AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
TOCYNNAU DYDD

TOCYNNAU DYDD

Ymweliadau Dydd

Mae tocynnau dyddiol ar gael o’r Tollborth yn y fynedfa.

Prisiau 2020 (dilys o’r 30 Mawrth – i’r 1 Tachwedd 2020)

Oedolyn - Adult

£13.00

Consesiwn - Concession

£11.00

Plentyn - Child

£9.00

Dan 5 / Child under 5

£0.00

Tocyn Teulu / Family 1+2

£25.00

Tocyn Teulu / Family 1+3

£31.00

Tocyn Teulu / Family 2+1

£31.00

Tocyn Teulu / Family 2+2

£37.00

Tocyn Teulu / Family 2+3

£42.00

Tocyn Teulu / Family 2+4

£48.00

Tocyn Teulu / Family 2+5

£53.00

Gofalwr **

£0.00

 

Mae Tocynnau Teulu ar gyfer 1 neu 2 Oedolyn + 1 i 5 o blant (5-15 oed)

Consesiynau: ar gael gyda cherdyn myfyriwr neu i’r rhai sydd dros 60 oed

**Byddwn angen gweld Bathodyn Glas neu lythyr awdurdodi gan y DWP (PIP) er mwyn caniatáu tocyn am ddim i ofalwyr.

Mwynhewch FYNEDIAD AM DDIM i Bentref Portmeirion gyda chinio dau gwrs wedi’i archebu ymlaen llaw ym Mwyty Castell Deudraeth, neu Ginio Sul wedi ei archebu ymlaen llaw yng Ngwesty Portmeirion neu De Pnawn wedi ei archebu ymlaen llaw yn yr un lle. Dilys y diwrnod hwnnw'n unig. Telerau ac amodau'n berthnasol. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch a'n Ganolfan Groeso.

Sylwer na chaniateir cŵn ar y safle (ac eithrio cŵn tywys). Am rhagor o wybodaeth, gwelwch ein Polisi Cŵn.

Am telera ac amodau llawn, gweler Telera ac Amodau'r Gyrchfan Ymwelwyr.