AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
TOCYNNAU DYDD

TOCYNNAU DYDD

Archebwch arlein am arbedion

Prynwch docynnau o flaen llaw yma i arbed oddi ar y pris mynediad. Tocynnau arlein yn annilys ar y diwrnod prynu. Gallwch prynu tocynnau ar yr un diwrnod a mynediad tryw ein Tollborth.

Prisiau 2019 (yn dilys 29 Tachwedd - 29 Mawrth 2020)

Oedolion: £8
Consesiynau (60+ a myfyrwyr): £7
Plant (dan 15): Am ddim 

Prisiau 2020 (yn dilys 30 Mawrth - 1 Tachwedd 2020)

Oedolion: £13
Consesiynau (60+ a myfyrwyr): £11
Plant 5 - 15 £9, o dan 5 am ddim 

*Consesiynau: ar gael gyda cherdyn myfyriwr neu i’r rhai sydd dros 60 oed

Mae gennym bolisi tocyn am ddim ar gyfer cynorthwywyr personol a gofalwyr, trwy ddangos Bathodyn Glas neu lythyr awdurdodi gan y DWP (PIP).

Argraffwch eich tocyn arlein, dangoswch gofnod o bryniant y tocyn ar eich ffôn neu dewch â’ch rhif cadarnhad a’i gyflwyno wrth gyrraedd y tollborth.

Mae tocynnau yn ddilys i’w defnyddio unrhyw bryd o fewn 30 diwrnod o’r dyddiad a ddewiswyd felly peidiwch â phoeni os bydd eich dyddiadau yn newid.

Nid yw tocynnau mynediad cyffredin yn ddilys yn ystod Gŵyl Rhif 6. I gael dyddiadau, gwybodaeth neu docynnau i’r ŵyl, ewch i www.festivalno6.com

MYNEDIAD AM DDIM i Bentref Portmeirion

Mwynhewch FYNEDIAD AM DDIM i Bentref Portmeirion gyda chinio dau gwrs ym Mwyty Castell Deudraeth, cinio neu de prynhawn yng Ngwesty Portmeirion neu unrhyw driniaeth yn Sba’r Fôr-forwyn. Rhaid archebu o flaen llaw. Dilys y diwrnod hwnnw'n unig. Telerau ac amodau'n berthnasol. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch a'n Ganolfan Groeso.

Sylwer na chaniateir cŵn ar y safle (ac eithrio cŵn tywys). Am rhagor o wybodaeth, gwelwch ein Polisi Cŵn.

Am telera ac amodau llawn, gweler Telera ac Amodau'r Gyrchfan Ymwelwyr.