AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
TOCYNNAU DYDD

TOCYNNAU DYDD

Ymweliadau Dydd

Os gwelwch yn dda, prynwch eich tocynnau ymlaen llaw. Gwnewch nodyn o'r rhif rhag ofn i'ch e-bost cadarnhad fynd ar goll - dyma'ch tocyn mynediad.

 

Prisiau ein tocynnau ar hyn o bryd yw -

Oedolyn £17.00

Consesiynau £13.50 (mae hyn yn berthnasol i unrhyw un 60+ oed neu fyfyriwr sydd ag gyda cherdyn adnabod myfyriwr dilys)

Plant £10.00 (Plant 5 oed i 15 oed).

Plant o dan 5 oed am ddim.

Tocynnau Teulu:

1 Oedolyn + 2 Blentyn £29.00

2 Oedolyn + 1 Plentyn £37.00

2 Oedolyn + 2 o Blant  £45.00

1 Oedolyn + 3 o Blant  £36.00

2 Oedolyn + 3 o Blant  £51.00

2 Oedolyn + 4 o Blant £57.00

2 Oedolyn + 5 o Blant  £62.00

Mae polisi tocyn am ddim gennym ar gyfer cynorthwywyr personol / gofalwyr sy’n cefnogi ymwelydd sy’n berchen ar Fathodyn Glas neu lythyr awdurdodi gan AGPh (TAP)

**Byddwn angen gweld Bathodyn Glas neu lythyr awdurdodi gan y AGPh (TAP) er mwyn caniatáu tocyn am ddim i ofalwyr.

Sylwer na chaniateir cŵn ar y safle (ac eithrio cŵn tywys). Am rhagor o wybodaeth, gwelwch ein Polisi Cŵn.

Am delera ac amodau llawn, gweler Delera ac Amodau'r Gyrchfan Ymwelwyr.