AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type

TOCYNNAU DYDD

Archebwch arlein am arbedion

Sylwer: Byddwn yn cychwyn gwaith cynnal a chadw yn y pentref Dydd Llun y 5ed o Dachwedd. Mi fydd yna ddipyn o dwrw tra bydd y gwaith yma yn parhau. Ymddiheurwn am yr anghyfleustra.

 

Prynwch docynnau o flaen llaw yma i arbed oddi ar y pris mynediad. Tocynnau arlein yn annilys ar y diwrnod prynu. Gallwch prynu tocynnau ar yr un diwrnod a mynediad tryw ein Tollborth.

Prisiau Gaeaf (yn dilys 5 Tachwedd 2018 - 31 Mawrth 2019)

Oedolion: £8
Consesiynau (60+ a myfyrwyr): £7
Plant (5-15 oed):Am Dim 
Plant (dan 5): Am dim 

*Consesiynau: ar gael gyda cherdyn myfyriwr neu i’r rhai sydd dros 60 oed

Mae gennym bolisi tocyn am ddim ar gyfer cynorthwywyr personol a gofalwyr, trwy ddangos Bathodyn Glas neu lythyr awdurdodi gan y DWP (PIP).

Argraffwch eich tocyn arlein, dangoswch gofnod o bryniant y tocyn ar eich ffôn neu dewch â’ch rhif cadarnhad a’i gyflwyno wrth gyrraedd y tollborth.

Mae tocynnau yn ddilys i’w defnyddio unrhyw bryd o fewn 30 diwrnod o’r dyddiad a ddewiswyd felly peidiwch â phoeni os bydd eich dyddiadau yn newid.

Nid yw tocynnau mynediad cyffredin yn ddilys yn ystod Gŵyl Rhif 6. I gael dyddiadau, gwybodaeth neu docynnau i’r ŵyl, ewch i www.festivalno6.com

MYNEDIAD AM DDIM i Bentref Portmeirion

Mwynhewch FYNEDIAD AM DDIM i Bentref Portmeirion gyda chinio dau gwrs ym Mwyty Castell Deudraeth, Mwyty Gwesty Portmeirion neu unrhyw driniaeth yn Sba’r Fôr-forwyn.

Sylwer na chaniateir cŵn ar y safle (ac eithrio cŵn tywys). Am rhagor o wybodaeth, gwelwch ein Polisi Cŵn.