AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Bwyty Castell Deudraeth

Bwyty Castell Deudraeth

Coginio clasurol mewn lleoliad trawiadol

 

TERAS A BWYTY

 

Mae gan y Castell fyrddau i ginio ar y teras pan fo'r tywydd yn braf a byrddau eraill ar gyfer diodydd ar y lawnt. Ar hyn o bryd dim ond i westeion preswyl y mae Castell Deudraeth yn gweini diodydd yn y bar,  ond mae croeso i westeion dibreswyl ddefnyddio byrdda'r ardd ar gyfer diodydd.

 

CINIO

 

Mae Castell Deudraeth yn cynnig bwydlen 3 chwrs ddydd Llun i ddydd Sadwrn, gweler enghreifftiau isod. Bydd cinio wedi ei archebu ymlaen llaw yn yn cynnwys tocyn mynediad am ddim i'r pentref ar ôl cinio. 

Castell Deudraeth yn cynnig fwydlen 3 cwrs am £30.00 y pen

CINIO SUL

 

Mae Castell Deudraeth yn cynnig cinio Sul tri chwrs rhwng 12.00 a 2.00yp. Gweler copi o'r fwydlen isod. Bydd cinio Sul wedi'i archebu ymlaen llaw yn cynnwys tocyn mynediad i bentref Portmeirion ar ôl cinio.

 

SWPER

 

Gyda'r nos, bydd Castell Deudraeth yn cynnig bwydlen a la carte rhwng 6yh a 9.00yh. Mae gofyn cadw bwrdd ymlaen llaw os gwelwch yn dda.

CADW BWRDD

 

I gadw bwrdd yn y Castell a chael MYNEDIAD AM DDIM i bentref Portmeirion, ffoniwch Castell Deudraeth 01766 772400 neu e-bostiwch eich ymholiad i castell@portmeirion.wales
 

Bwydlenni

Bwydlen Cinio Sul

Bwydlen y Brasserie

Cinio Ganol Wythnos 3 Chwrs



Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more