AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
DIOGELWCH A HYGYRCHEDD

DIOGELWCH A HYGYRCHEDD

Tystysgrif Safon Diwydiant Covid-19

DIOGELWCH

 

Mae Portmeirion yn rhoi blaenoriaeth i iechyd a lles ein gwesteion a’n gweithwyr. Rydym yn monitro achosion Coronavirus (COVID-19), datblygiadau cyfredol a’r datganiadau gan Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) yn ogystal â dilyn cyngor diweddaraf Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.
 

Dilynwch y ddolen isod i weld ein Datganiad Diogelwch Safle

MESURAU DIOGELWCH