AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
TEITHIAU A BYSIAU

TEITHIAU A BYSIAU

Mae Prisiau Grŵp, Cyfleusterau ar gyfer Bysiau, a Theithiau Tywys ar gael ym Mhortmeirion

Ceir prisiau grŵp ar gyfer partïon o 12 neu fwy o bobl sy’n teithio gyda’i gilydd ac yn gwneud un taliad.

Welwch ein datganiad coronafeirws, am wybodaeth newydd ynglŷn ymweld â Phortmeirion

Prisiau Grŵp: Dilys 2 Tachwedd 2020 - 21 Mawrth 2021 (gan gynnwys TAW)

* Sylwch y bydd Pentref Portmeirion ar gau ddydd Nadolig*

Oedolion: £6.00
Consesiynau (60+ a myfyrwyr): £6.00
Plant (5-15 oed): am ddim
Plant (dan 5): am ddim

Prisiau Grŵp: Dilys 22 Mawrth 2021 - 31 Hydref 2021 (gan gynnwys TAW)

Oedolion: £12
Consesiynau (60+ a myfyrwyr): £10.00
Plant (5-15 oed): £8.00
Plant (dan 5): am ddim

Mae Pentref Portmeirion yn croesawu grwpiau trwy gydol y flwyddyn ar gyfer ymweliadau dydd, cinio ac aros dros nos.

Ffoniwch ein tîm Ymweliadau Grŵp ar 01766 772409 neu anfonwch ebost at ymholiad@portmeirion.cymru

Mae gennym le parcio mawr, pwrpasol ar gyfer Bysiau, ger y fynedfa.

Rydym yn cynnig MYNEDIAD AM DDIM i'r gyrrwr ac arweinydd y daith a thaleb LLUNIAETH AM DDIM i'r gyrrwr. Mae'r daleb Lluniaeth ar gael o'r Ganolfan Groeso ac mae modd ei hadnewyddu yng nghaffi Neuadd y Dref yn unig.