AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
LLOFFYTDD Y PENTREF

LLOFFYTDD Y PENTREF

Llofftydd a Switiau moethus yng nghanol y pentref

Arhoswch yn un o'n llofftydd yn y pentref i brofi gwir hud Portmeirion. Mae gan bob un olygfa o’r pentref ei hun neu o’r traeth. Ceir teras preifat gydag ambell un ac mae rhai ar y llawr gwaelod. Mae ystafelloedd y pentref i’w cael ym mhob cwr o’r pentref ac mae nifer o opsiynau o ran llety, gan gynnwys ystafelloedd teulu gyda dwy ystafell wely a dwy ystafell ymolchi. Cewch ddewis llofft syml neu swît gydag ystafell wely, ystafell ymolchi a lolfa gyda chegin i wneud paned (gyda sinc ac oergell). I gadw llety, archebwch trwy’r wefan hon i fanteisio ar y prisiau gorau sydd ar gael.

LLOFFTYDD

Llofft Ddwbl y Pentref
Llofft Ddwbl y Pentref
Llofft Ddwbl y Pentref
Llofft Ddwbl y Pentref
Llofft Ddwbl y Pentref

Llofft Ddwbl y Pentref

Mae’r ystafelloedd wedi’u lleoli yma ac acw o gwmpas y pentref. Mae golygfa dros y Pentref neu’r Traeth i’w gweld o bob ystafell.

Ym mhob ystafell, mae ystafell ymolchi en-suite, teledu, Wi-Fi a chyfarpar i wneud te a choffi. Caiff ein gwesteion fynediad am ddim i Bentref a Gerddi Portmeirion yn ogystal â defnyddio’n pwll nofio awyr agored wedi’i gynhesu (Mai - Medi). Gallwn eich cyrchu o’r gorsafoedd trên a bws lleol am ddim ar gais. Cynhigiwn le parcio dynodedig i’n holl westeion.

Mae rhai o Ystafelloedd y Pentref ar y llawr gwaelod ac eraill i fyny’r grisiau. Os yw hyn yn peri problem i chi, awgrymwn eich bod yn cysylltu â’n tîm archebu llety (01766 770000 neu aros@portmeirion.cymru) i drafod eich anghenion penodol.

Archebwch trwy’r wefan hon i fanteisio ar y prisiau gorau sydd ar gael.

Lloft Dau Wely y Pentref
Lloft Dau Wely y Pentref
Lloft Dau Wely y Pentref
Lloft Dau Wely y Pentref

Lloft Dau Wely y Pentref

Mae’r ystafelloedd wedi’u lleoli yma ac acw o gwmpas y pentref. Mae golygfa dros y Pentref neu’r Traeth i’w gweld o bob ystafell.

Ym mhob ystafell, mae ystafell ymolchi en-suite, teledu, Wi-Fi a chyfarpar i wneud te a choffi. Caiff ein gwesteion fynediad am ddim i Bentref a Gerddi Portmeirion yn ogystal â defnyddio’n pwll nofio awyr agored wedi’i gynhesu (Mai - Medi). Gallwn eich cyrchu o’r gorsafoedd trên a bws lleol am ddim ar gais. Cynhigiwn le parcio dynodedig i’n holl westeion.

Mae rhai o Ystafelloedd y Pentref ar y llawr gwaelod ac eraill i fyny’r grisiau. Os yw hyn yn peri problem i chi, awgrymwn eich bod yn cysylltu â’n tîm archebu llety (01766 770000 neu aros@portmeirion.cymru) i drafod eich anghenion penodol.

Archebwch trwy’r wefan hon i fanteisio ar y prisiau gorau sydd ar gael.

Swît ddwbl yn y pentref
Swît ddwbl yn y pentref
Swît ddwbl yn y pentref
Swît ddwbl yn y pentref
Swît ddwbl yn y pentref
Swît ddwbl yn y pentref

Swît ddwbl yn y pentref

Swît ddwbl yn y pentref gyda lolfa ar wahân. Lleolir y switiau hyn ym mhob rhan o'r pentref. Mae gan bob swît olygfa o'r traeth neu'r pentref. 

