AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Hanes Portmeirion

Hanes Portmeirion

"Coleddu'r Gorffennol, Harddu'r Presennol, Adeiladu ar gyfer y Dyfodol," Syr Clough Williams-Ellis

MAE'R PENTREF AR GAU AR HYN O BRYD OHERWYDD CYFYNGIADAU CORONAFIRWS  

Bydd pentref Portmeirion ar gau tan1af Ebrill 2021 os caiff y cyfyngiadau cyfredol eu codi mewn pryd.

 

Adeiladwyd Portmeirion gan y pensaer Cymreig Clough Williams-Ellis o 1925 i 1976. Roedd yn awyddus i ddangos sut y gellid datblygu safle o harddwch naturiol heb ei ddifetha. Prynodd y safle ym 1925 a bu wrthi'n gwireddu'i weledigaeth am bentref delfrydol dros yr hanner canrif dilynnol. 

Roedd Clough Williams-Ellis yn gobeithio y byddai'i waith ym Mhortmeirion yn ysbrydoliaeth i eraill. 

Hanes Portmeirion

Hanes Portmeirion

Clough Williams-Ellis

Clough Williams-Ellis

Susan Williams-Ellis

Susan Williams-Ellis

The Prisoner

The Prisoner

Archifau a Chasgliad

Archifau a Chasgliad

Crochendy Portmeirion

Crochendy PortmeirionCookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more