AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Frequently Asked Questions

Cais Am Stondin

Manylion yr Archeb
Dyddiad cau 19/06/2023

Pob pris yn cynnwys TAW @ 20%

Pob pris yn cynnwys TAW @ 20%

Stondin Sengl

  • 1.8m x 1.8m
  • yn cynnwys 1 bwrdd

Stondin Ddwbl

  • 3.6m x 1.8m
  • yn cynnwys 2 fwrdd

Cwt Pren (Bach)

  • 1.84m x 1.22m x 1.98m

Cwt Pren (Mawr)

  • 2.95m x 2.46m x 2.00m

Dim ond 18 stondin sydd ar gael yn Neuadd Ercwlff ac 17 cwt pren ac felly ar sail y cyntaf i'r felin y bydd rhain yn cael eu clustnodi.

Manylion Masnachu
Manylion ar gyfer y rhaglen swyddogolMeini Prawf

Wrth gwblhau'r cais hwn, cadarnhaf y canlynol:
  • Mae'r cynnyrch a werthir wedi eu gwneud yng Nghymru
  • Mae'r busnes/elusen wedi ei leoli yng Nghymru

Cedwir yr hawl gan gwmni Portmeirion i benderfynu'r dewis o arddangoswyr er mwyn diogelu safonnau. Bydd penderfyniad y cwmni yn derfynnol..

Pwysig

Rhaid rhoi ymroddiad i arddangos dros y tridiau llawn.

Ni allwn gadw lle ichi oni ddychwelir y ffurflen cyn 19/06/2023.
Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more