AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
GWESTY PORTMEIRION

GWESTY PORTMEIRION

Prif Adeilad Gwesty Portmeirion

Gwesty moethus yw Gwesty Portmeirion gyda golygfeydd dros y Traeth Bach a bryniau Meirionnydd. Mae 14 o lofftydd yn y gwesty a mynediad lifft i rai ohonynt; mae yno hefyd fwyty gosgeiddig, bar, lolfa a theras. Agorodd Clough Williams-Ellis y Gwesty ar gyfer Pasg, 1926 a dyma ers hynny ganolbwynt a ffocws y pentref a gododd o’i gylch. Cadwodd cryn dipyn o’r diwyg mewnol Fictoraidd gan gynnwys lle tân o’r Eidal, Ystafell y Drychau, hen gerfiadau pren o Arddangosfa’r Palas Grisial, 1851 a’r grisiau derw hynafol. Cafodd bar a bwyty’r gwesty eu hail-gynllunio gan Syr Terrence Conran yn 2005 er mwyn ail-greu awyrgylch y 1930au gydag arddull ‘Art Deco’.

I gadw llety, archebwch trwy’r wefan hon i fanteisio ar y prisiau gorau sydd ar gael. Mae pwll nofio awyr agored gerllaw'r gwesty ar lawnt y traeth, ar agor o 10 y bore tan 5 y pnawn bob diwrnod tan y 28ain o Fedi. 

LLOFFTYDD

Dwbl Gwesty
Dwbl Gwesty
Dwbl Gwesty
Dwbl Gwesty

Dwbl Gwesty

Lleolir llofftydd dwbl ym mhrif adeilad y gwesty.

Mae mynediad lifft i'r llawr cyntaf yn unig. Mae grisiau i'r ail lawr. 

Ym mhob llofft ceir ystafell ymolchi, teledu, wi-fi, adnoddau te a choffi. Mae mynediad am ddim i'r pentref i westeion a mynediad i'r pwll nofio (Ebrill - Medi). Gellir trefnu cludiant o'r gorsafoedd trên a bws lleol trwy drefniant ymlaen llaw. Mae man parcio ar gael i bob llofft. 

Gwarantir y pris gorau am lety trwy'r wefan hon.

Pâr neu Ddwbl Gwesty
Pâr neu Ddwbl Gwesty
Pâr neu Ddwbl Gwesty
Pâr neu Ddwbl Gwesty

Pâr neu Ddwbl Gwesty

Lleolir llofftydd dau wely ym mhrif adeilad y gwesty.

Mae mynediad lifft i'r llawr cyntaf yn unig. Mae grisiau i'r ail lawr. 

Ym mhob llofft ceir ystafell ymolchi, teledu, wi-fi, adnoddau te a choffi. Mae mynediad am ddim i'r pentref i westeion a mynediad i'r pwll nofio (Ebrill - Medi). Gellir trefnu cludiant o'r gorsafoedd trên a bws lleol trwy drefniant ymlaen llaw. Mae man parcio ar gael i bob llofft. 

Gwarantir y pris gorau am lety trwy'r wefan hon.

Swît y Paun
Swît y Paun
Swît y Paun

Swît y Paun

Lleolir Swît y Paun ar lawr cyntaf prif adeilad y gwesty gyda mynediad lifft o'r llawr gwaelod.  Mae'n cynnwys llofft gyda gwely dwbl pedwar postyn, baddondy, ystafell eistedd a ffenestri tua'r traeth. 

Ym mhob llofft ceir ystafell ymolchi, teledu, wi-fi, adnoddau te a choffi. Mae mynediad am ddim i'r pentref i westeion a mynediad i'r pwll nofio (Ebrill - Medi). Gellir trefnu cludiant o'r gorsafoedd trên a bws lleol trwy drefniant ymlaen llaw. Mae man parcio ar gael i bob llofft. 

Gwarantir y pris gorau am lety trwy'r wefan hon.Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more