AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
DEWCH AM DRO

DEWCH AM DRO

Gwybodaeth ddefnyddiol ar gyfer ymweld â Phortmeirion

MAE'R PENTREF AR AGOR O'R 2AIL RHAGFYR 2020

 

Ydych chi am ymweld â Phentref Portmeirion? Dyma’r holl wybodaeth sydd ei angen arnoch cyn ymweld. Os na chewch chi’r wybodaeth rydych yn ei geisio, anfonwch ebost at ein Canolfan Groeso, ymholiad@portmeirion.cymru

 

Er mwyn cadw at reolau’r ymdrech yn erbyn COVID-19,  mabwysiadwyd mesurau hanfodol i gadw ein hymwelwyr a’n staff yn ddiogel. Caewyd rhai adnoddau lle nad oedd modd cadw’r pellter cymdeithasol statudol: y Gromen, Sioe Glyweled, Trên y Gwyllt,  y Ganolfan Groeso, Pot Jam (aed â’r stoc i Siop Rhif 6), Siop y Ddraig Aur (stoc yn Siop y Llong) a’r Caffi Glas.  

Mae Portmeirion yn rhoi blaenoriaeth i iechyd a lles ein gwesteion a’n gweithwyr ac yn dilyn canllawiau Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) yn ogystal â chyngor Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

I gael mwy o fanylion am ein mesurau i'ch diogelu rhag Covid-19 dilynwch y ddolen hon neu ddewis y botwm uchod.

Mae yma ddigon o le parcio am ddim gan gynnwys maes parcio pwrpasol i'r anabl ger y fynedfa.

Nid ydym yn gwerthu tocynnau ar-lein ar hyn o bryd gan nad oes diffyg lle yn y pentref gyda 70 erw o erddi a choed o'i gwmpas a dim angen i neb archebu tocynnau ymlaen llaw.

Edrychwn ymlaen i'ch croesawu. Cadwch yn ddigoel. 

Amseroedd Agor

Amseroedd Agor

Tocynnau Dydd

Tocynnau Dydd

Aelodaeth Flynyddol

Aelodaeth Flynyddol

Teithiau a Bysiau

Teithiau a Bysiau

Sut i gyrraedd yma

Sut i gyrraedd yma

Y Ganolfan Groeso

Y Ganolfan Groeso

Hygyrchedd

Hygyrchedd