AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
PECYNNAU CYNHADLEDD

PECYNNAU CYNHADLEDD

Cynadleddau Dydd a Phecynnau Dros Nos

PECYN CYNHADLEDD DYDD - Cysylltwch am bris y pen 

Gan gynnwys y canlynol:

 • Llogi'r ystafell gynadledda
 • Gweini te, coffi a bisgedi cartref ar y cychwyn
 • Gweini te, coffi a phasteiod melys ganol y bore
 • Cinio Cynhadledd 2 Cwrs
 • Gweini te, coffi a chacennau ganol y pnawn
 • Dwr llonydd a byrlymus a Cordial
 • Fferins a mintys
 • Offer gan gynnwys siart troi, papur a beiros, Sgrîn a Thaflunydd LCD
 • Padiau sgrifennu a beiros i'r mynychwyr
 • Mynediad rhyngrwyd wi-fi am ddim
 • Cydlynydd cynadledda ar y safle

 

 PECYN CYNHADLEDD 24 AWR - Cysylltwch am bris y pen 

Gan gynnwys y canlynol:

 • Llogi'r ystafell gynadledda
 • Gweini te, coffi a bisgedi cartref ar y cychwyn
 • Gweini te, coffi a phasteiod melys ganol y bore
 • Cinio Cynhadledd 2-Cwrs
 • Gweini te, coffi a chacennau ganol y pnawn
 • Dwr llonydd a byrlymus a Cordial
 • Fferins a mintys
 • Offer gan gynnwys siart troi, papur a beiros, Sgrîn a Thaflunydd LCD
 • Padiau sgrifennu a beiros i'r mynychwyr
 • Mynediad rhyngrwyd wi-fi am ddim
 • Cydlynydd cynadledda ar y safle
 • Swper tri chwrs 'Table d'Hôte'
 • Llety dros nos (ar sail un ymhob llofft)
 • Brecwast llawn neu gyfandirol

 

DEWISIADAU YCHWANEGOL

Gellir cynnwys y canlynol yn eich pecyn am bris ychwanegol yn amodol ar argaeledd:

 • Bwyty Preifat
 • Brechdanau cig moch
 • Sudd Ffrwythau
 • Uwchraddio'r Ystafell
 • Lluniaeth anghyfyngedig drwy'r dydd

 

OFFER YCHWANEGOL

Gellir llogi'r offer canlynol am daliad ychwanegol:

 • Darllenfa
 • Teledu, Fideo a DVD
 • Uchelseinydd 
 • Microffonau

 

Am ragor o wybodaeth ebostiwch cyfarfod@portmeirion.cymru

Bwydlenni

Table d'Hote

Cinio a Theras

Te Prynhawn

Gwin Gwesty

Coctels GwestyCookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more