AROS YMA

Llofft 1 Guests
Llofft 2 Guests
Llofft 3 Guests
Llofft 4 Guests
Llofft 5 Guests
Please select accomodation type

Achlysuron Preifat ym Mhortmeiron

Dathlwch gyda'r teulu a chyfeillion


"Portmeirion yw'r lle delfrydol ar gyfer unrhyw achlysur"


Os ydych am drefnu Cinio Gala neu Achlysur Elusennol, am ddathlu pen-blwydd neu ben-blwydd priodas, neu am adnewyddu'ch addewidion priodas neu drefnu parti bedyddio neu unrhyw barti arbennig, aduniad, neu barti cyn priodi, mi fydd ein tîm profiadol wrth law i sicrhau y cewch ddigwyddiad bythgofiadwy.

Llogi unrhyw un o'n Ystafelloedd Swyddogaeth Preifat, gan gynnwys unrhyw le o grwpiau o 10 i 150. Te Prynhawn Preifat yn y Portmeirion Hotel neu Neuadd Hercules, cinio neu gwrs dwy neu dair cwrs yn The Hotel Portmeirion neu Gastell Deudraeth.