AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
LLOFFYTDD Y PENTREF

LLOFFYTDD Y PENTREF

Llofftydd a Switiau moethus yng nghanol y pentref

Arhoswch yn un o'n llofftydd yn y pentref i brofi gwir hud Portmeirion. Mae gan bob un olygfa o’r pentref ei hun neu o’r traeth. Ceir teras preifat gydag ambell un ac mae rhai ar y llawr gwaelod. Mae ystafelloedd y pentref i’w cael ym mhob cwr o’r pentref ac mae nifer o opsiynau o ran llety, gan gynnwys ystafelloedd teulu gyda dwy ystafell wely a dwy ystafell ymolchi. Cewch ddewis llofft syml neu swît gydag ystafell wely, ystafell ymolchi a lolfa gyda chegin i wneud paned (gyda sinc ac oergell). I gadw llety, archebwch trwy’r wefan hon i fanteisio ar y prisiau gorau sydd ar gael.

LLOFFTYDD

Dwbl Pentref
Dwbl Pentref
Dwbl Pentref
Dwbl Pentref
Dwbl Pentref

Dwbl Pentref

Mae’r ystafelloedd wedi’u lleoli yma ac acw o gwmpas y pentref. Mae golygfa dros y Pentref neu’r Traeth i’w gweld o bob ystafell.

Ym mhob ystafell, mae ystafell ymolchi en-suite, teledu, Wi-Fi a chyfarpar i wneud te a choffi. Caiff ein gwesteion fynediad am ddim i Bentref a Gerddi Portmeirion yn ogystal â defnyddio’n pwll nofio awyr agored wedi’i gynhesu (Ebrill - Medi). Gallwn eich cyrchu o’r gorsafoedd trên a bws lleol am ddim ar gais. Cynhigiwn le parcio dynodedig i’n holl westeion.

Mae rhai o Ystafelloedd y Pentref ar y llawr gwaelod ac eraill i fyny’r grisiau. Os yw hyn yn peri problem i chi, awgrymwn eich bod yn cysylltu â’n tîm archebu llety (01766 770000 neu aros@portmeirion.cymru) i drafod eich anghenion penodol.

Archebwch trwy’r wefan hon i fanteisio ar y prisiau gorau sydd ar gael.

Llofft Ddau Wely Pentref
Llofft Ddau Wely Pentref
Llofft Ddau Wely Pentref
Llofft Ddau Wely Pentref

Llofft Ddau Wely Pentref

Mae’r ystafelloedd wedi’u lleoli yma ac acw o gwmpas y pentref. Mae golygfa dros y Pentref neu’r Traeth i’w gweld o bob ystafell.

Ym mhob ystafell, mae ystafell ymolchi en-suite, teledu, Wi-Fi a chyfarpar i wneud te a choffi. Caiff ein gwesteion fynediad am ddim i Bentref a Gerddi Portmeirion yn ogystal â defnyddio’n pwll nofio awyr agored wedi’i gynhesu (Ebrill - Medi). Gallwn eich cyrchu o’r gorsafoedd trên a bws lleol am ddim ar gais. Cynhigiwn le parcio dynodedig i’n holl westeion.

Mae rhai o Ystafelloedd y Pentref ar y llawr gwaelod ac eraill i fyny’r grisiau. Os yw hyn yn peri problem i chi, awgrymwn eich bod yn cysylltu â’n tîm archebu llety (01766 770000 neu aros@portmeirion.cymru) i drafod eich anghenion penodol.

Archebwch trwy’r wefan hon i fanteisio ar y prisiau gorau sydd ar gael.

Swît Ddwbl Pentref
Swît Ddwbl Pentref
Swît Ddwbl Pentref
Swît Ddwbl Pentref
Swît Ddwbl Pentref
Swît Ddwbl Pentref

Swît Ddwbl Pentref

Swît ddwbl yn y pentref gyda lolfa ar wahân. Lleolir y switiau hyn ym mhob rhan o'r pentref. Mae gan bob swît olygfa o'r traeth neu'r pentref. 

