AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
Y Lolfa a'r Bar

Y Lolfa a'r Bar

Ymlaciwch wrth y tân

Cedwir bar y Castell ar gyfer gwesteion preswyl ar hyn o bryd.  Nodweddion gwreiddiol Fictoraidd yw'r lle tân cerfiedig, y llawr llechi a'r paneli derw. 

Mae Bar Castell Deudraeth yn cynnig rhestr fer o winoedd dethol gyda dewis da o winoedd fesul gwydraid; gan y bar ddewis da o gwrw Cymreig a seidr, cwrw potel a gwirodydd o Gymru megis Wisgi Penderyn, Fodca a Jin Aberhonddu a sawl un arall. 

Mae nifer o fyrddau tu allan i Gastell Deudraeth ar gyfer bwyd a diodydd yn ystod tywydd braf.

Bwydlenni

Gwinoedd y Castell