AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
TOCYNNAU DYDD

TOCYNNAU DYDD

Ymweliadau Dydd

Bydd Portmeirion yn ailagor i ymwelwyr dyddiol ar y 12fed Ebrill 2021.

Prynwch eich tocynnau ymlaen llaw. Gwnewch nodyn o'r rhif rhag ofn i'ch e-bost cadarnhad fynd ar goll - dyma'ch tocyn mynediad.

Ein prisiau tocynnau yw -

Oedolyn £13.00

Consesiynau £11.00 (mae hyn yn berthnasol i unrhyw un 60+ oed neu fyfyriwr sydd ag ID myfyriwr dilys)

Plant £9.00 (Plant 5 oed i 15 oed)

Plant o dan 5 oed am ddim.

 

Tocynnau teulu

1 Oedolyn + 2 blentyn £25.00

2 Oedolyn + 1 plentyn £31.00

2 Oedolyn + 2 blentyn £37.00

1 Oedolyn + 3 phlentyn £31.00

2 Oedolyn + 3 phlentyn £42.00

2 Oedolyn + 4 plentyn £48.00

2 Oedolyn + 5 plentyn £53.00

Mae gennym bolisi tocyn am ddim ar gyfer cynorthwywyr personol a gofalwyr, sy'n darparu gwasanaeth i'r rhai sy'n ymweld sy'n hefo bathodyn Glas neu lythyr awdurdod gan DWP (PIP). 

**Byddwn angen gweld Bathodyn Glas neu lythyr awdurdodi gan y DWP (PIP) er mwyn caniatáu tocyn am ddim i ofalwyr.

Sylwer na chaniateir cŵn ar y safle (ac eithrio cŵn tywys). Am rhagor o wybodaeth, gwelwch ein Polisi Cŵn.

Am telera ac amodau llawn, gweler Telera ac Amodau'r Gyrchfan Ymwelwyr.