AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Arhoswch Gyda Ni

Arhoswch Gyda Ni

Arhoswch gyda ni ym Mhortmeirion

Archebwch Swper, Gwely a Brecwast ym mhentref Portmeirion rhwng y 1af o Dachwedd a’r 23ain o Ragfyr o £210 y noson i ddau. 

Dilys o'r 1af o Dachwedd  a’r  23ain o Ragfyr 2023 yn amodol ar argaeledd. Prisiau o £210 i ddau y noson (ar sail dau'n rhannu llofft safonol yn y pentref). Cynnig ar gael ar sail talu ymlaen llaw yn unig. Uwchraddiadau ar gael. 

 

Archebwch arlein neu anfon ebost i aros@portmeirion.cymru

 

 Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more