Ym mhob ystafell, mae ystafell ymolchi en-suite, teledu, Wi-Fi a chyfarpar i wneud te a choffi. Caiff ein gwesteion fynediad am ddim i Bentref a Gerddi Portmeirion yn ogystal â defnyddio’n pwll nofio awyr agored wedi’i gynhesu (Mai - Medi). Gallwn eich cyrchu o’r gorsafoedd trên a bws lleol am ddim ar gais. Cynhigiwn le parcio dynodedig i’n holl westeion.

Mae rhai o Ystafelloedd y Pentref ar y llawr gwaelod ac eraill i fyny’r grisiau. Os yw hyn yn peri problem i chi, awgrymwn eich bod yn cysylltu â’n tîm archebu llety (01766 770000 neu aros@portmeirion.cymru) i drafod eich anghenion penodol.

Archebwch trwy’r wefan hon i fanteisio ar y prisiau gorau sydd ar gael.

Swît ddau wely y pentref
Swît ddau wely y pentref
Swît ddau wely y pentref
Swît ddau wely y pentref
Swît ddau wely y pentref
Swît ddau wely y pentref
Swît ddau wely y pentref

Swît ddau wely y pentref

Swît ddau wely yn y pentref gyda lolfa ar wahân. Lleolir y switiau hyn ym mhob rhan o'r pentref. Mae gan bob swît olygfa o'r traeth neu'r pentref. 

Ym mhob ystafell, mae ystafell ymolchi en-suite, teledu, Wi-Fi a chyfarpar i wneud te a choffi. Caiff ein gwesteion fynediad am ddim i Bentref a Gerddi Portmeirion yn ogystal â defnyddio’n pwll nofio awyr agored wedi’i gynhesu (Mai - Medi). Gallwn eich cyrchu o’r gorsafoedd trên a bws lleol am ddim ar gais. Cynhigiwn le parcio dynodedig i’n holl westeion.

Mae rhai o Ystafelloedd y Pentref ar y llawr gwaelod ac eraill i fyny’r grisiau. Os yw hyn yn peri problem i chi, awgrymwn eich bod yn cysylltu â’n tîm archebu llety (01766 770000 neu aros@portmeirion.cymru) i drafod eich anghenion penodol.

Archebwch trwy’r wefan hon i fanteisio ar y prisiau gorau sydd ar gael.

Swît deulu yn y pentref
Swît deulu yn y pentref
Swît deulu yn y pentref
Swît deulu yn y pentref
Swît deulu yn y pentref
Swît deulu yn y pentref

Swît deulu yn y pentref

Swît teulu yn y pentref gyda lolfa ar wahân. Lleolir y switiau hyn ym mhob rhan o'r pentref. Mae gan bob swît olygfa o'r traeth neu'r pentref. 

Ym mhob ystafell, mae ystafell ymolchi en-suite, teledu, Wi-Fi a chyfarpar i wneud te a choffi. Caiff ein gwesteion fynediad am ddim i Bentref a Gerddi Portmeirion yn ogystal â defnyddio’n pwll nofio awyr agored wedi’i gynhesu (Mai - Medi). Gallwn eich cyrchu o’r gorsafoedd trên a bws lleol am ddim ar gais. Cynhigiwn le parcio dynodedig i’n holl westeion.

Mae rhai o Ystafelloedd y Pentref ar y llawr gwaelod ac eraill i fyny’r grisiau. Os yw hyn yn peri problem i chi, awgrymwn eich bod yn cysylltu â’n tîm archebu llety (01766 770000 neu aros@portmeirion.cymru) i drafod eich anghenion penodol.

Archebwch trwy’r wefan hon i fanteisio ar y prisiau gorau sydd ar gael.