AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type

Pentref Portmeirion

Roedd Clough Williams-Ellis wedi dychmygu creu pentref glan môr delfrydol ymhell cyn iddo gael hyd i'r safle perffaith.

Sylwer: Byddwn yn cychwyn gwaith cynnal a chadw yn y pentref Dydd Llun y 5ed o Dachwedd. Mi fydd yna ddipyn o dwrw tra bydd y gwaith yma yn parhau. Ymddiheurwn am yr anghyfleustra.

 

Mae'r pentref wedi ei leoli ar penrhyn preifat uwchlaw'r Traeth Bach lle mae'r tirlun nodweddiadol o fôr y canoldir yn cyfuno gydag ysbrydoliaeth Gymreig i greu pentref lliwgar ac unigryw Portmeirion. Codwyd y pentref gan Clough Williams-Ellis ac erbyn heddiw mae'n un o brif atyniadau ymwelwyr Cymru.

Mae'r pentref yn adnabyddus fel y lleoliad ar gyfer cyfres deledu y Prisoner yn y 1960au. Mae'n cynnwys clwstwr o adeiladau lliwgar o gwmpas y sgwâr canol mewn lleoliad trawiadol gyda choedwig, traethau, dau westai, bythynnod hanesyddol, siopau difyr, sba a bwytai arobryn.

Roedd Clough Williams-Ellis wedi dychmygu creu pentref glan môr delfrydol ymhell cyn iddo gael hyd i'r safle perffaith o fewn pum milltir i'w gartref ym Mhlas Brondanw. Gwelir Portmeirion gan rai fel un o arbrofion pensaerniol mwyaf llwyddiannus yr ugeinfed ganrif yng ngwledydd Prydain. 

Technegau cydnaws â'r amgylchfyd a arddelai Clough Williams-Ellis i wireddu'i weledigaeth o godi pentref delfrydol ar lan y môr. Cafodd rhai o'r adeiladau eu symud yma o lefydd eraill lle roeddynt dan fygythiad o gael eu dinistrio. 

Codwyd y pentref dros ddau gyfnod, y naill o 1925 i 1939 a'r llall o 1954 i 1976. Erbyn hynny roedd Clough Williams-Ellis yn ei nawdegau. Ef a gynlluniodd y rhan fwyaf o'r adeiladau ond cafodd rhai o'r adeiladau eu symud yma o lefydd eraill lle roeddynt dan fygythiad o gael eu dinistrio.

Dysgwch fwy am hanes diddorol pentref Portmeirion yn ein Canolfan Groeso ac wrth wrando ar y sioe glyweled. Mae taith dywys i'w chael am ddim i'ch arwain o gwmpas y pentref am 20 munud ar ôl ichi gyrraedd (Pasg tan ddiwedd Hydref). Ni chaniateir anifeiliad anwes (heblaw cwn tywys). 

Bydd pentref Portmeirion a Gwesty Portmeirion ar gau o 5 o’r gloch pnawn dydd Mercher 5ed Medi ar gyfer Gŵyl Rhif 6. Dim ond deiliaid tocynnau Gŵyl Rhif 6 fydd yn cael mynediad o’r 6 i’r 10 Medi. Bydd y pentref yn ail-agor am 9:30 bore dydd Mawrth yr 11eg Medi a bydd y gwesty’n ail agor am 3 o’r gloch y pnawn y diwrnod hwnnw. Bydd Trên y Gwyllt yn ail-agor fore dydd Mercher 12ed Medi.

Rhybuddir gwesteion y bydd yna rywfaint o darfu ar weithgareddau’r pentref yn ystod y cyfnod 22 Awst i’r 15 Medi 2018.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.