AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Ar antur ym Mhortmeirion

Ar antur ym Mhortmeirion

Mae llawer i'w weld a'i wneud ym mhentref Portmeirion

Mae digon o bethau i'ch difyrru ym Mhortmeirion. Ymwelwch â'r Pentref, gyda'i amrywiaeth o siopau, caffis, adeiladau lliwgar, piazza hardd, arddangosfeydd ac arddangosfeydd clyweledol. Nesaf, archwiliwch y 70 erw o goetiroedd egsotig gyda 19 milltir o lwybrau sy'n torri trwy goedwigoedd, mannau cyfrinachol a gorchuddion arfordirol.

Y Gwyllt yw enw'r goedwig is-drofannol sy'n amgylchynu pentref Portmeirion. Ceir yma rhai o'r coed hynotaf a mwyaf prin yng Nghymru. Darganfyddwch yr Ardd Siapaneaidd a'r  gedrwydden Siapaneaidd ysblennydd, y deml aur a'r llyn llawn lilis. Chwiliwch am Fynwent y cŵn, y Llwyn Dyrys, Gardd yr Ysbrydion a'r Ceunant Clud.

Anturiwch ar hyd draethau tywodlyd gwynion Aber Iâ i ddarganfod ogofâu cudd a gweld adar y traethau a'r blodau glan môr diddorol. Mae llwyni o Euonymus Europaeus mewn un lle a chrwynllys y tywod yn blodeuo mewn llefydd eraill. Dilynwch lwybr yr arfordir i ben draw'r penrhyn i weld grug brodorol a llwyni bytholwyrdd Ulex Gallii, sy'n perthyn i'r un teulu a phys gerddi. 

Ni fyddai unrhyw ymweliad â Phortmeirion yn gyflawn heb ichi weld y cwch cerrig o'r enw yr Amis Reunis (cyfeillion a adunwyd). Byddai'r Amis Reunis gwreiddiol wrth angor ar y cei ond fe'i dryllwyd mewn storm. Adeiladodd Clough Williams-Ellis gopi o'r cwch gan ddefnyddio'r hwylbrennau a'r cabanau ar gragen o gerrig. Lle da i blant chwarae môr-ladron.

 

Y Pentref

Y Pentref

Y Gerddi

Y Gerddi

Y Traeth Bach

Y Traeth Bach

Yr Amis Reunis

Yr Amis ReunisCookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more