AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
TOCYNNAU DYDD

TOCYNNAU DYDD

Ymweliadau Dyddiol

Os gwelwch yn dda, prynwch eich tocynnau o flaen llaw ar lein - yn enwedig yn ystod ein tymhorau prysur. Mae hyn er mwyn helpu'r llif a phrysurdeb y maes parcio.

 

**Mae eich tocyn dyddiol ar-lein yn ddilys ar gyfer y diwrnod yr ydych yn ei ddewis yn unig. Sylwer nad ydym yn cynnig ad-daliad am docynnau sydd wedi'u canslo neu heb eu defnyddio. **

Dewisiwch eich amser cyrraedd - 09:30 - 11:30 // 11:30- 14:00 // 14:00 - 17:00. Mae drysau Portmeirion yn cau am 18:30 yn ystod ein prif dymor ac yn cau 17:30 allan o'r tymor.

Noder y bydd modd ichi aros yn y pentref cyn hired ac y dymunwch, ond gofynnir yn garedig pe bai modd i chi adael i ni wybod eich amser cyrraedd os gwelwch yn dda.

Unwaith yr ydych wedi prynu eich tocyn ar lein, fe gewch rif cyfeirnod - gwnewch yn siwr eich bod yn derbyn y rhif ac yn ei nodi, gan mai hwn yw eich tocyn mynediad. Efallai y byddai'n syniad ichi hefyd wirio eich ebost yn llawn - gan gynnwys eich ffeiliau 'sbam'.

Mae polisi tocyn am ddim gennym ar gyfer cynorthwywyr personol / gofalwyr sy’n cefnogi ymwelydd sy’n berchen ar Fathodyn Glas neu lythyr awdurdodi gan AGPh (TAP). Byddwn angen gweld Bathodyn Glas neu lythyr awdurdodi gan y AGPh (TAP) er mwyn caniatáu tocyn am ddim i ofalwyr.

Sylwer na chaniateir Cŵn ar y safle ac eithrio Cŵn Tywys.

Am rhagor o wybodaeth, gwelwch ein Polisi Cŵn.

Prisiau ein tocynnau allan o'r Tymor

(7fed o Dachwedd2022 -  28ain o Chwefror 2023)

Oedolyn a Chonsesiynau £10

Plant £10.00 (Plant 5 -15 oed).

Plant o dan 5 oed - am ddim.

TOCYNNAU PRIF DYMOR (2il o Fawrth - 5ed o Dachwedd 2023)

Oedolyn £18.00

60 + Consesiynau £14.50

Myfyriwr - Consesiynau £14.50

Plant £11.00 5 - 15 oed - £11.00

Plant o dan 5 oed - Am ddim

Tocynnau Teulu:

1 Oedolyn + 2 Blentyn £31.00

2 Oedolyn + 3 Plentyn £38.00

2 Oedolyn + 1 o Blant  £39.00

2 Oedolyn + 2 o Blant  £47.00

2 Oedolyn + 3 o Blant  £53.00

2 Oedolyn + 4 o Blant £59.00

2 Oedolyn + 5 o Blant  £64.00

** Noder y bydd y pentref ar gau ar gyfer ymwelwyr dyddiol ar 25ain a 26ain o Ragfyr 2023 **

               ** Mynediad am ddim. 1af o Fawrth 2023 - Dydd Gŵyl Dewi **

 

 Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more