AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Bwyty Castell Deudraeth

Bwyty Castell Deudraeth

Coginio clasurol mewn lleoliad trawiadol

 

TERAS A BWYTY

 

Mae gan y Castell fyrddau i ginio ar y teras pan fo'r tywydd yn braf a byrddau eraill ar gyfer diodydd ar y lawnt. Ar hyn o bryd dim ond i westeion preswyl y mae Castell Deudraeth yn gweini diodydd yn y bar,  ond mae croeso i westeion dibreswyl ddefnyddio byrdda'r ardd ar gyfer diodydd.

 

CINIO

 

Mae Castell Deudraeth yn cynnig bwydlen 3 chwrs ddydd Llun i ddydd Sadwrn, gweler enghreifftiau isod. Bydd cinio wedi ei archebu ymlaen llaw yn yn cynnwys tocyn mynediad am ddim i'r pentref ar ôl cinio. 

Mae Strwythyr y pris am ginio fel a ganlyn. 

2 Gwrs - £30 
3 Chwrs - £35. 

Mae'r pris yn dal i gynnwys mynediad ir pentref ar ol eich cinio. 

 

CINIO SUL

 

Mae Castell Deudraeth yn cynnig cinio Sul tri chwrs rhwng 12.00 a 2.00yp. Gweler copi o'r fwydlen isod. Bydd cinio Sul wedi'i archebu ymlaen llaw yn cynnwys tocyn mynediad i bentref Portmeirion ar ôl cinio.

 

SWPER

 

Gyda'r nos, bydd Castell Deudraeth yn cynnig bwydlen a la carte rhwng 6yh a 9.00yh. Mae gofyn cadw bwrdd ymlaen llaw os gwelwch yn dda.

CADW BWRDD

 

I gadw bwrdd yn y Castell a chael MYNEDIAD AM DDIM i bentref Portmeirion, ffoniwch Castell Deudraeth 01766 772400 neu e-bostiwch eich ymholiad i castell@portmeirion.wales
 


 

Gofynion Dietegol;

Cydnabyddwn ddifrifoldeb alergeddau bwyd a gofynnwn i chi ddweud ymlaen llaw am unrhyw alergeddau a allai fod gennych a hysbysu’r staff ar y diwrnod. Cymerwn ofal mawr i leihau’r risg o groeshalogi ond nid cegin ddi-alergedd yw hon ac rydym yn trin cynhwysion alergaidd. Cadwn yr hawl i wrthod archebion gan gwsmeriaid ag alergeddau bwyd dwys. Ni fydd Portmeirion Cyf yn cymryd cyfrifoldeb am adweithiau niweidiol yn sgil prydau a gafwyd yma. Defnyddir yr alergenau canlynol yn ein cegin: llaeth, glwten, wyau, cnau, cnau daear, molysgiaid, crameniadau, pysgod, bysedd y blaidd, sylffitau, mwstard, sesami, soia, seleri.

 Archebwch Fwrdd


I gadw bwrdd ar gyfer unrhyw wasanaeth yng Nghastell Deudraeth, defnyddiwch y botwm llyfr ar ddechrau'r dudalen hon neu gallwch ffonio 01766 772 400. Nodwch mi fydd angen manylion cerdyn ar gyfer gwarantu archeb felly na fydd modd creu archeb dros ebost. 

 

Bwydlenni

Bwydlen Cinio Sul

Bwydlen y Brasserie

Cinio Ganol Wythnos 3 Chwrs

Rhestr Win a BarCookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more