AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
Castell Deudraeth

Castell Deudraeth

Diwyg Cyfoes mewn Castell Gothig

Castell ffug o oes Fictoria yw Castell Deudraeth sydd ag 11 o lofftydd cyfoes a chyfforddus a’r mwyafrif gyda mynediad lifft. Mae gan fwyty Castell Deudraeth olygfeydd dros yr ardd gaerog Fictoraidd.  Mae diwyg mewnol y Castell wedi ei seilio ar ddefnyddiau naturiol lleol megis derw a llechi, gyda gwres dan y llawr drwyddo draw.  Ar waliau’r llofftydd fe welwch luniau gan artistiaid megis Syr Kyffin Williams RA, William Selwyn, Fred Uhlman, Sarah Nechamkin, Susan Williams-Ellis a Menna Angharad yn ogystal â phrintiau gan Marc Chagall o gasgliad preifat Susan Williams-Ellis. Cyfeiriodd Clough at y Castell fel "yr adeilad unigol mwyaf trawiadol ar ystad Portmeirion". I gadw llety, archebwch trwy’r wefan hon i fanteisio ar y prisiau gorau sydd ar gael.

Bydd Castell Deudraeth ar gau dydd Sul 5 Ionawr 2020 ar ôl brecwast ac yn ail agor agor pnawn Dydd Gwener (am 3:30 o’r gloch) 10 Ionawr 2020.

 

LLOFFTYDD

Llofft Ddwbl y Castell
Llofft Ddwbl y Castell
Llofft Ddwbl y Castell
Llofft Ddwbl y Castell

Llofft Ddwbl y Castell

Mae llofftydd dwbl Castell Deudraeth yn eang gyda gwelyau mawr, tanau nwy yn y grât, gwres o dan y llawr, set deledu sgrin lydan a DVD. Mae pob llofft â lle i wneud te a choffi gydag oergell a sinc. Mae WiFi ar gael ym mhob ystafell.

Bydd gwesteion yn cael mynediad am ddim i bentref a gerddi Portmeirion a chael defnyddio'r pwll nofio (Mai-Medi). Mae cludiant ar gael o'i drefnu ymlaen llaw o'r gorsafoedd trenau a bysiau lleol. Mae lle parcio neilltuol ar gael i westeion. Ceir bws wenol rhag ac am ddim rhwng Castell Deudraeth a Gwesty Portmeirion.

Gwarantir y pris gorau am lety trwy'r wefan hon.

Llofft Fawr y Castell
Llofft Fawr y Castell
Llofft Fawr y Castell
Llofft Fawr y Castell

Llofft Fawr y Castell

Mae llofftydd mawr Castell Deudraeth yn fwy na'r llofftydd dwbl safonol ac mae ynddynt le eistedd hefyd. Mae ynddynt welyau mawr, tanau nwy yn y grât, gwres o dan y llawr, set deledu sgrin lydan a DVD. Mae pob llofft â lle i wneud te a choffi gydag oergell a sinc. Mae WiFi ar gael ym mhob ystafell. 

Bydd gwesteion yn cael mynediad am ddim i bentref a gerddi Portmeirion a chael defnyddio'r pwll nofio (Mai - Medi). Mae cludiant ar gael o'i drefnu ymlaen llaw o'r gorsafoedd trenau a bysiau lleol. Mae lle parcio neilltuol ar gael i westeion. Ceir bws wenol rhag ac am ddim rhwng Castell Deudraeth a Gwesty Portmeirion.

Gwarantir y pris gorau am lety trwy'r wefan hon.

Castle Penthouse
Castle Penthouse
Castle Penthouse
Castle Penthouse

Castle Penthouse

Mae Pen-y-Twr ar ben to Castell Deudraeth gyda mynediad i fyny grisiau preifat o'r ail lawr a cheir yma lofft ac ystafell eistedd, ystafell ymolchi a theras tu allan (gyda golygfeydd cyfyngedig).

Mae Pen-y-Twr yn cynnwys gwely mawr, tan nwy, gwres o dan y llawr, set deledu sgrin lydan a DVD, cwpwrdd te a choffi gydag oergell a sinc. Mae WiFi ar gael. 

Bydd gwesteion yn cael mynediad am ddim i bentref a gerddi Portmeirion a chael defnyddio'r pwll nofio (Mai - Medi). Mae cludiant ar gael o'i drefnu ymlaen llaw o'r gorsafoedd trenau a bysiau lleol. Mae lle parcio neilltuol ar gael i westeion. Ceir bws wenol rhag ac am ddim rhwng Castell Deudraeth a Gwesty Portmeirion.

Gwarantir y pris gorau am lety trwy'r wefan hon.

Swît y Castell
Swît y Castell
Swît y Castell
Swît y Castell

Swît y Castell

Mae pob swît yn y Castell yn cynnwys llofft gydag ystafell ymolchi a lolfa gyda chwpwrdd te a choffi gyda sinc ac oergell. 

Mae pob swît yn cynnwys gwely mawr, tân nwy yn y grât, gwres o dan y llawr, set deledu sgrin lydan a DVD, lle i wneud te a choffi gydag oergell a sinc a WiFi ar gael ym mhob ystafell. Gellir trefnu gwelyau plygu a gwelyau babanod ar gais. 

Bydd gwesteion yn cael mynediad am ddim i bentref a gerddi Portmeirion a chael defnyddio'r pwll nofio (Mai - Medi). Mae cludiant ar gael o'i drefnu ymlaen llaw o'r gorsafoedd trenau a bysiau lleol. Mae lle parcio neilltuol ar gael i westeion. Ceir bws wenol rhag ac am ddim rhwng Castell Deudraeth a Gwesty Portmeirion.

Gwarantir y pris gorau am lety trwy'r wefan hon.