AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Caffi'r Angel

Caffi'r Angel

Hufen iâ wedi ei wneud yn y fan a'r lle.

Siop goffi a gelateria yw Caffi'r Angel yng nghanol pentref Portmeirion. Gwneir yr hufen iâ yn ffres bob dydd gan ddefnyddio llefrith lleol o ffermydd Eifionydd a chynhyrchion ffres lleol eraill. Seddi ar gael y tu mewn a'r tu allan.

Mae Caffi'r Angel yn cynnig dewis helaeth o gacennau, coffi, gwin a diodydd eraill. Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more