AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
Bwyty Castell Deudraeth

Bwyty Castell Deudraeth

Bwyd Blasus mewn Lleoliad Hardd

Mae’r bwyty clyd, cyfeillgar hwn wedi bod ar flaen y gad o ran bwydydd Cymreig ers blynyddoedd. Yr hyn sydd wrth galon y Castell yw gwasanaeth heb ei ail, ynghyd â bwydlen sy’n llwyddo i fod yn syml a di-lol ond eto’n ddigon o sioe ar eich plât. Gallwch eistedd yn ystafell braf y tŷ haul, neu yn yr ystafell fwyta eang gyda golygfeydd o’r cefn gwlad a’r gerddi Fictoraidd o’ch cwmpas.

Mae nifer o fyrddau tu allan i Gastell Deudraeth ar gyfer bwyd a diodydd yn ystod tywydd braf. Mae bwydlen blant ar gael i blant dan 12 oed. 

Cinio 12yh – 2.30yh, Swper 6yh – 9yh. Argymhellir i archebu. Ffoniwch 01766 772400 i gadw bwrdd. 

Cewch docyn mynediad am ddim i bentref Portmeirion gyda chinio dau gwrs Castell Deudraeth. Dilys y diwrnod hwnnw'n unig. Telerau ac amodau'n berthnasol. Rhaid archebu o flaen llaw.

Mae gan Gastell Deudraeth far paneli derw, llawr llechi a lle tân crand Victoraidd gyda thân coed. 

Bwydlenni

Bwydlen Cinio Dydd Sul

Castell Deudraeth Cinio Dau Gwrs

Castell Deudraeth A La Carte

Castell Deudraeth Bwyta Allan i Helpu Allan