AROS YMA

Llofft 1 Guests
Llofft 2 Guests
Llofft 3 Guests
Llofft 4 Guests
Llofft 5 Guests
Please select accomodation type

Pot Jam

Pantri Cymreig

Siop bantri fach ddeniadol yw’r Pot Jam, sy’n llawn dop o gynnyrch Cymreig. Yma, fe gewch chi bopeth o jamiau a siytni lleol i win a siampaen brand Portmeirion. Mae’r Pot Jam yn cadw hanfodion yn cynnwys llefrith a chaws, pasta a chymysgeddau pobi, ynghyd â danteithion fel cyffug lleol a chacennau, bisgedi a siocled.

Mae Seler Gwin y Pot Jam yn gwerthu dewis eang o wirodydd, gwinoedd a chwrw Cymreig. Mae’r Pot Jam hefyd yn gartref i nwyddau cegin a theclynnau difyr.

Gallwch archebu bara ffres o’r Pot Jam.