AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
CYFARFODYDD A CHYNADLEDDAU

CYFARFODYDD A CHYNADLEDDAU

Arlwyo i grwpiau corfforaethol o rhwng 10 a 150

Portmeirion yw’r lleoliad delfrydol ar gyfer eich anghenion corfforaethol. Mae yma bump o ystafelloedd  cynadledda o wahanol feintiau ar draws y safle, gyda wi-fi ym mhob un a golau dydd naturiol braf. Mae ein hamrywiaeth o ystafelloedd cynadledda yn addas ar gyfer cyfarfodydd bwrdd, seminarau hyfforddi, cynadleddau neu weithdai.  Mae yma le ar gyfer cyfarfodydd bach a mawr o rhwng 10 a 150 o gynadleddwyr.

YSTAFELLOEDD PWYLLGOR
ARLWYO I GRWPIAU PREIFAT O 10 i 150

YSTAFELLOEDD PWYLLGOR

PECYNNAU CYNHADLEDD
CYNHADLEDDAU DYDD A PHECYNNAU DROS NOS

PECYNNAU CYNHADLEDD

AR LEOLIAD
Y LLE PERFFEITHIOL AR GYFER FFILMIO A THYNNU LLUNIAU

AR LEOLIAD

TREFNU YMWELIAD
DEWCH I WELD EIN CYFLEUSTERAU CYNADLEDDA

TREFNU YMWELIAD

Bydd ein trefnwyr achlysuron yn falch o'r cyfle i'ch cwrdd a chael dangos y safle ichi gan ateb unrhyw gwestiynnau. 


FFÔN

01766 772333