AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Pot Jam

Pot Jam

Pantri Cymreig

Siop bantri fach ddeniadol yw’r Pot Jam, sy’n llawn dop o gynnyrch Cymreig. Yma, fe gewch chi bopeth o jamiau a siytni lleol i win a siampaen brand Portmeirion. Mae’r Pot Jam yn cadw hanfodion yn cynnwys llefrith a chaws, pasta a chymysgeddau pobi, ynghyd â danteithion fel cyffug lleol a chacennau, bisgedi a siocled.

Mae Seler Gwin y Pot Jam yn gwerthu dewis eang o wirodydd, gwinoedd a chwrw Cymreig. Mae’r Pot Jam hefyd yn gartref i nwyddau cegin a theclynnau difyr.

Gallwch archebu bara ffres o’r Pot Jam.Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more