AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type

PROFI'R HUD

Mae pentref Portmeirion ar agor bob dydd rhwng 9.30yb a 5.30yh. Mae'r prif siopau ar agor yn ogystal â chaffis a siopau coffi ar gyfer prydau bwyd parod. Mae cinio gwasanaeth bwrdd ar gael ym mwyty Castell Deudraeth (12.00 - 2.30). Cadwch fwrdd ymlaen llaw ar 01766 772400. Mae bwydlen Teras Gwesty Portmeirion ar gael o ddydd Llun i ddydd Sadwrn (os yw’r tywydd yn ffafriol). Mae Gwesty Portmeirion a gwesty Castell Deudraeth wedi agor yn llawn ers 3 Awst. Mae'r holl fythynnod hunan-arlwyo ar agor hefyd. Edrychwn ymlaen i’ch croesawu atom.

Ceir ym mhentref Portmeirion ddau westy, clwstwr o dai hanesyddol, cromenau a thyrau, sba, siopau difyr, bwytai arobryn, caffis al fresco, parlwr hufen iâ Eidalaidd, gerddi egsotig a thraethau eang.

Tocynnau Blwyddyn      Archebu Bwyd I Fynd
Portmeirion Village YMWELD
Portmeirion Village YMWELD
Portmeirion Village YMWELD
Portmeirion Village YMWELD
Portmeirion Village YMWELD
PROFI'R HUD

YMWELD

Yn ogystal â'i bensaernïaeth a’i leoliad a’i erddi is-drofannol, mae gan bentref Portmeirion ddau westy, clwstwr o fythynnod hunan-arlwyo, nifer o siopau, caffis, bwytai, sba a gelateria Eidalaidd.

Portmeirion Village AROS
Portmeirion Village AROS
Portmeirion Village AROS
Portmeirion Village AROS
Portmeirion Village AROS
MOETHUS A THRAWIADAOL

AROS

Adeilad Fictorianaidd Graddfa II yw Gwesty Portmeirion a addaswyd gan Clough Williams-Ellis i'w agor yn 1925 ac a adferwyd ym 1988. Castell ffug Fictoraidd yw Castell Deudraeth a drawsnewidwyd yn westy cyfoes yn 2001. Ym mhentref Portmeiron ceir 32 o ystafelloedd a switiau moethus, pob un gyda golygfeydd o'r pentref neu'r traeth. Am arhosiad o dair noson neu fwy gallwch logi un o'n 13 o fythynnod hunan-arlwy addas ar gyfer teuluoedd neu grwpiau mawr neu fach.

Portmeirion Village BWYTA
Portmeirion Village BWYTA
Portmeirion Village BWYTA
Portmeirion Village BWYTA
Portmeirion Village BWYTA
Portmeirion Village BWYTA
Portmeirion Village BWYTA
Portmeirion Village BWYTA
COGINIO AROBRYN

BWYTA

Cewch fwyd o safon ym mwyty 'art deco' arobryn Gwesty Portmeirion gyda seigiau clasurol wedi eu seilio ar gynnyrch lleol. Mae Castell Deudraeth yn fwyty anffurfiol gyda bwyty cyfoes a'r fwydlen eto'n seiliedig ar gynnyrch lleol. Ar gyfer cinio awyr agored neu fyrbryd, mae gan Bortmeirion amryw o gaffis a siopau coffi ar y safle gyda dewisiadau o bitsa cartref i hufen iâ yn yr arddull Eidalaidd.

Portmeirion Village Priodasau
Portmeirion Village Priodasau
Portmeirion Village Priodasau
Portmeirion Village Priodasau
Portmeirion Village Priodasau
Portmeirion Village Priodasau
Rhamant a Hud

Priodasau

Lleoliad unigryw ar gyfer priodas. Mae ein trefnwyr priodas profiadol yma i'ch cynorthwyo i greu'r diwrnod perffaith ar eich cyfer gan sicrhau y bydd bob manylyn yn ei le.

Portmeirion Village SBA
Portmeirion Village SBA
Portmeirion Village SBA
Portmeirion Village SBA
Portmeirion Village SBA
YMBURO AC YMLACIO

SBA

Oherwydd cyfyngiadau ar wasanaethau cyswllt agos a'r angen i gynnal pellter cymdeithasol ni fydd Sba'r Fôr-forwyn yn ailagor tan y 1af o Fawrth 2021.

Portmeirion Village DATHLU
Portmeirion Village DATHLU
Portmeirion Village DATHLU
Portmeirion Village DATHLU
DATHLU MEWN STEIL

DATHLU

Dathlwch eich achlysur bach neu fawr ym mhentref Portmeirion boed yn ben-blwydd, pen-blwydd priodas, bedydd neu unrhyw achlysur arall.

Portmeirion Village CORFFORAETHOL
Portmeirion Village CORFFORAETHOL
Portmeirion Village CORFFORAETHOL
Portmeirion Village CORFFORAETHOL
CYFARFODYDD A CHYNADLEDDAU

CORFFORAETHOL

Oherwydd cyfyngiadau Llywodraeth Cymru ar ddigwyddiadau busnes, cyfarfodydd a chynadleddau ni fydd Portmeirion yn cynnal achlysuron o'r fath tan ar ôl 1 Mawrth 2021 os bydd y cyfyngiadau wedi eu codi.

Cynigion ac Achlysuron

Arhoswch Gyda Ni

Arhoswch Gyda Ni

Arhoswch ddwy noson ganol yr wythnos mi gewch botel o win yn eich croesawu.

Nadolig ym Mhortmeirion

Nadolig ym Mhortmeirion

Pecynnau Nadolig a noson Calan

Pecyn Calan

Pecyn Calan

Croesawu 2021 mewn steil!

Cynigion Munud Olaf

Cynigion Munud Olaf

Cynigion munud olaf arbennig Bythynnod Hunan-arlwy Portmeirion

NEWYDDION DIWEDDARAF

BWYTA ALLAN I HELPU ALLAN

03/08/2020

Mwynhewch ostyngiad oddi ar eich bil bwyd bob dydd Llun, Mawrth a Mercher gydol mis Awst.

DARLLEN RHAGOR

Instagram

FOLLOW @visit_portmeirion
Gweld Rhagor