AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
GWESTY PORTMEIRION

GWESTY PORTMEIRION

Prif Adeilad Gwesty Portmeirion

Gwesty moethus yw Gwesty Portmeirion gyda golygfeydd dros y Traeth Bach a bryniau Meirionnydd. Mae 14 o lofftydd yn y gwesty a mynediad lifft i rai ohonynt; mae yno hefyd fwyty gosgeiddig, bar, lolfa a theras. Agorodd Clough Williams-Ellis y Gwesty ar gyfer Pasg, 1926 a dyma ers hynny ganolbwynt a ffocws y pentref a gododd o’i gylch. Cadwodd cryn dipyn o’r diwyg mewnol Fictoraidd gan gynnwys lle tân o’r Eidal, Ystafell y Drychau, hen gerfiadau pren o Arddangosfa’r Palas Grisial, 1851 a’r grisiau derw hynafol. Cafodd bar a bwyty’r gwesty eu hail-gynllunio gan Syr Terrence Conran yn 2005 er mwyn ail-greu awyrgylch y 1930au gydag arddull ‘Art Deco’. I gadw llety, archebwch trwy’r wefan hon i fanteisio ar y prisiau gorau sydd ar gael. Mae pwll nofio awyr agored gerllaw'r gwesty ar lawnt y traeth, ar agor o 10 y bore tan 5 y pnawn bob diwrnod tan y 28ain o Fedi. 

LLOFFTYDD

Dwbl y Gwesty
Dwbl y Gwesty
Dwbl y Gwesty
Dwbl y Gwesty

Dwbl y Gwesty

Lleolir llofftydd dwbl ym mhrif adeilad y gwesty.

Mae mynediad lifft i'r llawr cyntaf yn unig. Mae grisiau i'r ail lawr. 

Ym mhob llofft ceir ystafell ymolchi, teledu, wi-fi, adnoddau te a choffi. Mae mynediad am ddim i'r pentref i westeion a mynediad i'r pwll nofio (Mai - Medi). Gellir trefnu cludiant o'r gorsafoedd trên a bws lleol trwy drefniant ymlaen llaw. Mae man parcio ar gael i bob llofft. 

Gwarantir y pris gorau am lety trwy'r wefan hon.

Lloft Dau Wely
Lloft Dau Wely
Lloft Dau Wely
Lloft Dau Wely

Lloft Dau Wely

Lleolir llofftydd dau wely ym mhrif adeilad y gwesty.

Mae mynediad lifft i'r llawr cyntaf yn unig. Mae grisiau i'r ail lawr. 

Ym mhob llofft ceir ystafell ymolchi, teledu, wi-fi, adnoddau te a choffi. Mae mynediad am ddim i'r pentref i westeion a mynediad i'r pwll nofio (Mai - Medi). Gellir trefnu cludiant o'r gorsafoedd trên a bws lleol trwy drefniant ymlaen llaw. Mae man parcio ar gael i bob llofft. 

Gwarantir y pris gorau am lety trwy'r wefan hon.

Swît y Paun
Swît y Paun
Swît y Paun

Swît y Paun

Lleolir Swît y Paun ar lawr cyntaf prif adeilad y gwesty gyda mynediad lifft o'r llawr gwaelod.  Mae'n cynnwys llofft gyda gwely dwbl pedwar postyn, baddondy, ystafell eistedd a ffenestri tua'r traeth. 

Ym mhob llofft ceir ystafell ymolchi, teledu, wi-fi, adnoddau te a choffi. Mae mynediad am ddim i'r pentref i westeion a mynediad i'r pwll nofio (Mai - Medi). Gellir trefnu cludiant o'r gorsafoedd trên a bws lleol trwy drefniant ymlaen llaw. Mae man parcio ar gael i bob llofft. 

Gwarantir y pris gorau am lety trwy'r wefan hon.