AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
TOCYNNAU DYDD

TOCYNNAU DYDD

Ymweliadau Dydd

Mae Portmeirion wedi cau.

 

 

Consesiynau: ar gael gyda cherdyn myfyriwr neu i’r rhai sydd dros 60 oed

**Byddwn angen gweld Bathodyn Glas neu lythyr awdurdodi gan y DWP (PIP) er mwyn caniatáu tocyn am ddim i ofalwyr.

Sylwer na chaniateir cŵn ar y safle (ac eithrio cŵn tywys). Am rhagor o wybodaeth, gwelwch ein Polisi Cŵn.

Am telera ac amodau llawn, gweler Telera ac Amodau'r Gyrchfan Ymwelwyr.