ellie.jones@portmeirion.cymru.

**Noder er mwyn i'ch cais fod yn llwyddiannus, bydd rhaid ichi gwblhau pob categori heblaw am gais cyflenwad trydan a byddai rhaid i'r lluniau yr ydych yn ei gynnwys fod o dan IMB, un gair a dim defnydd o symbolau. **

**Sylwer fod gan Portmeirion yr hawl i newid y dyddiad cau pe bai angen**

 

 

 Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more