AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
TOCYNNAU DYDD

TOCYNNAU DYDD

Ymweliadau Dydd

Bydd Portmeirion ar gau o 5yp ar y 9fed o Ionawr tan 9.30yp ar y 1af o Chwefror 2022.

YMDDIHEURWN AM UNRHYW ANGHYFLEUSTRA NEU SIOM Y GALLAI HYN EI ACHOSI.

 

Os gwelwch yn dda, prynwch eich tocynnau ymlaen llaw. Gwnewch nodyn o'r rhif rhag ofn i'ch e-bost cadarnhad fynd ar goll - dyma'ch tocyn mynediad.

 

Ein prisiau tocynnau yw -

Oedolyn £8.00

Consesiynau £7.00 (mae hyn yn berthnasol i unrhyw un 60+ oed neu fyfyriwr sydd ag ID myfyriwr dilys)

Plant (Plant 0 oed i 15 oed) am ddim.

 

Mae gennym bolisi tocyn am ddim ar gyfer cynorthwywyr personol a gofalwyr, sy'n darparu gwasanaeth i'r rhai sy'n ymweld sy'n hefo bathodyn Glas neu lythyr awdurdod gan DWP (PIP). 

**Byddwn angen gweld Bathodyn Glas neu lythyr awdurdodi gan y DWP (PIP) er mwyn caniatáu tocyn am ddim i ofalwyr.

Sylwer na chaniateir cŵn ar y safle (ac eithrio cŵn tywys). Am rhagor o wybodaeth, gwelwch ein Polisi Cŵn.

Am telera ac amodau llawn, gweler Telera ac Amodau'r Gyrchfan Ymwelwyr.