AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
GŴYL FWYD A CHREFFT

GŴYL FWYD A CHREFFT

Rhagfyr 2-4 2022 9:30yb - 5yp


"Gŵyl i’r teulu oll sy’n dathlu bwydydd a chrefftau lleol o bob lliw a llun"


Mae'r Ŵyl Fwyd a Chrefft Portmeirion yn ôl rhwng Rhagfyr 2-4 2022

9:30yb - 5yp.

Tocynnau mynediad i'w prynu ar y diwrnod.

Mae gŵyl Nadoligaidd flynyddol y Pentref Eidalaidd yn arddangos y goreuon o blith bwydydd, diodydd, anrhegion ac adloniant lleol.

Mae’r ŵyl yn cynnwys stondinau crefftwyr yn arddangos y cynnyrch Cymreig gorau. Yn ogystal â chynnyrch a chrefftau lleol, mae gennym raglen lawn o adloniant at ddant pawb.

Ymunwch â’r miri, cwrdd a hen ffrindiau a dewch o hyd i’r anrheg ddelfrydol wrth grwydro’r ŵyl!