AROS YMA

Llofft 1 Guests
Llofft 2 Guests
Llofft 3 Guests
Llofft 4 Guests
Llofft 5 Guests
Please select accomodation type

LLETY PORTMEIRION

Dihangfa wych

Mae Portmeirion yn cynnig dewis helaeth o lety gan gynnwys gwestai pedair seren Gwesty Portmeirion a Chastell Deudraeth, llofftydd a switiauyn y pentref a nifer o fythynnod hunan-arlwy.

Mae Gwesty Portmeirion yn adeilad trawiadol gyda golygfeydd dros y Traeth Bach. Mae ynddo 14 o lofftydd, ystafelloedd cyhoeddus, bar a bwyty moethus. 

Diwyg Cyfoes mewn Castell Gothig. Mae gan y Castell 11 o lofftydd cyfoes, dwy ystafell fwyta, bar a stafell bwyllgor fawr. 

Mae 32 o lofftydd a switiau yn y pentref a'r rheini gydag holl adnoddau llofftydd y gwesty ond wedi eu lleoli yng nghanol y pentref. 

Mae gan Portmeirion 13 o fythynnod hunan-arlwy o wahanol feintiau.  Caiff ein gwesteion fynediad am ddim i bentref Portmeirion a defnyddio'r pwll nofio awyr agored. 

Gwarantir y pris gorau am lety trwy'r wefan hon.

Gwesty Portmeirion

Castell Deudraeth

Ystafelloedd y Pentref

Bythynnod Hunan-Arlwy