AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type

Arhoswch Gyda Ni

Arhoswch ddwy noson ganol yr wythnos mi gewch botel o win yn eich croesawu.

Archebwch Swper, Gwely a Brecwast ym Mhortmeirion rhwng y 4ydd o Dachwedd a’r 23ain o Ragfyr 2018 o £160 y noson i ddau. Os arhoswch ddwy noson ganol yr wythnos (dydd Sul i ddydd Iau)  mi gewch botelaid o win Portmeirion yn eich llofft i’ch croesawu.

Dilys o'r 14ydd o Dachwedd  a’r  23ain o Ragfyr yn amodol ar argaeledd. Prisiau o £160 i ddau y noson (ar sail dau'n rhannu llofft safonol yn y pentref). Uwchraddiadau ar gael. 

Archebwch arlein neu gysylltu gyda'n cynorthwywyr dwyieithog ar 01766 772300 neu 772301 neu anfon ebost i aros@portmeirion.cymru

Cofiwch fod Sba Môr-forwyn Portmeirion ar agor gydol y flwyddyn; gallwch uwchraddio’ch arhosiad gyda phecyn sba moethus .