AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Y Lolfa a'r Bar

Y Lolfa a'r Bar

Ymlaciwch wrth y tân

Nodweddion gwreiddiol Fictoraidd yw'r lle tân cerfiedig, y llawr llechi a'r paneli derw. 

Mae Bar Castell Deudraeth yn cynnig rhestr fer o winoedd dethol gyda dewis da o winoedd fesul gwydraid; gan y bar ddewis da o gwrw Cymreig a seidr, cwrw potel a gwirodydd o Gymru megis Wisgi Penderyn, Fodca a Jin Aberhonddu a sawl un arall. 

Mae nifer o fyrddau tu allan i Gastell Deudraeth ar gyfer bwyd a diodydd yn ystod tywydd braf.

Bwydlenni

DEWISLEN BAR Y CASTELLCookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more