AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
LLETY PORTMEIRION

LLETY PORTMEIRION

Dihangfa wych

LLETY

 

Mae Portmeirion yn cynnig dewis helaeth o lety gan gynnwys gwestai pedair seren Gwesty Portmeirion a Chastell Deudraeth, llofftydd a switiau yn y pentref a nifer o fythynnod hunan-arlwy.

Mae Gwesty Portmeirion yn adeilad trawiadol gyda golygfeydd dros y Traeth Bach. Mae ynddo 14 o lofftydd, ystafelloedd cyhoeddus, bar a bwyty moethus. 

Diwyg Cyfoes mewn Castell Gothig. Mae gan y Castell 11 o lofftydd cyfoes, dwy ystafell fwyta, bar a stafell bwyllgor fawr. 

Mae 32 o lofftydd a switiau yn y pentref a'r rheini gydag holl adnoddau llofftydd y gwesty ond wedi eu lleoli yng nghanol y pentref. 

Mae gan Portmeirion 12 o fythynnod hunan-arlwy o wahanol feintiau.  Caiff ein gwesteion fynediad am ddim i bentref Portmeirion a defnyddio'r pwll nofio awyr agored. 

Gwarantir y pris gorau am lety trwy'r wefan hon.

Gwesty Portmeirion

Gwesty Portmeirion

Castell Deudraeth

Castell Deudraeth

Llofftydd y Pentref

Llofftydd y Pentref

Bythynnod Hunan-Arlwy

Bythynnod Hunan-ArlwyCookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more