AROS YMA

Llofft 1 Guests
Llofft 2 Guests
Llofft 3 Guests
Llofft 4 Guests
Llofft 5 Guests
Please select accomodation type

Castell Deudraeth

Bwyty, Lolfa a Bar

Yng Nghastell Deudraeth, gallwch fod yn siŵr o awyrgylch clyd, cyfeillgar ynghyd â gwasanaeth heb ei ail, a phrydau sy’n syml ond eto’n ddigon o sioe ar eich plât. Gallwch eistedd yn ein bwyty braf gyda golygfeydd o’r cefn gwlad a’r gerddi Fictoraidd o’ch cwmpas, neu encilio i’r Lolfa i sipian diod wrth y lle tân.

Brasserie

Y Lolfa a'r Bar