AROS YMA

Llofft 1 Guests
Llofft 2 Guests
Llofft 3 Guests
Llofft 4 Guests
Llofft 5 Guests
Please select accomodation type

Nadolig ym Mhortmeirion

Pecynnau Nadolig a noson Calan

Mae'r Nadolig yn gyfnod hudolus yma ym Mhortmeirion. Fe'ch gwahoddwn i ymuno â ni i ddathlu tymor yr wŷl mewn steil.

Dewch i fwynhau holl firi'r wŷl ym Mhortmeirion eleni, gyda mynyddoedd Eryri dan eu capiau gwyn yn gefndir swynol i'r dathlu. Boed eich bryd ar gael gwyliau dros y Nadolg, dathlu nos galan neu fynd allan am bryd o fwyd i ddathlu'r wŷl, mae rhywbeth i bawbym Mhortmeirion dros y Nadolig.

 

Pecyn y Nadolig

 

Dewch i aros am dridiau dros y Nadolig yn cynnwys swper a brecwast yng Ngwesty Portmeirion neu yn Ystafelloedd y Pentref.

Bydd te prynhawn, gwin sbeis poeth a cherddoriaeth fyw yn eich croesawu i westy Portmeirion ar y 24ain o Ragfyr ac yn nes ymlaen, cewch wledda ar swper blasus wedi'i baratoi gan ein cogyddion arobryn, naill ai yn ystafell fwyta'r gwesty neu yng Nghastell Deudraeth.

Ar ôl brecwast fore dydd Nadolig, beth am fynd i grwydro'r gerddi a'r pentref? Wedyn, ymunwch â ni yng Ngwesty Portmeirion am hanner dydd am dderbyniad siampaen cyn eistedd i fwynhau cinio twrci neu ŵydd traddodiadol gyda'r timins i gyd. Mae dewis llysieuol ar gael.

Gyda'r nos, byddwn yn gweini bwffe ac yn cynnal noson ffilm gyda phopgorn a choctels Nadoligaidd.

Bydd y dathliadau yn parhau ddydd Gŵyl San Steffan, yn cynnwys swper tri chwrs a detholiad o gemau bwrdd i'ch diddanu.

Mae Pecyn y Nadolig yn dechrawu o £1,029

Archebwch arlein neu gysylltu gyda'n cynorthwywyr dwyieithog ar 01766 772300 neu 772301 neu anfon ebost i aros@portmeirion.cymru

 

Pecyn y Castell

 

Tair noson yng Nghastell Deudraeth yn cynnwys swper a brecwast.

Bydd gwydriad o win sbeis poeth o flaen y tân yn eich croesawu i Gastell Deudraeth ar y 24ain o Ragfyr, ynghyd â the prynhawn Nadoligaidd a cherddoriaeth fyw. Gyda'r nos, cewch wledda ar swper blasus wedi'i baratoi gan ein cogyddion arobryn naill ai yn ystafell fwyta'r gwesty neu yng Nghastell Deudraeth.

Ar ôl brecwast fore dydd Nadolig, beth am fynd i grwydro'r gerddi a'r pentref ? Wedyn, ymunwch  â ni yng Nghastell Deudraeth am hanner dydd am dderbyniad siampaen cyn eistedd i fwynhau cinio traddodiadol gyda'r timins i gyd. Mae dewis llysieuol ar gael. Gyda'r nos, byddwn yn gweini bwffe yn yr ystafell fwyta.

Bydd y dathliadau yn parhau ddydd Gŵyl San Steffan, yn cynnwys swper tri chwrs a detholiad o gemau bwrdd i'ch diddanu.

Mae Pecyn y Castell yn dechrau o £999

Archebwch arlein neu gysylltu gyda'n cynorthwywyr dwyieithog ar 01766 772300 neu 772301 neu anfon ebost i aros@portmeirion.cymru

 

Pecyn Hunanarlwyo

 

P'un ai encil rhamantus i ddau ynteu fwthyn mwy ar gyfer ffrindiau a theulu sy'n mynd â'ch bryd, dyma'r lle delfydol i fwrw'r ŵyl.

Mae gan Bortmeirion 13 bwthyn unigrwy gyda mynediad llawn at gyfleusterau'r gwesty yn cynnwys bwytai, bariau a sba. Mae aros yn ein bythynnod hunanarlwyo yn ffordd wych o ddathlu'r ŵyl oddi cartref.

Mae croeso i'n gwesteion hunan-arlwy archebu swper noswaith Nadolig, Cinio dydd Nadolig, neu'r Bwffe Gŵyl San Steffan yng Nghastell Deudraeth. Rhaid archebu o flaen law.

Mae prisiau ein gwyliau hunan-arlwy am saith noson yn dechrau o £1,500

Archebwch arlein neu gysylltu gyda'n cynorthwywyr dwyieithog ar 01766 772300 neu 772301 neu anfon ebost i aros@portmeirion.cymru