AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type

PROFWCH YR HUD

Croeso i Bortmeirion

Mae yma westai, bythynnod, ystafell driniaeth sba, siopau, bwytai a chaffis, coed toreithiog y Gwyllt ac eangderau'r Traeth Bach

Tocynnau Blwyddyn      Tocynnau Dydd      Lawrlwytho'r Ap      Archebwch Bwrdd
Newyddion a chynigion o lygad y ffynnon
Portmeirion Village YMWELD
Portmeirion Village YMWELD
Portmeirion Village YMWELD
Portmeirion Village YMWELD
Portmeirion Village YMWELD
Profwch yr Hud

YMWELD

Yn ogystal â'i bensaernïaeth a’i leoliad a’i erddi is-drofannol, mae gan bentref Portmeirion ddau westy, clwstwr o fythynnod hunan-arlwyo, nifer o siopau, caffis, bwytai, sba a gelateria Eidalaidd.

Portmeirion Village AROS
Portmeirion Village AROS
Portmeirion Village AROS
Portmeirion Village AROS
Portmeirion Village AROS
Moethus a Thrawiadol

AROS

Adeilad Fictorianaidd Graddfa II yw Gwesty Portmeirion a addaswyd gan Clough Williams-Ellis i'w agor yn 1925 ac a adferwyd ym 1988. Castell ffug Fictoraidd yw Castell Deudraeth a drawsnewidwyd yn westy cyfoes yn 2001. Ym mhentref Portmeiron ceir 32 o ystafelloedd a switiau moethus, pob un gyda golygfeydd o'r pentref neu'r traeth. Am arhosiad o dair noson neu fwy gallwch logi un o'n 13 o fythynnod hunan-arlwy addas ar gyfer teuluoedd neu grwpiau mawr neu fach.

Portmeirion Village BWYTA
Portmeirion Village BWYTA
Portmeirion Village BWYTA
Portmeirion Village BWYTA
Portmeirion Village BWYTA
Portmeirion Village BWYTA
Portmeirion Village BWYTA
Portmeirion Village BWYTA
Coginio Arobryn

BWYTA

Cewch fwyd o safon ym mwyty 'art deco' arobryn Gwesty Portmeirion gyda seigiau clasurol wedi eu seilio ar gynnyrch lleol. Mae Castell Deudraeth yn fwyty anffurfiol gyda bwyty cyfoes a'r fwydlen eto'n seiliedig ar gynnyrch lleol. Ar gyfer cinio awyr agored neu fyrbryd, mae gan Bortmeirion amryw o gaffis a siopau coffi ar y safle gyda dewisiadau o bitsa cartref i hufen iâ yn yr arddull Eidalaidd.

Portmeirion Village Priodasau
Portmeirion Village Priodasau
Portmeirion Village Priodasau
Portmeirion Village Priodasau
Portmeirion Village Priodasau
Portmeirion Village Priodasau
Rhamant Hudolus

Priodasau

Lleoliad unigryw ar gyfer priodas. Mae ein trefnwyr priodas profiadol yma i'ch cynorthwyo i greu'r diwrnod perffaith ar eich cyfer gan sicrhau y bydd bob manylyn yn ei le.

Portmeirion Village DATHLU
Portmeirion Village DATHLU
Portmeirion Village DATHLU
Portmeirion Village DATHLU
Dathlu mewn Steil

DATHLU

Dathlwch eich achlysur ym mhentref Portmeirion boed yn ben-blwydd, pen-blwydd priodas, bedydd neu unrhyw achlysur arall.

Portmeirion Village CORFFORAETHOL
Portmeirion Village CORFFORAETHOL
Portmeirion Village CORFFORAETHOL
Portmeirion Village CORFFORAETHOL
CYFARFODYDD A CHYNADLEDDAU

CORFFORAETHOL

Oherwydd cyfyngiadau Llywodraeth Cymru ar ddigwyddiadau busnes, cyfarfodydd a chynadleddau ni fydd Portmeirion yn cynnal achlysuron o'r fath tan ar ôl 1 Mawrth 2021 os bydd y cyfyngiadau wedi eu codi.

Cynigion ac Achlysuron

Croeso'n ôl

Croeso'n ôl

Arhoswch gyda ni ym Mhortmeirion

Nadolig Portmeirion

Nadolig Portmeirion

Pecyn Nadolig Portmeirion

Pecyn Calan

Pecyn Calan

Nos Galan Castell Deudraeth

Cynigion Munud Olaf

Cynigion Munud Olaf

Cynigion arbennig munud olaf Bythynnod Hunan-arlwy Portmeirion

NEWYDDION DIWEDDARAF

Cynllun Twf Gogledd Cymru

04/06/2024

GWELD MWY


Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more