AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni

Llety
Tel:01766 770000
Ebost:aros@portmeirion.cymru
Canolfan Croeso
Tel:01766 772409
Ebost:ymholiad@portmeirion.cymru
Sba'r Fôr-forwyn
Tel:01766 772444
Ebost:sba@portmeirion.cymru
Gwesty Portmeirion
Tel:01766 772440
Ebost:gwesty@portmeirion.cymru
Castell Deudraeth
Tel:01766 772400
Ebost:castell@portmeirion.cymru
Gofal Cwsmer
Tel:01766 772409
Ebost:gofalcwsmer@portmeirion.cymru
Siopau Portmeirion
Tel:01766 770774
Ebost:info@portmeiriononline.co.uk
Cyfarfodydd ac Achlysuron Preifat
Tel:01766 772337
Ebost:cyfarfod@portmeirion.cymru
Eiddo Coll
Tel:01766 772322
Ebost:ymholiad@portmeirion.cymru

Cysylltwch â'r tîm

Swyddfa'r Wasg
Tel:01766 772412
Ebost:gwasg@portmeirion.cymru
Trefnwyr Priodas
Tel:01766 772337
Ebost:priodas@portmeirion.cymru
Teithiau Bysiau a Grŵpiau
Tel:01766 772409
Ebost:ymholiad@portmeirion.cymru
Adran Marchnata
Tel:01766 772412
Ebost:marchnata@portmeirion.cymru
Ar Leoliad
Tel:01766 772306
Ebost:lleoliad@portmeirion.cyrmu
Yr Archif
Tel:01766 772335
Ebost:archif@portmeirion.cymru
Rheolwr Gwesty
Tel:01766 772410
Ebost:ashley.redfern@portmeirion.cymru
Rheolwr Castell Deudraeth
Tel:01766 772400
Ebost:anwen.hughes@portmeirion.cymru
Adnoddau Dynol
Tel:01766 772320
Ebost:swyddi@portmeirion.cymru


Enw Cyntaf*

Cyfenw*

 

Ebost*

Ffôn

 

Neges*

 
 I would like to receive news and offers from Portmeirion Village
 

Type this text:*