AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type

PROFI'R HUD

Mae pentref Portmeirion ar agor yn ddyddiol o 9.30yb tan 5.30yh. Mae'r Siopau a'r Caffis yn cau am 5.30yh.

Ceir ym mhentref Portmeirion ddau westy, clwstwr o dai hanesyddol, cromenau a thyrau, sba, siopau difyr, bwytai arobryn, caffis al fresco, parlwr hufen iâ Eidalaidd, gerddi egsotig a thraethau eang.

Prynu Tocyn Dydd      Tocynnau Blwyddyn
Portmeirion Village YMWELD
Portmeirion Village YMWELD
Portmeirion Village YMWELD
Portmeirion Village YMWELD
Portmeirion Village YMWELD
PROFI'R HUD

YMWELD

Yn ogystal â'i bensaernïaeth a’i leoliad a’i erddi is-drofannol, mae gan bentref Portmeirion ddau westy, clwstwr o fythynnod hunan-arlwyo, nifer o siopau, caffis, bwytai, sba a gelateria Eidalaidd.

Portmeirion Village AROS
Portmeirion Village AROS
Portmeirion Village AROS
Portmeirion Village AROS
Portmeirion Village AROS
MOETHUS A THRAWIADAOL

AROS

Adeilad Fictorianaidd Graddfa II yw Gwesty Portmeirion a addaswyd gan Clough Williams-Ellis i'w agor yn 1925 ac a adferwyd ym 1988. Castell ffug Fictoraidd yw Castell Deudraeth a drawsnewidwyd yn westy cyfoes yn 2001. Ym mhentref Portmeiron ceir 32 o ystafelloedd a switiau moethus, pob un gyda golygfeydd o'r pentref neu'r traeth. Am arhosiad o dair noson neu fwy gallwch logi un o'n 13 o fythynnod hunan-arlwy addas ar gyfer teuluoedd neu grwpiau mawr neu fach.

Portmeirion Village BWYTA
Portmeirion Village BWYTA
Portmeirion Village BWYTA
Portmeirion Village BWYTA
Portmeirion Village BWYTA
Portmeirion Village BWYTA
Portmeirion Village BWYTA
Portmeirion Village BWYTA
COGINIO AROBRYN

BWYTA

Cewch fwyd o safon ym mwyty 'art deco' arobryn Gwesty Portmeirion gyda seigiau clasurol wedi eu seilio ar gynnyrch lleol. Mae Castell Deudraeth yn fwyty anffurfiol gyda bwyty cyfoes a'r fwydlen eto'n seiliedig ar gynnyrch lleol. Ar gyfer cinio awyr agored neu fyrbryd, mae gan Bortmeirion amryw o gaffis a siopau coffi ar y safle gyda dewisiadau o bitsa cartref i hufen iâ yn yr arddull Eidalaidd.

Portmeirion Village Priodasau
Portmeirion Village Priodasau
Portmeirion Village Priodasau
Portmeirion Village Priodasau
Portmeirion Village Priodasau
Portmeirion Village Priodasau
Rhamant a Hud

Priodasau

Lleoliad unigryw ar gyfer priodas. Mae ein trefnwyr priodas profiadol yma i'ch cynorthwyo i greu'r diwrnod perffaith ar eich cyfer gan sicrhau y bydd bob manylyn yn ei le.

Portmeirion Village SBA
Portmeirion Village SBA
Portmeirion Village SBA
Portmeirion Village SBA
Portmeirion Village SBA
YMBURO AC YMLACIO

SBA

Mae Sba Môr-forwyn Portmeirion yn hafan o dawelwch uwchlaw'r Traeth Bach. Bydd ein therapyddion yn arddel cynnyrch pur ac yn cynnig ystod eang o driniaethau.

Portmeirion Village DATHLU
Portmeirion Village DATHLU
Portmeirion Village DATHLU
Portmeirion Village DATHLU
DATHLU MEWN STEIL

DATHLU

Dathlwch eich achlysur bach neu fawr ym mhentref Portmeirion boed yn ben-blwydd, pen-blwydd priodas, bedydd neu unrhyw achlysur arall.

Portmeirion Village CORFFORAETHOL
Portmeirion Village CORFFORAETHOL
Portmeirion Village CORFFORAETHOL
Portmeirion Village CORFFORAETHOL
CYFARFODYDD A CHYNADLEDDAU

CORFFORAETHOL

Portmeirion yw'r lleoliad perffaith ar gyfer eich cyfarfod gwaith nesaf. Rydym yn croesawu Ciniawau Gala, cyfarfodydd ac arddangosfeydd. Mae yma sawl ystafell gynadleddau addas ar gyfer eich anghenion.

Cynigion ac Achlysuron

Arhoswch Gyda Ni

Arhoswch Gyda Ni

Arhoswch ddwy noson ganol yr wythnos mi gewch botel o win yn eich croesawu.

Nadolig ym Mhortmeirion

Nadolig ym Mhortmeirion

Pecynnau Nadolig a noson Calan

Pecyn Calan

Pecyn Calan

Croesawu 2020 mewn steil!

Curo Felan Ionawr

Curo Felan Ionawr

Dyma’n cynnig poblogaidd yn ei ôl ar gyfer 2020

Cynigion Munud Olaf

Cynigion Munud Olaf

Cynigion munud olaf arbennig Bythynnod Hunan-arlwy Portmeirion

NEWYDDION DIWEDDARAF

Red Bull yn cynnal cynhadledd farchnata ym mhentref Portmeirion

01/10/2019

Daeth 82 o Swyddogion Marchnata o Red Bull UK i bentref Portmeirion ym mis Ebrill ar gyfer Cynhadledd Farchnata flynyddol Red Bull. Pentref Eidalaidd lliwgar Portmeirion, a saif ar ei benrhyn preifat ei hun ar gyrion Eryri, oedd y lleoliad delfrydol ar gyfer Cynhadledd Farchnata Red Bull. Roedd bryd y trefnwyr ar leoliad unigryw i ysbrydoli ac ymlacio ei fynychwyr. Llwyddodd pensaernïaeth, golygfeydd a hanes Portmeirion i ysbrydoli tîm marchnata creadigol Red Bull.

DARLLEN RHAGOR

Instagram

FOLLOW @visit_portmeirion
Gweld Rhagor