AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
TEITHIAU A BYSIAU

TEITHIAU A BYSIAU

Mae Prisiau Grŵp, Cyfleusterau ar gyfer Bysiau, a Theithiau Tywys ar gael ym Mhortmeirion

Ceir prisiau grŵp ar gyfer partïon o 12 neu fwy o bobl sy’n teithio gyda’i gilydd ac yn gwneud un taliad.

*PWYSIG* Rhaid i grwpiau fod wedi archebu trwy ein Canolfan Groeso ac maen rhaid i'r taliad fod yn unigol er mwyn i bawb fod yn gymwys ar gyfer y cynnig hwn.

Cyfraddau Grŵp: Dilys 1af o Ebrill 2023 - 5ed o Dachwedd 2023 (gan gynnwys TAW).

Oedolion: £14.00
Consesiynau (60+ a myfyrwyr): £12.00
Plant (5-15 oed): £10
Plant (dan 5): Am ddim

Cyfraddau Grŵp: Dilys 6ed o Dachwedd 2023 - 24ain o Fawrth 2024 (gan gynnwys TAW)

Oedolion a Chonsesiynau: £8.00
(60+ a myfyrwyr):
Plant (5-15 oed): £4.00
Plant (dan 5): Am ddim

Sylwer y bydd Pentref Portmeirion ar gau Dydd Nadolig a Gŵyl San Steffan i ymwelwyr dyddiol.

Fe fydd y pentref ar gau i holl westeion ac ymwelwyr o 5yp o Ddydd Sul 7fed o Ionawr 2024 hyd at 09:30yb, Dydd Llun 29ain o Ionawr 2024.

Cyfraddau Grŵp:Yn ddilys o 25ain o Fawrth 2024 - 3ydd o Dachwedd 2024 (gan gynnwys TAW).

Oedolion £15.00

Consesiynau (60+ a myfyrwyr) £13.00

Plant (5-15 oed) £11.00

Plant (dan 5 oed) Am ddim.

Mae Pentref Portmeirion yn croesawu grwpiau trwy gydol y flwyddyn ar gyfer ymweliadau dydd, cinio ac aros dros nos.

*Nodwch y dyddiadau cau os gwelwch yn dda*.

Ffoniwch ein tîm Ymweliadau Grŵp ar 01766 772409 neu anfonwch ebost at ymholiad@portmeirion.cymru

Mae gennym le parcio mawr, pwrpasol ar gyfer Bysiau, ger y fynedfa.

Rydym yn cynnig MYNEDIAD AM DDIM i'r gyrrwr ac arweinydd y daith a thaleb LLUNIAETH AM DDIM i'r gyrrwr. Mae'r daleb Lluniaeth ar gael o'r Ganolfan Groeso ac mae modd ei hadnewyddu yng nghaffi Neuadd y Dref yn unig.Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more