AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type

TEITHIAU A BYSIAU

Mae Prisiau Grŵp, Cyfleusterau ar gyfer Bysiau, a Theithiau Tywys ar gael ym Mhortmeirion

Sylwer: Byddwn yn cychwyn gwaith cynnal a chadw yn y pentref Dydd Llun y 5ed o Dachwedd. Mi fydd yna ddipyn o dwrw tra bydd y gwaith yma yn parhau. Ymddiheurwn am yr anghyfleustra.

 

Ceir prisiau grŵp ar gyfer partïon o 12 neu fwy o bobl sy’n teithio gyda’i gilydd ac yn gwneud un taliad.

Prisiau Grŵp: Dilys 24ain Mawrth 2018 – 4ydd Tachwedd 2018 (yn cynnwys TAW)

Oedolion: £10
Consesiynau (60+ a myfyrwyr): £9
Plant (5-15 oed): £7

Prisiau Grŵp y Gaeaf: Dilys 4 Tachwedd 2018 – 31 Mawrth 2019 (yn cynnwys TAW)

Oedolion: £6
Consesiynau (60+ a myfyrwyr): £6
Plant (5-15 oed): am ddim

Mae Portmeirion yn croesawu grwpiau trwy gydol y flwyddyn ar gyfer ymweliadau dydd, ciniawa ac aros dros nos.

Ffoniwch ein tîm Ymweliadau Grŵp ar 01766 772409 neu anfonwch ebost at ymholiad@portmeirion.cymru

Mae digonedd o le parcio ar gyfer Bysiau yma a chynigiwn FYNEDIAD AM DDIM a LLUNIAETH AM DDIM i’r gyrrwr a’r tywysydd. Darperir lluniaeth yn Neuadd y Dref gyda thaleb tywysydd (ar gael o’r tollborth).

TEITHIAU TYWYS

Rydym yn cynnig teithiau tywys 20 munud, ffilm a theithiau trên am ddim (dim ond yn ystod y tymor prysur mae’r trên yn rhedeg). Gellir cynllunio teithiau tywys unigryw yn ôl diddordebau eich gwesteion trwy drefniant o flaen llaw. Rhaid archebu teithiau tywys unigryw i grwpiau o flaen llaw gyda staff ein Canolfan Groeso. Ffoniwch 01766 772409 neu anfonwch ebost at ymholiad@portmeirion.cymru