AROS YMA

Llofft 1 Guests
Llofft 2 Guests
Llofft 3 Guests
Llofft 4 Guests
Llofft 5 Guests
Please select accomodation type

TREFNU'CH YMWELIAD

Gwybodaeth ddefnyddiol ar gyfer ymweld â Phortmeirion

 

Ydych chi am ymweld â Phentref Portmeirion? Dyma’r holl wybodaeth sydd ei angen arnoch cyn ymweld. Os na chewch chi’r wybodaeth rydych yn ei geisio, anfonwch ebost at ein Canolfan Groeso, ymholiad@portmeirion.cymru

Mae digonedd o le i barcio am ddim ym Mhortmeirion. Mae gennym faes parcio anabl penodol, yn ogystal â llefydd parcio dynodedig ar gyfer ein gwesteion preswyl.

Amseroedd Agor

Tocynnau Dydd

Aelodaeth Flynyddol

Teithiau a Bysiau

Sut i gyrraedd yma

Y Ganolfan Groeso

Access Guide