AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
DIOGELWCH A HYGYRCHEDD

DIOGELWCH A HYGYRCHEDD

Tystysgrif Safon Diwydiant Covid-19

DIOGELWCH

 

Mae Portmeirion yn rhoi blaenoriaeth i iechyd a lles ein gwesteion a’n gweithwyr. Rydym yn monitro achosion Coronavirus (COVID-19), datblygiadau cyfredol a’r datganiadau gan Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) yn ogystal â dilyn cyngor diweddaraf Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.
 

Dilynwch y ddolen isod i weld ein Datganiad Diogelwch Safle

MESURAU DIOGELWCHCookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more