AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
PECYNNAU CYNHADLEDD

PECYNNAU CYNHADLEDD

Cynadleddau Dydd a Phecynnau Dros Nos

PECYN CYNHADLEDD DYDD - PRISIAU O £30 Y PEN

Gan gynnwys y canlynol:

 • Llogi'r ystafell gynadledda
 • Gweini te, coffi a bisgedi cartref ar y cychwyn
 • Gweini te, coffi a phasteiod melys ganol y bore
 • Cinio Cynhadledd 2 Cwrs
 • Gweini te, coffi a chacennau ganol y pnawn
 • Dwr llonydd a byrlymus a Cordial
 • Fferins a mintys
 • Offer gan gynnwys siart troi, papur a beiros, Sgrîn a Thaflunydd LCD
 • Padiau sgrifennu a beiros i'r mynychwyr
 • Mynediad rhyngrwyd wi-fi am ddim
 • Cydlynydd cynadledda ar y safle

 

 PECYN CYNHADLEDD 24 AWR - PRISIAU CYCHWYN O £180 Y PEN

Gan gynnwys y canlynol:

 • Llogi'r ystafell gynadledda
 • Gweini te, coffi a bisgedi cartref ar y cychwyn
 • Gweini te, coffi a phasteiod melys ganol y bore
 • Cinio Cynhadledd 2-Cwrs
 • Gweini te, coffi a chacennau ganol y pnawn
 • Dwr llonydd a byrlymus a Cordial
 • Fferins a mintys
 • Offer gan gynnwys siart troi, papur a beiros, Sgrîn a Thaflunydd LCD
 • Padiau sgrifennu a beiros i'r mynychwyr
 • Mynediad rhyngrwyd wi-fi am ddim
 • Cydlynydd cynadledda ar y safle
 • Swper tri chwrs 'Table d'Hôte'
 • Llety dros nos (ar sail un ymhob llofft)
 • Brecwast llawn neu gyfandirol

 

DEWISIADAU YCHWANEGOL

Gellir cynnwys y canlynol yn eich pecyn am bris ychwanegol yn amodol ar argaeledd:

 • Bwyty Preifat
 • Brechdanau cig moch
 • Sudd Ffrwythau
 • Uwchraddio'r Ystafell
 • Lluniaeth anghyfyngedig drwy'r dydd

 

OFFER YCHWANEGOL

Gellir llogi'r offer canlynol am daliad ychwanegol:

 • Darllenfa
 • Teledu, Fideo a DVD
 • Uchelseinydd 
 • Microffonau

 

Am ragor o wybodaeth ebostiwch cyfarfod@portmeirion.cymru

Bwydlenni

Table d'Hote

Cinio a Theras

Te Prynhawn

Gwin Gwesty

Coctels Gwesty