AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type

PORTMEIRION AR-LEIN

Dyma wledd o nwyddau i’r cartref, anrhegion arbennig a nwyddau unigryw.

Rydym yn llawer mwy na siop grochenwaith. Mae ein siop arlein yn drysorfa o anrhegion, llyfrau, nwyddau i’r cartref, teganau a mwy.

Mae ein siop ar-lein yn gwerthu nwyddau steilus, unigryw a chain o’r radd flaenaf, ac ers cael ei hailwampio’n ddiweddar, mae’n hafan ddigidol i’r rhai sy’n gwerthfawrogi safon, manylder a gwasanaeth cwsmer heb ei ail.

Portmeirion Arlein yw’r lle i ddarganfod llond gwlad o nwyddau i’r cartref, anrhegion arbennig a nwyddau The Prisoner unigryw.