AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Nadolig ym Mhortmeirion

Nadolig ym Mhortmeirion

Pecyn Nadolig Portmeirion

 

 

Mae'r Nadolig ym Mhortmerion yn amser hudolus or flwyddyn. Mae llawer o goed Nadolig o gwmpas y pentref, gyda'r Gwesty a Chastell Deudraeth wedi'u addurno'n chwaethus.

 

Isod, fe welwch fanylion ein pecyn Nadolig ar gyfer eleni.

 


 

Gweinir Te Prynhawn a'r Noswyl Nadolig yn ein lolfeydd cyfforddus gyda gwin cynnes wrth ichi gyrraedd. Yna, ar Dydd Nadolig fe gewch wydraid o Siampen Portmeirion yn dilyn gyda danteithion canapes cyn eistedd ar gyfer Cinio Nadolig arbennig. Fin nos, byddwn yn gweini bwffe traddodiadol.

Ar Ddydd Gŵyl San Steffan, fe fydd derbyniad Coctels arbennig gyda bwffe arddull ‘banquet’ i ddilyn.

 Rhagor o wybodaeth ar gael gyda mwy o fanylder yn y pecyn sydd wedi atodi ar waelod y dudalen.


 

Pecyn 2024

 

 £1455

 

Mae'r pecynnau yn seiliedig ar ystafell dwbwl yn y pentref ar gyfer dau berson am dair noson. Mae Uwchraddiadau yn ol argaeledd.

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau pellach, cysylltwch gyda'r Adran Llety:

 

Ffon – 01766 770 000

Ebost – aros@portmeirion.cymru 

 

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i aros yma ym mhentref Portmeirion dros y gyfnod y Nadolig.

 


 

*Pecyn 3 noson o leiaf*

 

Bydd angen blaendal o swm sydd yn gyfartal ar noson gytaf ar adeg archebu. Ni ellir ad-dalu'r blaendal hwn ac ni ellir ei drosglwyddo. Rydym yn awgrymu bod ein gwesteion yn cael lefel ddigonol o yswiriant teithio i dalu am unrhyw ganslo or archeb sydd yn anffodus ac annisgwyl.<

Manylion y Pecyn - Package Details

Manylion Llawn y PecynCookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more