AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
CYFARFODYDD A CHYNADLEDDAU

CYFARFODYDD A CHYNADLEDDAU

Arlwyo i grwpiau corfforaethol o rhwng 10 a 150

Portmeirion yw’r lleoliad delfrydol ar gyfer eich anghenion corfforaethol. Mae yma bump o ystafelloedd  cynadledda o wahanol feintiau ar draws y safle, gyda wi-fi ym mhob un a golau dydd naturiol braf. Mae ein hamrywiaeth o ystafelloedd cynadledda yn addas ar gyfer cyfarfodydd bwrdd, seminarau hyfforddi, cynadleddau neu weithdai.  Mae yma le ar gyfer cyfarfodydd bach a mawr o rhwng 10 a 150 o gynadleddwyr.

YSTAFELLOEDD PWYLLGOR
ARLWYO I GRWPIAU PREIFAT O 10 i 150

YSTAFELLOEDD PWYLLGOR

PECYNNAU CYNHADLEDD
CYNHADLEDDAU DYDD A PHECYNNAU DROS NOS

PECYNNAU CYNHADLEDD

AR LEOLIAD
Y LLE PERFFEITHIOL AR GYFER FFILMIO A THYNNU LLUNIAU

AR LEOLIAD

TREFNU YMWELIAD
DEWCH I WELD EIN CYFLEUSTERAU CYNADLEDDA

TREFNU YMWELIAD

Bydd ein trefnwyr achlysuron yn falch o'r cyfle i'ch cwrdd a chael dangos y safle ichi gan ateb unrhyw gwestiynnau. 


FFÔN

01766 772333 Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more