AROS YMA

Llofft 1 Guests
Llofft 2 Guests
Llofft 3 Guests
Llofft 4 Guests
Llofft 5 Guests
Please select accomodation type

Hanes Portmeirion

"Coleddu'r Gorffennol, Harddu'r Presennol, Adeiladu ar gyfer y Dyfodol," Syr Clough Williams-Ellis

Adeiladwyd Portmeirion gan y pensaer Cymreig Clough Williams-Ellis o 1925 i 1976. Roedd yn awyddus i ddangos sut y gellid datblygu safle o harddwch naturiol heb ei ddifetha. Prynodd y safle ym 1925 a bu wrthi'n gwireddu'i weledigaeth am bentref delfrydol dros yr hanner canrif dilynnol. 

Roedd Clough Williams-Ellis yn gobeithio y byddai'i waith ym Mhortmeirion yn ysbrydoliaeth i eraill. 

Hanes Portmeirion

Clough Williams-Ellis

Susan Williams-Ellis

Y 'Prisoner'

Archif

Crochenwaith Portmeirion