Ym mhob ystafell, mae ystafell ymolchi en-suite, teledu, Wi-Fi a chyfarpar i wneud te a choffi. Caiff ein gwesteion fynediad am ddim i Bentref a Gerddi Portmeirion yn ogystal â defnyddio’n pwll nofio awyr agored wedi’i gynhesu (Ebrill - Medi). Gallwn eich cyrchu o’r gorsafoedd trên a bws lleol am ddim ar gais. Cynhigiwn le parcio dynodedig i’n holl westeion.

Mae rhai o Ystafelloedd y Pentref ar y llawr gwaelod ac eraill i fyny’r grisiau. Os yw hyn yn peri problem i chi, awgrymwn eich bod yn cysylltu â’n tîm archebu llety (01766 770000 neu aros@portmeirion.cymru) i drafod eich anghenion penodol.

Archebwch trwy’r wefan hon i fanteisio ar y prisiau gorau sydd ar gael.

Swît Ddau Wely Pentref
Swît Ddau Wely Pentref
Swît Ddau Wely Pentref
Swît Ddau Wely Pentref
Swît Ddau Wely Pentref
Swît Ddau Wely Pentref
Swît Ddau Wely Pentref

Swît Ddau Wely Pentref

Swît ddau wely yn y pentref gyda lolfa ar wahân. Lleolir y switiau hyn ym mhob rhan o'r pentref. Mae gan bob swît olygfa o'r traeth neu'r pentref. 

Ym mhob ystafell, mae ystafell ymolchi en-suite, teledu, Wi-Fi a chyfarpar i wneud te a choffi. Caiff ein gwesteion fynediad am ddim i Bentref a Gerddi Portmeirion yn ogystal â defnyddio’n pwll nofio awyr agored wedi’i gynhesu (Ebrill - Medi). Gallwn eich cyrchu o’r gorsafoedd trên a bws lleol am ddim ar gais. Cynhigiwn le parcio dynodedig i’n holl westeion.

Mae rhai o Ystafelloedd y Pentref ar y llawr gwaelod ac eraill i fyny’r grisiau. Os yw hyn yn peri problem i chi, awgrymwn eich bod yn cysylltu â’n tîm archebu llety (01766 770000 neu aros@portmeirion.cymru) i drafod eich anghenion penodol.

Archebwch trwy’r wefan hon i fanteisio ar y prisiau gorau sydd ar gael.

Swît Deuluol Pentref
Swît Deuluol Pentref
Swît Deuluol Pentref
Swît Deuluol Pentref
Swît Deuluol Pentref
Swît Deuluol Pentref

Swît Deuluol Pentref

Swît teulu yn y pentref gyda lolfa ar wahân. Lleolir y switiau hyn ym mhob rhan o'r pentref. Mae gan bob swît olygfa o'r traeth neu'r pentref. 

Ym mhob ystafell, mae ystafell ymolchi en-suite, teledu, Wi-Fi a chyfarpar i wneud te a choffi. Caiff ein gwesteion fynediad am ddim i Bentref a Gerddi Portmeirion yn ogystal â defnyddio’n pwll nofio awyr agored wedi’i gynhesu (Ebrill - Medi). Gallwn eich cyrchu o’r gorsafoedd trên a bws lleol am ddim ar gais. Cynhigiwn le parcio dynodedig i’n holl westeion.

Mae rhai o Ystafelloedd y Pentref ar y llawr gwaelod ac eraill i fyny’r grisiau. Os yw hyn yn peri problem i chi, awgrymwn eich bod yn cysylltu â’n tîm archebu llety (01766 770000 neu aros@portmeirion.cymru) i drafod eich anghenion penodol.

Archebwch trwy’r wefan hon i fanteisio ar y prisiau gorau sydd ar gael.Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more